Preguntes més freqüents

En aquesta secció responem les preguntes més freqüents dels nostres clients. Si no trobes la resposta
que estàs buscant, contacta’ns!

Quins requisits necessito per a posar plaques solars a casa?

A nivell tècnic es necessiten només unes poques condicions:

 • Disposar en l’edifici o en la propietat d’una superfície de més de 20 m².
 • Disposar d’una teulada o terrat amb una superfície suficient per a instal·lar els panells solars. Arrodonint, cada panell mesura 2 metres d’alt per 1 d’ample. Per tant, 2 m² d’espai per panell. Amb aquestes dades, pots treure conclusions del nombre de panells que podrien cabre en la teva teulada o terrat.
 • Que la zona tingui el màxim d’exposició a la llum solar i estigui, si és possible, lliure d’ombres. Per això és recomanable la instal·lació de les plaques solars en teulades, cobertes i terrasses d’edificis.
 • La teulada ha d’estar en bones condicions per a assegurar el manteniment dels panells solars, que tenen una vida útil de 35 anys o més.
 • Els panells solars fotovoltaics són compatibles amb pràcticament tots els tipus de teules: fusta, formigó, material compost, quitrà, grava, pissarra i metall. Però les teules d’argila, fusta i pissarra són menys resistents i, per a evitar trencaments, és recomanable contractar instal·ladors experimentats i de garanties, com els d’ACCIONA Energia.

No hi ha cap mena de legislació estatal que impedeixi, prohibeixi o multi per la instal·lació de plaques solars en habitatges particulars. A l’inrevés, avui dia, es fomenten al màxim les instal·lacions de panells solars per a autoconsum per part de l’administració pública. El que sí que ens podem trobar és amb alguna particularitat a nivell local. En qualsevol cas, ACCIONA Energia controla tots els requisits legals i assessora als seus clients per a prendre la millor opció en cada cas.

És important destacar que la majoria d’instal·lacions fotovoltaiques requereixen un tràmit molt senzill de sol·licitud d’obra menor a l’Ajuntament, anomenada “de comunicació prèvia”. Per sort, no és necessari que el tècnic de l’Ajuntament revisi el projecte, la qual cosa pot demorar el procés entre 1 i 3 mesos. La llei actual permet instal·lar plaques solars només avisant a l’Ajuntament que es durà a terme.

En principi no. Els comptadors digitals que ens van canviar a tots fa uns anys permeten ja l’ús d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. Si per alguna estranya raó, encara tinguessis un comptador analògic antic, nosaltres t’expliquem quins passos dur a terme perquè la teva companyia de distribució elèctrica te’l canviï.

No. L’impost al sol va suposar una reculada en la transició energètica d’Espanya cap a l’autoconsum fotovoltaic. No obstant això, aquest peatge d’accés es va derogar en 2018, facilitant l’expansió d’instal·lacions de plaques solars a Espanya.

El 5 d’octubre de 2018, tres anys més tard de la seva introducció, es va anunciar la fi del controvertit impost al sol. Així mateix, es va afegir una sèrie de reformes per a fomentar l’aprofitament de l’energia solar a Espanya. A l’any següent, es va aprovar la normativa vigent del Reial decret 244/2019, amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius. Algunes de les reformes més importants per a fomentar l’autoconsum han estat:

 • Eliminació del comptador de generació en instal·lacions fotovoltaiques sense abocament.
 • Les instal·lacions amb potència inferior a 15 kW en sòl urbanitzat, així com les instal·lacions aïllades, quedaven exemptes de sol·licitar permisos a la companyia elèctrica.
 • Aprovació de la compensació i venda d’excedents energètics d’autoconsum per a instal·lacions inferiors a 100 kW.
 • Aprovació de l’autoconsum col·lectiu: possibilitat de compartir diverses persones una instal·lació fotovoltaica.
Com funciona l'energia solar?

Un sistema fotovoltaic produeix energia elèctrica neta a partir de la llum del sol, per a ajudar-te a estalviar diners en la teva factura de la llum i reduir la teva petjada de carboni. El principi físic de funcionament és que els panells fotovoltaics tenen la capacitat de convertir fotons de la llum del sol en electrons i, per tant, electricitat. L’electricitat generada pel panell fotovoltaic és de corrent continu (DC). Per tant, hem de convertir aquesta electricitat a corrent altern (AC) per a poder utilitzar-la en les nostres llars. Aquesta conversió es genera a partir de l’inversor.

D’aquesta manera, l’energia solar produeix electricitat per a la teva llar per a alimentar tot el que està connectat a la xarxa elèctrica interna de la teva casa. Si no utilitzes l’energia solar a mesura que es genera, s’envia automàticament a la xarxa i, mitjançant una connexió que duem a terme en el teu comptador de llum, vendràs els teus excedents a la companyia elèctrica, la qual per llei està obligada a comprar.

Si estàs utilitzant més energia de la que genera la instal·lació fotovoltaica, automàticament s’agafarà l’energia de la xarxa a les teves tarifes contractades, com has fet fins ara abans de la teva instal·lació fotovoltaica.

Un sistema fotovoltaic no sols funciona a la seva màxima capacitat. En condicions de poca llum, com en les primeres hores del matí o quan està ennuvolat, els panells solars encara seran capaços de convertir la llum en energia per a la teva llar, només que, amb menys capacitat, ja que tindrem menys llum.

Per exemple, és possible que un sistema de 4 kW només produeixi 2 kW de potència en un dia ennuvolat. Hi ha un punt en el qual l’energia produïda ja no és prou forta per a alimentar l’inversor i el sistema s’apaga. Això succeeix totes les nits i potser durant una tempesta especialment fosca. Per a la resta de situacions, sempre tindrem la nostra instal·lació fotovoltaica atorgant-nos un nivell o un altre d’energia.

Els fabricants de panells solars dissenyen i fabriquen aquests equips perquè puguin durar entre 30 i 40 anys (els assajos d’envelliment ràpid dels laboratoris així ho constaten). Això no significa necessàriament que els panells solars deixin de funcionar “de cop” després de tots aquests anys. No existeix, com a tal, l’obsolescència programada en els panells solars, ja que aquests estan
basats bàsicament en electrònica de tipus passiva.

El que significa és que la seva producció per a la mateixa energia solar disminuirà, lentament; però any a any, de manera que al cap de 30 o 40 anys, ja no satisfaran completament les necessitats energètiques del teu habitatge. Per tant, els panells solars no deixen de funcionar o es trenquen (si no és per un efecte extern com un cop), sinó que la seva capacitat de generar energia anirà minvant
a poc a poc i any a any, fins que realment aconsegueixi un nivell en què es recomani la substitució.

Tenint en compte que fem una inversió tan largoplacista, des d’ACCIONA Energia sempre recomanem instal·lar uns panells solars de bona qualitat (gamma premium) i d’un bon fabricador per a assegurar que aquesta pèrdua anual de generació d’energia sigui molt baixa i ens permeti arribar als 35 o 40 anys de vida de la instal·lació amb un comportament fort i resilient, el qual no obligui necessàriament a la seva substitució de manera imminent.

Típicament, els fabricants de panells premium ofereixen taxes de degradació que van del -0,3% al -0,8% anual, amb una mitjana de -0,5% per any. És a dir, envelleixen perdent només la capacitat de captar l’energia del sol a un ritme mitjà de 0,5% de pèrdua de rendiment a l’any.

Com s’observa, és un valor molt baix, ja que en 10 anys només perdrem el 5% de la capacitat de captació d’energia i estarem a un nivell de captació del 88% de la seva capacitat original després de 25 anys, el temps on tenen fixada la seva triple garantia.

Per a instal·lacions situades en l’hemisferi nord, els panells solars generaran la major quantitat d’energia en el transcurs d’un any quan estiguin orientats al SUD.

Per raons de seguretat i normativa europea, el teu sistema solar s’apaga davant una apagada. Si el sistema no s’apagués automàticament, un operari de l’empresa de la xarxa elèctrica podria electrocutar-se mentre duu a terme la reparació d’apagada. Quan l’energia elèctrica de xarxa es restableix, els microinversors també reprenen la seva activitat, passant a funcionar correctament de nou. En algunes ocasions molt remotes aquest rearmament automàtic pot no dur-se a terme. Quan això succeeixi, contacta amb nosaltres. Nosaltres durem a terme el rearmament de manera remota.

Un dels grans problemes d’utilitzar una instal·lació fotovoltaica amb inversor central (sense microinversors) és que totes les plaques generen l’energia de la qual menys energia pot generar. És a dir, si per alguna raó (brutícia, una ombra, excrements d’un ocell, etc.) una placa fotovoltaica només pot generar un 80% del seu potencial elèctric, amb un inversor central, TOTES les plaques fotovoltaiques generen només el 80% de la seva potencial electricitat. Aquesta situació tan ineficient i habitual no passa amb els microinversors, ja que cada microinversor busca el punt màxim de funcionament de cada placa de manera independent: no hi ha correlació ni dependències entre les diferents plaques.

Però a què són degudes aquestes diferències de generació elèctrica? Ho veurem en la següent explicació:

BRUTÍCIA, POL·LEN, OMBREIG, FULLES

La brutícia del mòdul, causada per la pols, els excrements d’ocells, fulles, etc., contribueixen a la diferència de producció entre panells. Fins i tot, encara que a l’hora de realitzar el disseny, l’emplaçament estigui lliure d’obstacles, durant la longeva vida del sistema pot arribar a créixer un arbre o erigir-se una estructura que produeixi ombra, d’un veí, per exemple.

TEMPERATURA DESIGUAL

Si per alguna raó micro–climàtica, o fins i tot per diferències tèrmiques de la teulada, hi ha diferències de temperatura entre mòduls fotovoltaics, el rendiment dels mateixos també variaria, tenint en compte que, a menor temperatura del mòdul fotovoltaic, millor serà el seu rendiment.

ENVELLIMENT DESIGUAL DELS MÒDULS

El rendiment d’un panell fotovoltaic va degradant-se, a poc a poc, al llarg dels anys. No obstant això, cada mòdul envelleix a un ritme diferent, per la qual cosa augmenten les diferències de producció. En la següent imatge es veu un exemple d’una instal·lació amb 10 plaques al cap de 15 anys. Veuràs que cada gràfica és la producció de cada panell solar durant un dia assolellat i on s’aprecien diferències de rendiment del 10%, entre el millor i el pitjor panell solar. Amb un inversor central, tots els panells funcionaran com el pitjor d’ells, com el que pitjor ha envellit al llarg del temps. Amb els microinversors, tots treballaran a la seva màxima capacitat de funcionament, maximitzant la generació elèctrica de la instal·lació i traient totes les possibilitats dels panells solars.

AVARIES I FALLADES EN ELS MÒDULS FOTOVOLTAICS

És poc habitual, però un defecte de fabricació d’un mòdul fotovoltaic que presenta els seus símptomes al cap d’uns mesos de funcionament llastrarà el rendiment dels seus mòduls veïns. Si l’avaria no es detecta en un termini de temps prudent, ja que no es disposa d’informació capilarizada a nivell de placa (situació amb inversor central), aquesta falta de capacitat de generació d’energia
pot allargar-se durant setmanes o mesos, afectant seriosament el rendiment de la instal·lació i sense que ens adonem de la situació.

Per tant, ja tenim clar que sempre tindrem, per un factor o un altre, panells de la mateixa instal·lació amb capacitat de producció màxima diferent. A partir d’aquí, si tenim panells fotovoltaics en sèrie (la configuració que s’utilitza amb un inversor central), la llei del corrent de Kirchhoff determina que un circuit elèctric tancat, on tots els components estan connectats en sèrie, el corrent ha de ser idèntica.

Per tant, en una instal·lació fotovoltaica simple sense microinversors, amb una sola cadena (o string) connectada a un inversor central, cada panell ha de tenir el mateix corrent que els seus veïns. És a dir, encara que cada panell fotovoltaic té el seu corrent òptim de funcionament, l’inversor central només podrà triar un corrent de funcionament per a tots ells. I és aquí on perdem la capacitat de producció màxima d’una instal·lació fotovoltaica amb inversor central.

En la imatge anterior tenim un exemple de 3 comportaments elèctrics d’uns panells fotovoltaics idèntics d’una mateixa instal·lació. Un està en perfectes condicions (taronja). Un altre està molt brut (violeta). I l’últim té l’ombra d’una antena parabòlica (grisa). El seu comportament tan diferent de Corrent – Voltatge és degut solament al seu nivell de brutícia o ombres.

Per a treure-li el màxim profit a cada panell (maximitzar la seva transferència de potència), hem de treballar amb el nivell de corrent marcat amb les estrelles. En aquest punt tenim el nivell màxim de Voltatge i Corrent i, per tant, la Potència Màxima. Això és factible amb els microinversors: cada microinversor pot treballar amb un Voltatge i Corrent diferent i independent dels seus veïns.

En canvi, amb un inversor central, hem de triar un sol corrent de treball, la qual cosa ens obliga a treballar amb el corrent del panell amb pitjor rendiment (corrent = 2,2 A, panell amb ombres). Això implica, que el panell taronja i el panell violeta també han de treballar a 2,2 A i això comporta que la seva potència lliurada caigui en picat:

Tenim una mica més de voltatge en els punts de treball dels dos panells superiors; però, en canvi, ha caigut dràsticament el corrent. Vegem el que representa numèricament a nivell de potència lliurada del sistema:

Per tant, tenim una mica més del 250% de rendiment en favor dels microinversors. Aquesta diferència de capacitat de lliurament de potència elèctrica durant els 30, 35 o 40 anys de funcionament acaba representant molts quilowatts de diferència i, per tant, també de diversos milers d’euros que potencialment podem estalviar-nos si triem un sistema d’altes prestacions basat en la tecnologia dels microinversors.

El sistema que instal·lem a la teva casa té incorporat un conjunt de sistemes avançats i molt eficients de comunicació. En aquest sentit, tenim una comunicació entre els microinversors i l’equip de control i monitoratge que, utilitzant el cablejat elèctric de la instal·lació, parlen periòdicament per a intercanviar-se informació. Gràcies a l’ús de la tecnologia PLC (Power Line Communication), el sistema transmet informació pels cables elèctrics. És a dir, amb un sol parell elèctric (dos fils) transmetem energia i dades, tot en un. Això permet minimitzar la complexitat de la instal·lació, reduint cablejat i connectors.

Típicament, tecnologies menys avançades necessiten dos parells elèctrics per a l’alimentació o transmissió d’energia elèctrica i dos parells elèctrics addicionals (com a mínim) per a la transmissió de la informació.

La compensació d’excedents és la capacitat d’una instal·lació fotovoltaica d’injectar a la xarxa elèctrica pública aquella energia que de manera instantània no s’utilitza en l’habitatge o empresa que gaudeix de la instal·lació. La comercialitzadora, per llei, ha de restar de la nostra factura aquella energia que els lliurem. A això se’n diu compensació d’excedents.

Pot haver-hi moments del dia en què l’energia generada per les nostres plaques fotovoltaiques sigui inferior a la que la nostra casa necessita. En aquest cas, la instal·lació d’ACCIONA Energia està preparada per a, automàticament i de manera transparent, captar de la xarxa elèctrica aquella energia que falta i, sense que ens adonem, captar energia de tots dos costats (primer del sol i, després, de la xarxa elèctrica).

La possibilitat d’abocar aquests excedents a la xarxa elèctrica i rebre una compensació econòmica a canvi és possible gràcies a tenir una instal·lació fotovoltaica preparada per a això i uns tràmits burocràtics amb la comercialitzadora i amb l’administració pública.

Els sistemes fotovoltaics no són, per si sols, perillosos. Dit això, és important tenir en compte que per a solucions NO basades en microinversors (és a dir, utilitzant un inversor central), els voltatges de corrent continu que es generen poden ser molt alts, pròxims a 1.000 Volts. Quan es tenen aquests nivells de tensió contínua, si hi ha un cable danyat o una connexió elèctrica mal executada o que es degrada en el temps, es poden generar arcs elèctrics de gran magnitud (anomenat comunament “espurna”) que, en circumstàncies determinades i evidentment remotes, però factibles, poden provocar incendis. Vegem alguns exemples d’arcs en tensió contínua:

Tenir aquests nivells de tensió contínua tan alts circulant per casa tampoc no és recomanable per si hi ha, en algun moment, una manipulació indeguda o un descuit en el seu ús, ja que són nivells prou alts com per a provocar ferides molt greus per electrocució. Si tenim nens petits a casa, encara ho recomanaríem menys.

Les solucions basades en microinversors eviten tenir aquests nivells de tensió contínua tan grans ,ja que sempre treballem en totes les línies de cablejats, a 230 Volts de corrent altern. Ni més, ni menys. És a dir, el corrent de 230 Volts que tenim en els endolls de casa i que sabem per experiència que no generen, de cap manera, aquest tipus d’arcs elèctrics i una electrocució no produeix ferides.

Per tant, els microinversors ens aporten un plus en seguretat en la nostra llar i a la nostra família respecte a sistemes amb inversor central al NO utilitzar nivells de corrent continu elevats: els microinversors funcionen amb corrent altern i a 230 Volts. Això ens permet estar tranquils que, si en un futur es degrada un cablejat o una connexió elèctrica per qualsevol raó no esperada, mai tindrem arcs de gran magnitud que puguin generar un incendi a la nostra casa. Recordem sempre que una instal·lació fotovoltaica té una esperança de vida de 35 o 40 anys i que, per tant, tenim molts anys per davant perquè ocorrin situacions no esperades ni planificades.

Quin és el preu dels panells solars per a casa?

El preu de les plaques solars fotovoltaiques ha baixat un 80% en 5 anys. Actualment, una instal·lació fotovoltaica pot partir dels 4.000 euros. També existeix la possibilitat de finançament del 100% de la teva instal·lació, a més de subvencions europees i bonificacions estatals, com la bonificació d’IBI en la majoria de ciutats d’Espanya.

L’amortització d’una instal·lació fotovoltaica, als preus de la llum actuals, s’aconsegueix en un període d’entre 3 i 5 anys.

El primer que necessitem saber per a dimensionar aquesta instal·lació és quanta energia consumeix realment la seva casa de camp. La millor manera de fer-ho és sumar tot l’ús mitjà dels dispositius i aparells elèctrics. Una vegada que saps quanta energia necessitaràs quan siguis a la casa de camp, has de pensar durant quant temps t’allotjaràs en ella.

Pot ser que hi hagi algunes coses que vulguis que continuïn funcionant quan no estiguis, com per exemple el frigorífic. Per tant, igual que en el cas anterior, ara has d’esbrinar quanta energia usaràs quan no siguis allí.

Com comença la instal·lació fotovoltaica en una vivenda unifamiliar?

Primer, l’empresa instal·ladora estudia els factors de l’habitatge: dimensions, zona de la instal·lació, inclinació del sostre, ubicació de l’edifici, consum elèctric i potència contractats actualment, tipus de calefacció i despesa elèctrica aproximada. Amb aquestes dades, es planteja al client quin tipus d’instal·lació es necessita i es donen consells i informació sobre beneficis legals.

Un cop es procedeix a una instal·lació concreta, s’instal·len diferents components durant un període de 1 a 3 dies:

 • Panells fotovoltaics
 • Inversor solar. Converteix l’energia captada per ser utilitzada a casa
 • Sistema de monitorització. Sistema informàtic que envia informació del funcionament
 • Comptador bidireccional (ja instal·lat a casa teva). Calcula l’electricitat que subministra la companyia contractada i també la generada a casa. És a dir, calcular l’energia sobrant que no aprofitem a casa i la aboquem a la xarxa pública perquè ens puguin pagar per ella.
 • Bateries. Són opcionals, permeten emmagatzemar els excedents energètics i aprofitar-los quan no hi ha sol.

El nombre de plaques solars que necessitarà la teva vivenda dependrà molt, a part dels metres quadrats, de quantes persones visquin a casa i consumeixin energia, de la zona geogràfica o de l’orientació de la pròpia casa. Tot i així, s’estima que en una vivenda de 100 m² on viuen 4 persones es gasten uns 3.000 kWh anuals.

Per a aquesta quantitat d’electricitat, es necessitaran entre 5 i 7 plaques fotovoltaiques, ja que el panell solar mitjà produeix com a màxim 550 kWh a l’any.

Com hem explicat en el punt anterior, el nombre de plaques solars que es necessiten per a una casa no depèn tant dels metres quadrats, sinó d’altres factors com el consum que tenen totes les persones que viuen a casa, la zona geogràfica, l’orientació de l’habitatge, etc. Tot i aquestes circumstàncies fan que variï molt cada cas, les estadístiques apunten que les cases de 200 m² a Espanya necessiten unes 10 plaques solars.

Sí, sense dubte. ACCIONA Energia, a més, té una dilatada experiència en la instal·lació de sistemes amb xarxa trifàsica tant per a empreses com vivendes.

Si tens previst ampliar de forma gradual la instal·lació fotovoltaica, el que modera la inversió inicial, recomanem de nou que instal·lis un sistema basat en microinversor. L’arquitectura que deixarem llesta amb la tecnologia de microinversors et permetrà fer créixer la teva instal·lació, fins i tot d’una placa a una placa, sense haver de modificar la instal·lació existent (només serà necessari actualitzar la teva interfície web/mòbil perquè el nou panell solar pugui afegir-se a la teva aplicació).

BENVINGUT A L'AUTOCONSUM

Descobreix els nostres continguts sobre energia solar, eficiència energètica i
sostenibilitat, entre molts altres temes d’interès.

Estudio de autoconsumo SHORT

Sobre tu

Lloc

Déjanos tu número y te ayudaremos en el proceso de contratación si surge algún problema.

Contactar per telèfon

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Solicita tu presupuesto de aerotermia

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden

"*" indicates required fields

Sobre ti

Lugar

Solicita tu estudio
gratuito y en 48 horas

Sobre ti

Hidden
Hidden

Lugar