Tràmits necessaris per a una instal·lació solar comunitària

9 de febrer de 2024

Tràmits necessaris per a una instal·lació solar comunitària

La instal·lació d’un sistema d’energia fotovoltaica a comunitats de propietaris proveeix una sèrie de beneficis per a cadascun dels veïns. Aquests sistemes permeten cobrir les necessitats energètiques d’edificis i zones comunes de manera progressiva i sostenible. Però, coneixes quins són els requisits per fer una instal·lació solar comunitària? Vegem-ne els més importants.

L’energia solar ha demostrat a la pràctica ser la forma d’energia alternativa més viable des de molts punts de vista. En primer lloc, és un sistema que permet als usuaris generar la seva pròpia electricitat. A partir d’una font infinita, il·limitada i 100% gratuïta, una comunitat de veïns pot generar la seva energia.

Aquest sistema és ideal per a comunitats de veïns, doncs permet subministrar alimentació elèctrica a cada habitatge i/o zones comunes d’edificis. Dins de totes les opcions d’energia renovable que hi ha actualment, l’energia solar és la més pràctica, rendible i econòmica.

Els panells solars es poden instal·lar pràcticament a qualsevol teulada, convertint-se en la forma d’autogeneració elèctrica més fàcil d’instal·lar. A més, Espanya té el potencial de generació d’energia solar més gran d’Europa amb més de 300 dies de sol a l’any en gairebé tota la geografia espanyola.

La inversió necessària per subministrar l’energia necessària en una comunitat de veïns és relativament baixa en comparació amb altres formes d’autogeneració elèctrica. Addicionalment, la instal·lació solar és totalment amortitzable gràcies a l’estalvi a la factura elèctrica convencional. Per si no n’hi hagués prou, actualment, hi ha una sèrie de subvencions i ajudes per a la compra i instal·lació de sistemes fotovoltaics.

Però, per fer realitat aquests projectes, les comunitats de veïns necessiten complir una sèrie de requisits, tràmits i estudis tècnics previs. Vegem-ne alguns dels més importants.

Requisits per fer una instal·lació solar

Una instal·lació d’energia solar va molt més enllà de la simple col·locació de panells solars a la teulada d’un edifici. Tot i que les plaques solars són la part més visible, són només una part d’un complex sistema. Per autogenerar i autoconsumir l’energia, cal instal·lar una sèrie d’equips de captació, transformació i transmissió d’energia. Una instal·lació pot necessitar una sèrie d’equips d’acumulació, monitoratge i entrega d’energia.

A més, els panells solars s’han d’instal·lar en una zona d’incidència solar positiva, generalment als terrats dels edificis. Per dona estabilitat i seguretat, així com les variables d’inclinació i orientació de cada plafó, calen estructures físiques. Algunes vegades, cal construir bases de suport que poden necessitar certes obres civils.

Aquestes construccions requereixen en alguns municipis permisos especials i el lliurament d’alguns documents específic. Així mateix, cal fer una sèrie de notificacions i alguns processos addicionals. Si bé no són complicats o costosos, abans de fer una instal·lació fotovoltaica s’han de complir els requisits següents:

1. Comptar amb l'aprovació de la majoria dels propietaris

La Llei de Propietat Horitzontal exigeix ​​que qualsevol modificació o obres en zones comunes requereixen una aprovació per part dels propietaris. A la junta de veïns s’ha de sotmetre a votació l’inici del projecte i cal obtenir majoria per poder executar-les.

En aquest sentit, la recomanació dels especialistes és fer un procés previ de presentació d’avantatges i beneficis comuns i individuals de l’energia solar. Això pot ajudar a convèncer aquells veïns més reticents a canvis o que tenen dubtes dels avantatges. Especialment perquè l’adquisició i la instal·lació de panells i equips de transformació requereixen una inversió compartida.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

2. Recopilar la documentació necessària

En aquest punt, no existeix una unicitat de criteris a tots els municipis espanyols, doncs cadascun pot tenir requisits diferents. En alguns ajuntaments se’ls exigeix ​​a les comunitats de veïns la presentació d’un informe tècnic.

Aquest informe ha de contenir una anàlisi d’obres civils, impacte ambiental, generació de sorolls i residus, així com d’impacte urbanístic i arquitectònic. Aquests informes han d’estar fets per especialistes del sector i fets sota paràmetres que varien entre municipis.

Gente firmando papeles

3. Presentar la sol·licitud i el pagament de taxes d'inici d'obres

Si al teu municipi has de demanar un permís d’inici d’obres, és probable que hagis de pagar una sèrie de taxes. Aquestes taxes són fonamentals per al permís d’inici de l’obra per part de l’ajuntament. És important entendre que a moltes localitats l’ajuntament té la potestat de paralitzar una obra o cobrar una multa a aquelles que no compten amb el permís necessari.

4. Estudis de càrrega i producció

En aquest punt particular l’anàlisi tècnica se centra en l’ús que tindrà l’energia fotovoltaica. És a dir, la instal·lació es pot destinar a l’ús de la comunitat només per cobrir l’alimentació elèctrica de zones comunes o de cada habitatge particular.

En el segon cas, cal fer un estudi individual de cada unitat d’habitatge per fer-ne un càlcul general de panells i equips. La sumatòria de cada necessitat individual més les necessitats de zones comunes determinarà la quantitat de panells. Així mateix, donarà conclusions sobre les característiques tècniques dels equips de transformació i acumulació.

5. Inici d'obra i proves de càrrega

Un cop s’han aprovat les sol·licituds municipals d’inici de l’obra, es procedeix a fer la instal·lació dels equips d’autogeneració. La selecció de la zona d’instal·lació és fonamental, ja que cal comprovar l’existència de barreres d’ombra, inclinació i orientació dels panells. A més, cal comprovar els elements de seguretat del sistema.

Per això, els tècnics de l’empresa d’instal·lació fan una sèrie de proves d’estrès a tot el sistema per comprovar-ne la seguretat i l’eficàcia.

6. Alta com a productor d'energia

Una instal·lació fotovoltaica pot subministrar tota l’energia que necessiti una comunitat de veïns i generar excedents. O sigui, que es generi més energia de la necessària. La legislació espanyola permet a les comunitats de propietaris ingressar aquests excedents a la xarxa pública i generar ingressos econòmics.

És a dir, una comunitat es pot transformar en un productor d’energia amb una sèrie de deures fiscals, impostos i normes. És un procés relativament simple, però la comunitat s’ha de donar d’alta com a productor d’energia amb una sèrie de tràmits especials.

Després de revisar tots aquests requisits, és lògic pensar que són molts i complexos de complir. No obstant això, amb l’ajuda d’ACCIONA Energia aquests processos es fan molt senzills, vegem com.

ACCIONA Energia, el teu aliat en la tramitació de la teva instal·lació

ACCIONA Energia és l’aliat de les comunitats de veïns que busquen optimitzar-ne el consum energètic i autogenerar la seva pròpia energia. Els nostres especialistes estan disponibles de manera contínua per ajudar de manera personalitzada la teva comunitat de propietaris en tot el procés. Per això, ens encarreguem de:

Estudis tècnics personalitzats

Els estudis tècnics d’ACCIONA Energia són 100% personalitzats a cada edifici i comunitat de propietaris. Els nostres tècnics especialitzats no sols analitzen els elements d’infraestructura, estructura elèctrica i necessitats de consum. Els experts desenvolupen informes que contemplen tots els aspectes tècnics de plaques solars i equips del sistema fotovoltaic.

Però a més, analitzen els elements legals i fiscals de cada instal·lació amb un coneixement profund de cada municipalitat a Espanya. Per això, us donaran un llistat dels requisits necessaris per a la instal·lació amb els documents necessaris. Així mateix, desenvolupen un projecte econòmic que contempla la inversió, impostos, taxes, estalvi i amortització de la inversió.

Servei d'acompanyament integral

Com hem vist, els nostres tècnics compten amb experiència en pràcticament tots els municipis espanyols. Per això, coneixen els requisits municipals de cada localitat i es poden avançar a les sol·licituds ajudant la teva comunitat a recopilar la informació. Aquest servei et dóna la tranquil·litat de tenir tot el necessari però a més, estalvia un treball documental que sol ser lent i molest.

La instal·lació de panells solars per a comunitats de veïns amb ACCIONA Energia és un procés clar, transparent i molt senzill. T’acompanyem en tot el procés i et donem la informació més important perquè la teva comunitat pugui gaudir dels beneficis de l’energia solar.