Què és un PPA (Power Purchase Agreement) d’una instal·lació fotovoltaica?

11 de gener de 2021

Què és un PPA (Power Purchase Agreement) d’una instal·lació fotovoltaica?

ACCIONA Energía és especialista a donar una solució claus en mà per a una instal·lació fotovoltaica amb modalitat de PPA (Power Purchase Agreement) a empreses i propietaris d’actius immobiliaris, els quals estan interessats a dur a terme aquest tipus de modalitat de generació d’energia fotovoltaica col·laborativa. Contacta amb nosaltres i t’informarem del nostre portafolis de possibilitats d’acords PPA.

Un acord de compra d’energia solar (PPA) és un acord financer en el qual un desenvolupador organitza el disseny, els permisos, el finançament i la instal·lació d’un sistema d’energia solar en la propietat d’un client a un cost mínim o gratuït. El desenvolupador ven l’energia generada al client amfitrió (normalment el propietari de l’immoble) a una tarifa fixa que acostuma a ser més baixa que la tarifa de les comercialitzadores energètiques. Aquest menor preu de l’electricitat serveix per compensar la compra d’electricitat de la xarxa per part del client, mentre que el desenvolupador rep els ingressos d’aquestes vendes d’electricitat, així com els crèdits fiscals i altres incentius generats pel sistema. Els PPA solen oscil·lar entre 10 i 25 anys i el desenvolupador continua sent responsable de l’operació i el manteniment del sistema durant la vigència de l’acord. En acabar el termini del contracte del PPA, un client pot estendre el PPA, fer que el desenvolupador desmantelli el sistema o optar per comprar el sistema d’energia solar al desenvolupador.

Beneficis dels PPA per als clients (propietari de l’immoble)

 • Costos de capital inicials nuls i cost d’energia reduïts: el desenvolupador maneja els costos inicials de dimensionament, adquisició i instal·lació del sistema fotovoltaic solar. Sense cap inversió inicial, el client amfitrió utilitza l’energia solar i estalvia diners tan aviat com el sistema sigui operatiu, ja que compra l’energia a un preu inferior.
 • Risc limitat: el desenvolupador és responsable del rendiment del sistema i del risc operatiu.
 • Augment potencial en el valor de la propietat: S’ha demostrat que un sistema fotovoltaic solar augmenta el valor de les propietats residencials. La naturalesa a llarg termini d’aquests acords permet que els PPA es transfereixin amb la propietat i, per tant, proporciona als clients un mitjà per invertir en el seu actiu a un cost mínim o gratuït.

Un acord de compra d’energia solar conegut amb les sigles PPA és, en definitiva, un acord en què un desenvolupador extern té, opera i manté el sistema fotovoltaic (PV), i el client amfitrió accepta situar el sistema a la seva propietat i compra la producció elèctrica del sistema del proveïdor de serveis solars durant un període predeterminat. Aquest acord permet que el client amfitrió rebi electricitat estable, verda i de baix cost, mentre que el proveïdor de serveis solars adquireix els ingressos generats per la venda d’electricitat.

Amb aquest model de negoci, el client amfitrió compra els serveis produïts pel sistema fotovoltaic en lloc de comprar una instal·lació fotovoltaica. Els acords d’un PPA permeten al client amfitrió evitar moltes de les barreres tradicionals per a la instal·lació de sistemes solars en el lloc: costos d’inversió inicial, risc de rendiment del sistema (sobretot per falta de know-how en la tecnologia) i processos complexos de disseny i permisos. A més, els acords PPA poden generar un flux de caixa positiu per al client amfitrió des del dia en què es posa en servei el sistema, ja que passarà a pagar menys per l’electricitat que consumeix.

Com funciona un PPA?

Un client amfitrió accepta que s’instal·lin panells solars a la seva propietat, generalment el seu sostre, i signa un contracte a llarg termini amb el proveïdor de serveis solars per comprar l’energia generada. La propietat amfitriona pot ser pròpia o de lloguer (tingues en compte que per a les propietats llogades, el finançament solar funciona millor per als clients que tenen un contracte de lloguer a llarg termini). El preu de compra de l’electricitat generada sol ser inferior a la tarifa elèctrica detallista que el client amfitrió pagaria a la seva comercialitzadora elèctrica. Les tarifes PPA poden ser fixes, però sovint es negocia un augment de preu anual en el rang de l’1 al 5 per cent per tenir en compte les disminucions de l’eficiència del sistema a mesura que envelleix; augments de costos relacionats amb la inflació per a l’operació, monitoratge i manteniment del sistema, i augments previstos en el preu de l’electricitat subministrada per la xarxa. Un PPA és un arranjament basat en l’acompliment en què el client amfitrió paga només pel que produeix el sistema. La durada del termini de la majoria de PPA pot variar des de 6 anys (quan una inversió en fotovoltaica queda amortitzada íntegrament) fins a 25 anys, encara que normalment es desenvolupen acords de llarg termini fins més enllà de 15 anys.

L’instal·lador, en aquest cas ACCIONA Energía, dissenyarà el sistema, n’especificarà els components adequats, durà a terme la instal·lació i, normalment, podrà realitzar el manteniment de seguiment durant la vida útil del sistema fotovoltaic. Una vegada se signa el contracte del PPA, una instal·lació típica es pot completar, en general, en un període d’entre tres i sis mesos.

Repàs de beneficis i reptes per al client amfitrió

 • Sense cost de capital inicial.
 • Preus d’energia predictibles.
 • Sense risc operatiu ni de rendiment del sistema.
 • Els projectes poden tenir un flux de caixa positiu des del primer dia.
 • Compromís mediambiental visiblement demostrable i reducció de la petjada de carboni.
 • Augment potencial del valor de la propietat.
 • Compromís social de proximitat amb suport a l’economia local i la creació d’ocupació.
 • Negociacions més complexes i costos de transacció potencialment més alts que comprar un sistema fotovoltaic directament.
 • Cost administratiu de pagar dues factures d’electricitat separades si el sistema no cobreix el 100 per cent de la càrrega elèctrica del lloc.
 • El lloguer del lloc pot limitar la capacitat de fer canvis en la propietat que afectarien el rendiment del sistema fotovoltaic o l’accés al sistema.

Confia en ACCIONA Energía per instal·lar el teu sistema fotovoltaic amb model PPA. Coneixements tècnics i experiència professional avalen els nostres equips professional i tecnologia.

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT