S’han de pagar impostos per tenir plaques solars?

13 de juny de 2023

S’han de pagar impostos per tenir plaques solars?

Quant cal pagar impostos per a plaques solars és un dubte molt freqüent entre els futurs usuaris d’energia solar. En aquest article us mostrarem quins són els impostos associats i alguns avantatges fiscals d’instal·lar sistemes fotovoltaics.

Fins al 2018, a Espanya, canviar el sistema d’alimentació elèctrica d’habitatges i empreses tenia associat una sèrie d’impostos molt elevats. El que es coneixia com a “Impost al sol” creava un desemborsament que feia econòmicament inviable la instal·lació de plaques solars i sistemes d’autonomia energètica.

Paradoxalment, el país europeu amb un potencial d’energia solar més gran era l’únic a cobrar impostos pel canvi de sistemes energètics.

Espanya anava a contracorrent en la tendència energètica europea, que cada cop creava més incentius per a la instal·lació de plaques solars. Afortunadament, la Unió Europea va intervenir de manera activa i va pressionar prou perquè l’octubre del 2018 es derogués una mesura tan impopular.

A partir de la derogació de peatges i impostos per a plaques solars, el creixement del sistema fotovoltaic espanyol ha estat positiu i progressiu. Actualment, hem fet un canvi de 180º des del desestimul econòmic total fins a una política d’incentius fiscals i subvencions públiques.

Vegem què era l’impost al sol i com la seva eliminació ha canviat l’entorn energètic espanyol de manera positiva i escalable. Addicionalment, analitzarem alguns dels avantatges fiscals més grans que existeixen actualment per a empreses i particulars que instal·lin plaques solars.

Eliminació de l'impost al sol i el foment de l'autoconsum energètic

Com una contradicció molt evident, fins al 2018 Espanya era el membre europeu amb menys desenvolupament de fonts alternatives d’energia. El país amb més capacitat natural per generar energia solar era la regió amb menys plaques solars instal·lades a Europa.

Les raons per a aquest subdesenvolupament energètic eren eminentment econòmiques. Per a qualsevol particular o, fins i tot, per als més grans complexos industrials, instal·lar plaques solars era un disbarat econòmic.

Per a un habitatge, era senzillament impossible pagar els alts peatges que gravava “l’impost al sol” pel canvi de sistemes. De la mateixa manera, per a les empreses, aquest impost llançava números vermells sobre els seus estats financers, cosa que va fer inviable el canvi per molts anys.

L’impost al sol va ser una de les mesures fiscals més polèmiques dels darrers anys a Espanya. Però, per què es va crear l’impost al sol? En termes generals, la mesura introduïda al Reial decret 900/2015 tenia com a propòsit protegir el sistema elèctric espanyol.

Un usuari que feia la transició cap a sistemes d’energia alternatius, havia de pagar un peatge molt elevat encara per energia no consumida. Per descomptat, per a un usuari comú, pagar les inversions en equips i instal·lacions solars més els impostos associats eren molt elevats. En conseqüència, l’energia solar no va ser una alternativa viable fins que el 5 d’octubre del 2018 va ser derogat l’impost al sol.

Però, l’eliminació d’aquest impost no va ser l’única mesura d’estímul per a la transició energètica. Com a part d’una política d’incentiu europeu, es van crear una sèrie d’ajudes econòmiques per a la compra i la instal·lació de plaques solars.

Addicionalment, es van crear una sèrie de mesures de promoció, com ara les reduccions d’impostos nacionals i locals. Vegem alguns dels beneficis fiscals més destacats actualment.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Avantatges fiscals a l'hora d'instal·lar panells solars

Els fons Next Generation de la UE es van dissenyar com una manera d’estimular el creixement de les energies alternatives a tota la unió. Els estudis socioeconòmics europeus van concloure que les subvencions per comprar equips i instal·lació contribuirien al creixement de l’energia solar a Espanya. L’assignació d’aquests recursos al govern espanyol, però, han estat condicionats per part de la UE a la creació de mesures d’estímul pròpies.

Per això, des del govern i les administracions locals s’han creat una sèrie de mesures de rebaixes d’impostos. Aquests avantatges beneficien els qui fan el canvi de sistemes, incloent-hi particulars, PIMES i grans empreses. Algunes de les mesures més efectives són:

  • Rebaixes a l’IRPF i IBI.
  • Reducció i eliminació de l’ICIO en obres relacionades amb la instal·lació de plaques solars.
  • Rebaixes addicionals a localitats amb poblacions menors als 5000 habitants.

Quins avantatges va donar l’eliminació dels impostos per plaques solars?

La pressió de la Unió Europea i els fons Next Generation va fer possible la derogació de l’impost al sol. Aquesta derogació es va unir a una sèrie d’avantatges fiscals que han servit d’estímul al creixement de l’autoconsum solar a Espanya.

Els particulars i les empreses poden gaudir avui dia de rebaixes de fins a un 50% als impostos nacionals i fins al 100% en impostos locals. Addicionalment, les comunitats autònomes tenen plans d’ajudes econòmiques que cobreixen molt bona part de la inversió en equips i instal·lació.

Establiment d'il·legalitat fins al 2030

Un acord entre el Parlament Europeu i els diferents membres de la UE, va establir el 2021 la il·legalitat dels impostos al sol. És a dir, la UE insta tots els seus membres a declarar com a il·legals qualsevol cobrament relacionat amb la transició energètica cap a fonts renovables.

Això inclou peatges, taxes, gravàmens, impostos o pagaments extraordinaris que graven la instal·lació de sistemes d’autogeneració i autoconsum solar. Addicionalment, això es fa de forma universal per a particulars, empreses de tots els sectors i indústries de qualsevol mida.

Ampliació del mercat

Totes aquestes mesures d’estímul han portat a Espanya de l’últim lloc europeu en desenvolupament d’energia fotovoltaica a les primeres posicions. Avui dia, Espanya és la regió amb més potencial de generació elèctrica a partir de plaques solars a tot el món. Això ha creat el creixement d’un dels mercats energètics més dinàmics i eficients d’Europa.

Major producció en temps assolellats

Espanya té una posició geogràfica privilegiada amb més de 300 dies de sol a l’any. A totes les regions espanyoles comptem amb un dels potencials més grans de generació d’electricitat a partir d’energia solar.

Aquest potencial té la capacitat, no només de generar l’autoabastiment energètic d’habitatges i indústries, sinó que pot crear excedents. Aquesta creació d’excedents d’energia pot generar beneficis econòmics per als usuaris.

Qualsevol particular o empresa pot sol·licitar les subvencions, les rebaixes d’impostos i els beneficis per excedents energètics. No obstant això, aquestes sol·licituds es basen en un estudi tècnic profund i personalitzat. A ACCIONA Energía pots sol·licitar un estudi detallat del teu immoble amb la màxima precisió i personalització del mercat actual.