Subvencions per a la instal·lació de plaques solars

15 de juny de 2020

Subvencions per a la instal·lació de plaques solars

Subvencions per a la instal·lació de plaques solars

La Unió Europea, en el seu Pla d’Energies Renovables 2020 tenia com a objectiu que quan arribés aquell any el 20% de l’energia fos d’origen renovable. Els següents plans per als anys 2030 i 2050 mantenen l’objectiu renovable, per la qual cosa la demanda per part tant d’indústria com de particulars continua creixent. L’Estat dona subvencions d’acord amb aquest pla, i això representa un dels factors decisius perquè l’autoconsum sigui una realitat a l’abast de moltes persones.

El pla europeu i l’auge a Espanya

L’esborrany actualitzat del PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) 2021-2030 aglutina els objectius de reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle, de penetració d’energies renovables i d’eficiència energètica, i està en espera de revisió per la Comissió Europea. Quan s’acabi l’Estat d’Alarma es reactivarà el procés de consultes públiques en aquesta matèria i es definirà de nou el pla europeu. En la jornada sobre finançament de projectes fotovoltaics es va destacar el paper clau que exerceix el finançament per a la posada en marxa dels més de 30 GW de nova potència fotovoltaica que s’instal·laran el 2030, segons els objectius marcats pel PNIEC. En qualsevol cas, la conscienciació del canvi climàtic i les mesures a implementar, entre altres, la tecnologia i el finançament publicoprivat, són un fet.

Espanya està ja en auge. Segons les dades publicades a principis de 2020 per Red Eléctrica de España, en l’actualitat el contingent renovable puja a un total de 55.247 MW (55 gigues sobre el total de 110). 55 gigues, de les quals un 46% són eòliques, un 16% són fotovoltaiques i la resta (38%) corresponen a altres tecnologies renovables. La xarxa solar fotovoltaica nacional va veure incrementada la seva producció un 18,8% el 2019, de manera que va registrar el valor de generació anual més elevat fins avui. En relació amb l’energia termosolar, l’any passat es van generar 5.166 gigawatts hora, la qual cosa representa un increment del 16,8% sobre la producció registrada el 2018. Després del descens del 2017, això sens dubte són bones notícies i demostra la tendència cap a les energies renovables…

Les subvencions nacionals estan destinades principalment a sufragar part del cost d’instal·lacions solars fotovoltaiques en habitatges unifamiliars o comunitats de veïns. Qualsevol persona o col·lectiu que vulgui instal·lar panells solars per al/s habitatge/s té opció de sol·licitar una ajuda o subvenció per a l’autoconsum.

La sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de plaques solars es realitza mitjançant l’enviament de formularis per a tal fi, i que s’acostumen a posar a disposició del ciutadà en pàgines web oficials de cada ajuntament o comunitat autònoma.

Quines subvencions hi ha disponibles per a la instal·lació de panells solars?

Les subvencions disponibles es divideixen en dues modalitats bàsiques: subvencions sobre la instal·lació i subvencions sobre els impostos. Cada comunitat autònoma pot tenir algun requisit diferent respecte a la resta, però en general aquestes subvencions són comunes i normalment cal optar per una de les dues, encara que també pot dependre del municipi. En cada cas s’ha de consultar prèviament a quina mena d’ajudes es pot acollir cada projecte d’instal·lació, sigui en domicili particular, edifici o comunitat de veïns, i conèixer el cost de la instal·lació de plaques solars, a fi de tenir la idea clara de la inversió final, tant si és immediata com a uns anys vista.

1. Subvencions sobre el preu de la instal·lació:

  • l’import oscil·la entre els 3.000 € i els 4.500 €, quantia atorgada a nivell comunitari, i s’apliquen proporcionalment sobre el cost total de la instal·lació. Aquesta subvenció és sens dubte la més favorable per a la butxaca, en el cas que s’hagi de triar entre les dues.

Les subvencions d’aquest tipus s’emeten a cada comunitat autònoma puntualment i tenen una durada aproximada. És important tenir informació prèvia per conèixer el calendari exacte de convocatòries i poder optar a la subvenció.

2. Subvencions sobre els impostos:

Són d’àmbit municipal i s’apliquen en el rebut de l’Impost sobre els Béns immobles (IBI) i a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Acostumen a ser d’uns 1.500 €.

Cada municipi gestiona els seus pressupostos de manera diferent, per la qual cosa és necessari conèixer el detall del que ens correspon. Per norma general es pot sol·licitar tant per Internet com presencialment. El descompte sobre l’IBI és d’un màxim del 50% i es podrà aplicar durant uns quants anys consecutius. En el cas de l’ICIO, normalment es podrà aplicar fins al 90% de descompte.

En el cas que el termini de subvencions del primer tipus hagi expirat i es necessiti fer la instal·lació de manera urgent, el descompte sobre els impostos és menor però també és una ajuda per al contribuent i sol anar en paral·lel al termini estimat d’amortització.

Què necessites per sol·licitar subvenció per a una instal·lació d’autoconsum?

  1. No haver sol·licitat subvencions anteriorment, ja que la majoria no són acumulatives. A més, només es permet una única instal·lació per habitatge.
  2. Ser propietari de l’habitatge on s’ha projectat la instal·lació*.
  3. El projecte i el seu pressupost. Amb detall i adequat a l’habitatge al qual està destinat. Sense llicència d’obra no serà vàlid.
  4. Compliment dels requisits mínims i màxims de potència instal·lada.

Gràcies a aquestes ajudes i subvencions, el retorn de la inversió en una instal·lació solar fotovoltaica pot situar-se entre 3 i 5 anys. El cost de la instal·lació de panells solars mitjançant subvencions permet rebaixar-lo en un 50%.

*ACCIONA Energía és una empresa certificada i amb experiència. El nostre equip s’encarrega de tot, oferim projectes “claus en mà” que inclouen: estudi i anàlisi de necessitats, objectiu d’estalvi i nivell de consum, elaboració de projecte, gestió de subvencions i bonificacions, instal·lació i posada en marxa. El nostre servei inclou la gestió de les subvencions. No deixis de consultar-nos, sense compromís. Per fer la sol·licitud només necessitarem la teva autorització, que presentarem juntament amb els documents necessaris del projecte que prèviament hauràs aprovat.

Comença com més aviat millor a gaudir de la teva pròpia energia solar!