Què és l’ICIO i la relació amb les plaques solars? Descobreix totes les claus

15 de març de 2024

Què és l’ICIO i la relació amb les plaques solars? Descobreix totes les claus

La instal·lació de plaques solars porta implícita l’adequació i construcció de les àrees on es col·locaran les plaques i equips de transformació. En algunes edificacions cal fer petites obres de reforma i construccions de bases o espais de suport. Per normatives urbanes, aquestes obres generen un impost anomenat ICIO. Tot i això, com un incentiu a l’energia solar, alguns municipis l’eximeixen o el rebaixen als propietaris d’immobles.

Molts propietaris d’habitatges desconeixen alguns impostos que s’apliquen sobre reformes i obres civils als seus immobles. Els ajuntaments cobren una sèrie de taxes i impostos que s’exigeixen com a requisit per atorgar permisos per a aquests treballs. Tot i que cada ajuntament és autònom al cobrament d’impostos municipals, hi ha una sèrie d’impostos comuns a tots els municipis.

La naturalesa de l’impost jau a l’atorgament d’una llicència d’obres que s’ha de sol·licitar abans de qualsevol feina dins o fora de l’edificació. Aquesta llicència és indispensable per poder iniciar qualsevol reforma, adequació i transformació de l’immoble.

A ACCIONA Energia acompanyem els nostres clients en tot el procés de sol·licitud, gestió i pagament de totes les taxes i impostos nacionals i locals. Així mateix, comptem amb un departament especialitzat en la documentació i tràmits necessaris per a la instal·lació i la posada en marxa dels seus sistemes d’energia solar. Un impost comú a tot Espanya és l’ICIO, però què és i sobre què es calcula aquest impost? Vegem-ho detalladament.

L'impost a les construccions i instal·lacions (ICIO): Què és?

L’ICIO és un acrònim d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. És un tipus d’imposició fiscal que la Llei d’Hisendes Locals concedeix als ajuntaments com a gravamen a les obres civils que requereixin llicència. Alhora, la llicència d’obres és un requisit ineludible per a qualsevol contribuent que iniciï treballs de construcció, adequació, instal·lació o reformes en la seva propietat.

En aquest context, un sistema de plaques solars requereix la construcció i/o instal·lació d’una sèrie de bases i suports. Aquestes estructures donen fonament a les plaques, aportant estabilitat, seguretat i solidesa. Alhora, permeten que les plaques solars puguin ajustar-se en inclinació i orientació. A més, proporcionen les bases per a la distribució de cablejats, microinversores i altres equips.

D’altra banda, en algunes instal·lacions, els tècnics d’ACCIONA Energia han de fer modificacions de l’espai amb algunes obres civils. Tot això, requereix un permís municipal obligatori i ineludible. I, per tant, aquesta llicència genera el pagament de l’impost. Què pot passar si un propietari no paga l’ICIO? La majoria de les legislacions municipals concedeixen a l’ajuntament la potestat de parar qualsevol obra que no compleixi els requisits mínims. Així mateix, podran cobrar multes i sancions administratives per aquelles obres sense la llicència deguda.

Per a les empreses com ACCIONA Energia, comptar amb aquests permisos i llicències és indispensable abans de l’inici dels treballs d’instal·lació. Sense ells, el projecte pot tenir retards, costos i inconvenients que perjudiquen el client de manera directa.

Tot i que pot ser un cost addicional, hi ha una bona notícia. Actualment, molts municipis espanyols concedeixen exoneracions i rebaixes a aquest impost. Vegem-ne les més destacades.

Placas solares con reflejo cielo

Reduccions i exoneracions de l'ICIO a la instal·lació solar

Com hem vist, l’ICIO pot ser un pagament afegit al pressupost d’una instal·lació solar. Als nostres estudis personalitzats ho incloem com un egrés a considerar dins de la bateria de pagaments a desemborsar per part del client. En algunes localitats aquest impost es calcula sobre una base percentual del pressupost de l’obra. En altres municipis es cobra com a valor fix amb certes bandes de càlcul.

La bona notícia per als propietaris és que l’exoneració i/o rebaixa de l’ICIO forma part del programa d’incentius a l’energia solar. Aquestes subvencions i rebaixes s’atorguen com una mesura d’estímul per incrementar l’ús d’energies alternatives.

Els fons Next Generation i els programes espanyols han convidat els municipis a formar part d’aquesta nova visió energètica conjunta. A més de ser una mesura en pro de la sostenibilitat, l’energia solar n’ha provat l’eficàcia en termes d’economia i practicitat.

En algunes localitats espanyoles, l’ajuntament pot atorgar rebaixes considerables de l’ICIO per a les obres relacionades amb les plaques solars. Encara més, a aquells ajuntaments especials o amb població menor a 5.000 habitants, l’ICIO pot estar totalment exonerat.

Aquesta mesura d’estímul pretén establir les bases per reduir les barreres econòmiques al creixement de l’energia fotovoltaica. Però addicionalment, des d’ACCIONA Energia ens encarreguem de fer als nostres clients cada cop més senzill passar-se a la revolució energètica espanyola. Els nostres serveis de tramitacions i paperassa ajuden milers de famílies a gaudir més fàcilment d’un tipus d’energia neta, econòmica i molt rendible.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Tramita l'ICIO i les subvencions amb ACCIONA Energia

La majoria de les empreses d’energia solar del mercat actual només s’encarreguen de la instal·lació de les plaques i equips de transformació. ACCIONA Energia va diversos passos més enllà amb un servei integral que acompanya els seus clients abans, durant i després de la instal·lació.

En primer lloc, els nostres estudis tècnics es realitzen de forma absolutament personalitzada a l’immoble. S’hi fan tots els càlculs, mesuraments i anàlisi de les particularitats de cada immoble. Els tècnics especialitzats d’ACCIONA Energia fan un estudi detallat de totes les variables tècniques de producció i consum d’energia. Així mateix, realitzen el càlcul de les obres i instal·lacions necessàries per adequar i proveir cada instal·lació dels elements de seguretat i estabilitat necessaris.

Un dels valors de diferenciació més important és la tramitació de la paperassa i documentació necessaria a cada localitat. El nostre departament d’atenció acompanya els nostres clients al recapte i presentació dels requisits necessaris per a totes les llicències i permisos.

Addicionalment, realitzem una anàlisi de les possibles subvencions i ajudes a les quals un client pot optar. Assistim als futurs propietaris d’una instal·lació a la sol·licitud de rebaixes i exoneracions de l’ICIO, IBI, IRPF i altres impostos nacionals i locals.

De la mateixa manera, oferim un assessorament integral en totes les fases de sol·licitud de subsidis per a la compra i instal·lació d’equips fotovoltaics. A més, a la nostra Àrea Client, els nostres clients poden afegir serveis de grans beneficis per a llars i empreses a Espanya. Cada client pot gestionar serveis com ara bateries virtuals, reingrés d’excedents i altres avantatges que ofereix l’energia solar.