L’energia solar: Una solució per al desenvolupament d’instal·lacions agrícoles aïllades?

21 d'agost de 2023

L’energia solar: Una solució per al desenvolupament d’instal·lacions agrícoles aïllades?

No hi ha un sector més vulnerable i important en el desenvolupament econòmic com ara el camp i la producció agrícola. Les noves realitats energètiques són especialment beneficioses per a aquest sector, columna vertebral de la nostra economia i desenvolupament. Vegem com l’energia solar està afavorint el desenvolupament del camp espanyol.

Al cor de l’agricultura moderna, la necessitat d’energia és constant i crucial. Tot i això, moltes instal·lacions agrícoles aïllades enfronten desafiaments en l’accés a fonts d’energia fiables i assequibles. En un intent per abordar aquesta problemàtica i promoure la sostenibilitat al sector agrícola, l’energia solar s’alça com una solució potencialment revolucionària.

ACCIONA Energía ha analitzat com l’energia solar es pot convertir en el catalitzador per al desenvolupament del camp espanyol. Mitjançant la creació d’un model d’autosuficiència energètica a les instal·lacions agrícoles aïllades, cada cop més centres productius poden assolir la màxima eficiència.

Vegem com la instal·lació de sistemes d’autogeneració i autoconsum pot transformar l’entorn productiu del camp. Així mateix veurem com l’energia solar porta la tecnificació i la modernitat a sectors tradicionalment vulnerables. Així, en conjunt amb els agricultors, enfortirem cada dia més una de les bases de l’economia local. En un país com el nostre amb un potencial agrícola envejable, enfortir la independència i productivitat del camp, portarà beneficis per a tota la societat.

Quines són les instal·lacions agrícoles aïllades?

Les instal·lacions agrícoles aïllades són zones productives ubicades en àrees rurals o remotes que no tenen accés a la xarxa elèctrica convencional. Aquestes poden incloure granges, hivernacles, vivers i altres estructures agrícoles que es troben llunys de centres urbans. Així mateix, es poden comptar les que operen en terrenys on la infraestructura elèctrica és limitada o inexistent.

La manca d’accés a fonts d’energia fiables pot ser un obstacle significatiu per a la productivitat i l’eficiència en aquestes operacions. Però, amb l’energia solar, es poden convertir en zones de més pes productiu gràcies a l’eliminació de barreres. Tradicionalment, les instal·lacions aïllades queden endarrerides en la tecnificació agrícola i l’adopció de noves tecnologies. Tot això sense comptar que per a molts agricultors els costos de l’energia convencional estan fora dels seus esquemes financers viables.

Instal·lar panells solars i sistemes d’autoconsum els permet aquests productors modernitzar la seva infraestructura productiva. Per tant, podran incloure tecnologies que augmentin la productivitat mitjançant una energia respectuosa amb el medi ambient. A la llarga, aquest enfocament sostenible no fa incompatible l’augment de la producció amb la cura de les fonts de recursos naturals.

L'energia solar pot proveir l'autosuficiència energètica al camp?

La resposta és un rotund sí. L’energia solar ofereix una oportunitat única per transformar les instal·lacions agrícoles aïllades en unitats autosuficients i eficients en termes energètics. A través de la instal·lació de panells solars fotovoltaics, aquestes instal·lacions poden generar electricitat a partir de la radiació solar, cosa que obre la porta a una sèrie de beneficis significatius com:

Generació d'energia fiable

L’energia solar permet a les instal·lacions agrícoles aïllades generar la seva pròpia electricitat de manera fiable. Els panells solars converteixen l’energia solar en electricitat, cosa que assegura un subministrament constant fins i tot en àrees remotes. Això és especialment important a l’agricultura, on l’energia és necessària per al reg, la il·luminació i altres processos clau.

Reducció de costos a llarg termini

Tot i que la inversió inicial a la instal·lació de panells solars pot semblar significativa, a llarg termini l’energia solar pot resultar molt més econòmica. Especialment, quan els productors agrícoles augmenten les seves possibilitats d’accedir a subvencions i ajuts europeus i/o locals.

Les instal·lacions agrícoles aïllades poden reduir dràsticament els costos d’energia en dependre menys de fonts d’electricitat externes. A més, l’energia solar no està subjecta a fluctuacions en els preus dels combustibles fòssils, cosa que dóna més estabilitat financera al camp.

Impacte ambiental positiu

L’energia solar és una font energètica neta i renovable que no produeix emissions de gasos, contamina l’aire o l’aigua. En optar per l’energia solar, les instal·lacions agrícoles aïllades poden contribuir a la cura del medi ambient i reduir la seva empremta de carboni. Això és especialment rellevant en un sector que depèn directament dels recursos naturals com cap altre.

El paper de l'energia solar a l'agricultura

La integració de l’energia solar a l’agricultura va més enllà de la simple generació d’energia. Aquesta tecnologia ofereix beneficis específics que poden impulsar l’eficiència i la sostenibilitat en les operacions agrícoles:

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Reg eficient

Un dels consumidors d’energia més grans en l’agricultura és el reg. L’energia solar pot alimentar sistemes de reg eficients que utilitzen l’electricitat generada per bombar aigua de manera controlada i precisa. Així, els productors agrícoles podran optimitzar l’ús de recursos hídrics i energètics.

Emmagatzematge energètic

L’energia solar no només es fa servir en temps real, sinó que també pot emmagatzemar-se en bateries per al seu ús durant la nit o en dies ennuvolats. Això assegura un subministrament constant d’energia i brinda a les instal·lacions agrícoles aïllades una flexibilitat més gran en la gestió de l’electricitat generada.

Desenvolupament sostenible

L’energia solar a l’agricultura promou un enfocament sostenible. En permetre a les instal·lacions agrícoles aïllades reduir la dependència de fonts d’energia no renovables, poden disminuir-ne l’impacte ambiental. Això pot ser especialment rellevant en àrees on la desforestació i la contaminació són preocupacions.

Transformant l'agricultura aïllada amb energia solar

L’energia solar té el potencial de canviar el joc a l’agricultura aïllada. En donar accés a una font d’energia fiable, renovable i assequible, les instal·lacions agrícoles poden augmentar-ne la productivitat. Alhora, poden augmentar les seves possibilitats de reduir costos i contribuir a la sostenibilitat del sector.

La inversió en panells solars no només impulsa el desenvolupament energètic, sinó que també obre la porta a un futur més brillant per a l’agricultura. En aquest futur, la tecnologia i la sostenibilitat s’uneixen per crear sistemes eficients i responsables amb el medi ambient.

ACCIONA Energía contribueix de manera directa a la modernització i autonomia del camp espanyol creant un entorn productiu i sostenible. Creiem fermament que l’enfortiment del camp és a curt i llarg termini, una de les contribucions més grans al desenvolupament socioeconòmic. El sector agrícola és actualment un dels més vulnerables del teixit econòmic nacional. Però, amb la feina de tothom, aquesta realitat està canviant de manera progressiva.