▷ Subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques el 2022: bonificació IBI, fons Europeus i deduccions a la Declaració de la Renda

1 de gener de 2022

▷ Subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques el 2022: bonificació IBI, fons Europeus i deduccions a la Declaració de la Renda

Si estàs pensant instal·lar-te plaques solars fotovoltaiques el 2022, estàs d'enhorabona!

Aquest serà l'any que més s'incentivi la instal·lació d'un sistema fotovoltaic d'autoconsum mitjançant subvencions

1. FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

2. BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

3. DEDUCCIONS DE L’IMPOST DE LA RENDA IRPF

1. Fons Europeus Next Generation

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Europeus Next Generation, aposten de manera clara a subvencionar instal·lacions orientades a la mobilitat sositenible i a les energies renovables. L'autoconsum fotovoltaic en aplicació residencial és un dels focus més grans.

Els Fons Europeus serviran per subvencionar la implantació d’energies renovables. Per a instal·lacions a casa de particulars a partir de l’1 de juliol de 2021, d’autoconsum (fotovoltaic amb plaques solars), emmagatzematge (instal·lació de bateries a casa) i sistemes tèrmics amb energies renovables (aerotèrmia i panells solars tèrmics), es podran sol·licitar les subvencions associades al pla de recuperació.

Els productes i serveis subvencionables recopilen TOTS i cadascun dels productes i activitats associades a una instal·lació fotovoltaica. Per tant, les subvencions tenen una aplicació del 100% de totes les partides d’un pressupost d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica; per tant, són molt atractives per a aquest tipus de sistemes: Equips i materials, Obra Civil, Equips electromecànics, Equips de control i auxiliars, Sistemes de monitorització i gestió, Redacció de projectes i memòria tècnica, Direcció facultativa i fins i tot el cost de desmantellament d’instal·lacions existents.

Les tecnologies subvencionables (incentius 1 a 5) seran la fotovoltaica i l'eòlica tant per a instal·lacions connectades a xarxa com aïllades, sense cap distinció o diferència. Quant a l'emmagatzematge, només s'apliquen les bateries de liti.

Aquestes ajudes seran organitzades per cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya s’han definit els “incentius” següents amb les partides econòmiques següents, tots relacionats amb l’autoconsum i l’eficiència energètica. Els beneficiaris són tant particulars com a comunitats de veïns i empreses.

  • Programa d’incentius 1-23M€: Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaica o eòlica, en el sector serveis, amb emmagatzematge o sense (l’emmagatzematge són bateries).
  • Programa d’incentius 2-30M€: Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaica o eòlica, en altres sectors productius de l’economia, amb emmagatzematge o sense (bateries).
  • Programa d’incentius 3-9M€: Incorporació d’emmagatzematge (bateries) en instal·lacions d’autoconsum ja existents al sector serveis i altres sectors productius.
  • Programa d’incentius 4-35M€: Instal·lacions d’autoconsum, al sector residencial (és a dir, a cases particulars), les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense (bateries). En aquest programa 4 també s’hi inclouen les comunitats de propietaris, per tant, adequat per a la instal·lació fotovoltaica en un bloc de pisos.
  • Programa d’incentius 5 – 1M€: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents al sector residencial (és a dir, a cases particulars), les administracions públiques i el tercer sectior. Com en el punt anterior, aquí també s’hi inclouen les comunitats de propietaris.
  • Programa d’incentius 6 – 16M€: Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial (és a dir, a cases particulars): solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per a climatització i/o aigua calenta sanitària.
De forma genèrica, para una instal·lació fotovoltaica, les subvencions seran del 35% per a petites empreses, 25% per a mitjanes i 15% per a grans empreses. Per emmagatzematge, les subvencions seran majors: 65% petites; 55% mitjanes; 45% grans empreses.

Per a instal·lacions residencials (cases particulars), per a instal·lacions inferiors a 10kWp, es disposarà de 600€/kWp. És a dir, si instal·lem a la teulada de casa nostra una fotovoltaica de 4KWp, tindrem una subvenció de 2400€.
A més, hi ha ajuts addicionals per a retirada d’amiant, instal·lació de marquesines i per a empreses en municipis amb menys de 5.000 habitants.

Totes les noves instal·lacions fotovoltaiques o d'aerotèrmia instal·lades a partir de l'1 de juliol de 2021 podran sol·licitar aquestes subvencions. L'ajut està pensat per poder sol·licitar-se fins al 31 de desembre de 2023, incloent-hi, per tant, tot l'any 2022.

Per a una nova instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en una casa particular (incentiu 4), la subvenció serà de 600 €/kWp (quilo Watio pico, la unitat que s’utilitza per dimensionar una instal·lació solar fotovoltaica). Si a aquesta nova instal·lació us incorporem bateries, aquestes també es reben una subvenció extra que anirà entre 140 a 490 €/kWh (quilo Watio Hora, la unitat que s’utilitza per dimensionar les bateries).

Per incorporar bateries en una instal·lació fotovoltaica existent, la subvenció serà dentre 140 a 490 €/kWh.

Finalment, per instal·lar una aerotèrmia, podrem optar per 500€/kW i fins a 3.000€ per habitatge.

És important tenir en compte que les instal·lacions han d’incloure un sistema de monitorització de l’energia elèctrica produïda i del consum energètic i amb accés via telèfon intel·ligent. A més als incentius 1 a 3, s’haurà d’incloure una pantalla en un lloc visible on es visualitzin les dades de producció energètica renovable i consums.

2. Bonificació de l'impost municipal de l'IBI

Són molts els Ajuntaments de tot Espanya que han pres la iniciativa i han pres la decisió d'incentivar el desenvolupament de municipis més sostenibles i mediambientalment responsables. La bonificació de l'impost municipal de l'IBI és un dels grans atractius del 2022 per a les instal·lacions fotovoltaiques.

En efecte, des de fa alguns mesos hi ha una implantació massiva a gairebé tots els Ajuntaments d’Espanya de bonificacions a l’Impost sobre Béns Immobles, el famós IBI. No és difícil trobar bonificacions del 50% de l’IBI durant 3, 5, 6, 7 o fins i tot 10 anys. Aquest calibre en les bonificacions de l’IBI representa que la instal·lació fotovoltaica surt, fins i tot algunes vegades, gairebé gratuïta.

No dubtis en contactar amb nosaltres i consultar la bonificació d’IBI de la teva ciutat o municipi. De qualsevol punt d´Espanya. Serà un plaer atendre’t. Si estàs pensant en instal·lar-te plaques fotovoltaiques a curt, mitjà o llarg termini, ara és el moment! Aquest tipus de bonificacions, des de ACCIONA Energía, creiem que no dubtaran tota la vida (parlant de forma plana) i que, quan les instal·lacions fotovoltaiques tinguin una implantació massiva o fins i tot poguessin arribar a ser obligatòries, els Ajuntaments aniran reduint, a poc a poc (o de cop) aquestes ajudes.

Si una instal·lació fotovoltaica pot costar, depenent de la mida de la instal·lació, entre 4.500-6.000€, si estàs pagant 1.000€ a IBI cada any. una bonificació del 50% durant 3 anys representaran 1.500€. I per tant, rebaixaràs el cost de la teva instal·lació, a uns atractius 3.000€ – 4.500€. Si la bonificació és de 5 anys, passaríem a una forquilla de 2.000€ a 3.500€. I per tant, rebaixaràs el cost de la teva instal·lació, a uns atractius 3.000€ – 4.500€. Deixar de pagar part aquest impost durant 3, 5 o 6 anys, implica estar cobert de les pujades del mateix.

3. Deduccions de l'impost de la RENDA IRPF

D'aplicació del 6 d'octubre del 2021 al 31 de desembre del 2022. Podràs deduir-te a la teva declaració de la renda, el 40% les obres a casa teva per a la millora en el consum d'energia primera no renovable. Limitat a una deducció en quota màxima de 3.000€.

Si portes a terme al teu habitatge habitual o qualsevol altra de la teva titularitat una actuació de millora on es demostra que s’ha reduït mínim un 30% de l’indicador de consum d’energia primària no renovable, acreditat mitjançant el certificat d’eficiència energètic corresponent. També et podràs deduir el mateix percentatge si millores l’eficiència energètica de casa teva al nivell A o B.

Aquesta deducció a la declaració de la renda sembla arran del Reial Decret 19/2021 de 5 d’octubre referent a les mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació de les edificacions en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.