Requisits per a la instal·lació d’autoconsum d’energia solar

12 de juny de 2020

Requisits per a la instal·lació d’autoconsum d’energia solar

Requisits per a la instal·lació d’autoconsum d’energia solar

El consumidor pot escollir la millor opció i adaptar al màxim el procés a la seva necessitat. En aquest article abordem la normativa i preguntes més freqüents entorn de les instal·lacions fotovoltaiques a l’habitatge.

La legislació espanyola sobre instal·lacions de sistemes fotovoltaics és explícita. La durada de l’obra en si mateixa acostuma a ser de tot just una setmana, a la qual se suma només el procés administratiu. En aquest article recorrem els aspectes i els requisits més importants per a l’autoconsum i t’ajudarem a generar la teva pròpia electricitat solar fotovoltaica.

A ACCIONA Energía et facilitem el servei administratiu perquè facis la teva instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum amb el mínim esforç i rebis la compensació pels excedents d’energia.

Normativa de l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica

Després de la derogació gairebé total del Reial decret RD 900/2015, famós per instaurar l’impost al sol, el conjunt de reglaments i normes d’aplicació per als sistemes d’autoconsum es recullen al RD 244/2019. Aquest és el reglament que més s’aplica i revisa els procediments a seguir en la tramitació d’aquesta instal·lació.

Segons si la instal·lació està connectada o no a la xarxa principal, si obté o no excedents, i segons la potència nominal. D’aquesta manera, les diferències serien:

  • Connexió a xarxa o aïllada, fa referència a si la instal·lació està o no connectada a la xarxa d’electricitat.
  • Autoconsum amb o sense excedents, en relació amb si l’energia sobrant o no consumida immediatament s’aboca o no a la xarxa.

Dins de la modalitat d’autoconsum amb excedents, que són les instal·lacions que retornarien a la xarxa elèctrica l’energia sobrant, s’obren dos blocs més, segons si es té o no dret a compensació:

  • Acollits a compensació: l’entitat comercialitzadora d’electricitat compensaria en la factura de la llum l’energia abocada per l’autoconsumidor a la xarxa principal.
  • Sense compensació simplificada: en aquest bloc hi ha les instal·lacions per sobre dels 100 kW l’excedent dels quals es ven –no es compensa–.

D’aquesta manera, tots els habitatges amb instal·lació d’autoconsum es poden acollir a la compensació d’excedents abocats a la xarxa.

Cadascuna de les combinacions porta a l’aplicació de procediments simplificats o ordinaris, que en algun cas pot derivar en l’aplicació del RD 1955/200, com en el de les instal·lacions per a autoconsum amb excedents i amb dret a compensació que compleixen el requisit de proximitat i superen els 100 kW. De fet, aquest cas és el més curt quant al termini d’instal·lació.

Atès que, en la gran majoria dels casos, les instal·lacions són inferiors a 15 kW, no és necessari demanar punt d’accés a les comercialitzadores.

Des de ACCIONA Energía recomanem fermament consultar amb especialistes el tipus d’instal·lació més adequat per a cada habitatge.

Puc rebre compensació pel meu excedent d’energia?

Dependrà del contracte de subministrament. Si la nostra afiliació a la xarxa s’ha fet mitjançant una empresa elèctrica de referència, es regeix per preus de mercat regulats (tarifes PVPC). Si és el nostre cas, la compensació econòmica que rebrem serà el preu mitjà diari de l’energia comprada a la franja horària en què es produeixi l’abocament a la xarxa.

Si optem per l’abocament, com a exemple, a les 12 h, i el preu mitjà diari a aquesta hora és de 8 cèntims, en la nostra factura elèctrica s’hi aplicarà un import de descompte resultant de la quantitat de quilowatts abocats al preu exacte de 8 cèntims. Un mètode transparent que sens dubte només dependrà de la fluctuació del mercat, encara que amb la garantia de la regulació de les empreses elèctriques.

En el cas que entrem en un mercat no regulat per una entitat comercialitzadora, és a dir, anar a mercat lliure, el preu del quilowatt es negociaria entre el propi consumidor i la comercialitzadora.

Les companyies elèctriques tenen un repte: llançar ofertes al mercat dels excedents d’energia abocada per l’autoconsum, de la mateixa manera que rebem propostes constants per part d’empreses de telefonia.

Necessitaré un comptador nou?

En general avui dia ja disposem al nostre habitatge d’un comptador modern, intel·ligent i bidireccional per poder entrar a la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedent. Només en casos aïllats i molt puntuals caldria canviar-lo.

Puc cedir la meva teulada a una empresa per a la instal·lació de panells?

Al RD 244/2019 s’indica explícitament que és possible que el propietari d’una planta solar no coincideixi amb el consumidor. Més clar, impossible. Si ets propietari d’una teulada o solar adequat per instal·lar-hi una planta d’energia solar fotovoltaica, per contracte pots cedir el teu espai a una empresa externa inversora. A més, l’estalvi que genera l’energia fotovoltaica compartida es pot compartir entre l’usuari i l’entitat inversora.

Com calculo el nombre de panells solars per al meu habitatge?

Com a orientació, els habitatges de grandària mitjana necessiten al voltant de deu unitats instal·lades o, dit d’una altra manera, 3 kW de potència. El càlcul s’obté dividint la potència nominal necessària per 320-330 W, per exemple, que és la potència d’un panell solar estàndard. Seguint aquest exemple, per a 3 kW, se’n necessiten deu. Si el teu habitatge necessita 10 kW, la instal·lació haurà de constar de 30 o 31 unitats per aconseguir un autoconsum fotovoltaic d’aquesta potència.

Els autoconsumidors estalviem en la factura de la llum no només perquè consumim la nostra pròpia producció d’energia solar fotovoltaica sinó perquè, a més, podem reduir la potència contractada. En generar la nostra pròpia energia disminuirem la potència contractada que prové de la xarxa general i estalviarem dràsticament en els costos fixos d’electricitat.

La instal·lació de plaques solars per a autoconsum energètic és imprescindible per gaudir d’aquesta mena d’energia neta i gratuïta en un habitatge. Per fer-nos-en una idea, el nostre consum elèctric anual està en funció de la superfície de l’habitatge, nombre d’habitacions, plantes, ubicació geogràfica, quantitat d’electrodomèstics, etc. L’energia solar fotovoltaica pot cobrir fins a un 80% del consum energètic anual. És una xifra més que important.

Els projectes d’instal·lació de panells solars per a autoconsum inclouen l’optimització de la factura de la llum i ofereixen un servei integral al client, amb l’objectiu de maximitzar el seu estalvi energètic.

On es poden instal·lar els panells solars?

Els professionals especialitzats, en el nostre cas els enginyers de ACCIONA Energía, tenen una dilatada experiència en instal·lació de panells solars. Es realitza un estudi de replantejament individualitzat per a cada habitatge o cas concret, perquè cada instal·lació es pot optimitzar a mida. L’autoconsumidor pot delegar aquesta decisió als experts.

En general la instal·lació es fa a la teulada, de manera que la capacitat vindrà determinada pels metres quadrats lliures d’obstacles. Tota teulada haurà de complir uns requisits bàsics quant a solidesa, tipus d’estructura i altres característiques. En general, gairebé totes les teulades els compleixen.

La instal·lació de les plaques solars s’ha de fer en espais oberts i sense ombra, per poder aprofitar al màxim les hores de sol. Les condicions de la instal·lació han de ser correctes per aconseguir l’autoconsum esperat.

El dimensionament i el càlcul d’instal·lació de panells solars es basen, sobretot, en el consum d’electricitat de l’habitatge i, en segon lloc, en l’espai disponible per a la instal·lació.

Els beneficis de passar-nos a aquest sistema d’obtenció d’energia alternativa i barata són molts, i no només perquè representen un estalvi en la factura d’electricitat sinó perquè és sostenible, inesgotable, neta i segura. L’autoconsumidor aprofita el 100% d’energia que necessita i a més té la possibilitat d’abocar l’excedent a la xarxa perquè altres usuaris connectats l’aprofitin, amb un guany extra.

Aquesta opció és sens dubte una combinació guanyadora en què hi guanyem tots: autoconsumidor, altres usuaris de la xarxa elèctrica i el medi ambient.

A ACCIONA Energía som especialistes en l’estudi, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari per a l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, una gestió integral perquè puguis començar com més aviat millor a gaudir d’aquesta energia.