Si he obtingut una subvenció per a plaques solars, en puc demanar una altra?

15 de maig de 2024

Si he obtingut una subvenció per a plaques solars, en puc demanar una altra?

Molts elements han influït en el creixement de l’energia solar a Espanya. Les raons més populars han estat els beneficis en termes de sostenibilitat, estalvi i confort que ofereix l’energia fotovoltaica. Però, sens dubte, els programes de subvencions europeus, nacionals i autonòmics han estat un factor fonamental. En aquest sentit, moltes persones es pregunten si podrien assolir una segona ajuda un cop han obtingut una subvenció. Ho analitzarem.

Sens dubte, l’energia fotovoltaica ha revolucionat l’entorn energètic espanyol. El creixement de la instal·lació de plaques solars a llars, comunitats de veïns i empreses ha escalat en els darrers anys. Gran part d’aquest creixement es deu als avantatges específics d’aquest tipus d’energia i els seus beneficis per als seus usuaris.

Una teulada en un edifici, una casa o un immoble, pot generar suficient energia per sostenir el mateix consum o, almenys, compensar-ne una bona part. Cada kWh produït pels sistemes fotovoltaics és un kWh menys a la factura elèctrica. Aquest estalvi, en comparació amb la inversió feta, rendeix fruits a curt i llarg termini.

A més a més, l’estalvi en el pagament elèctric convencional permet amortitzar la inversió en un termini relativament curt. Addicionalment, una llar pot generar excedents que pot retornar a la xarxa pública i millorar-ne els rendiments econòmics.

Tanmateix, l’element de més influència en el creixement de la demanda de sistemes solars és la possibilitat de subvencionar la compra i instal·lació. La UE, el Govern d’Espanya i les CC. AA. han creat fons que permeten a una persona o una empresa reduir substancialment la inversió.

Però, un cop s’ha obtingut una subvenció, se’n pot demanar una altra? A ACCIONA Energia hem analitzat aquestes possibilitats. Vegem-ho.

Subvencions públiques per a plaques solars: límits i abasts

Analitzar les subvencions públiques per a la compra i instal·lació de plaques solars és molt complex, ja que és difícil generalitzar totes les ajudes. Tot i que una bona part d’aquestes ajudes provenen dels fons Next Generation de la UE, hi ha altres fonts econòmiques. El Ministeri per a la Transició Ecològica i els governs autonòmics han dissenyat plans de finançament propis.

Aquests plans tenen una sèrie de condicions i requisits que varien lleugerament entre els governs locals. En molts casos, l’administració exigeix ​​una sèrie de requisits que són comuns a totes les regions espanyoles. No obstant això, hi ha certes variacions que depenen del tipus de sol·licitant, la suma de l’ajuda i les condicions pròpies del fons.

És a dir, en la majoria dels organismes que gestionen les subvencions demanen requisits bàsics que solen ser comuns. Un estudi tècnic detallat i personalitzat com els que realitza ACCIONA Energia és comú a totes les CC. AA. i municipis. Aquests estudis no només inclouen elements tècnics, de producció i consum. A més, inclouen pressupostos detallats d’adquisició d’equips i instal·lació in situ.

En la majoria dels casos, l’ajut assignat s’estableix amb un percentatge de subvenció que varia. Les empreses i els particulars tenen percentatges d’ajuda diferents. Les comunitats de veïns i habitatges particulars també tenen certes diferències de suma i períodes de lliurament dels fons.

D’altra banda, algunes institucions atorguen les ajudes com un pagament únic que impedeix al sol·licitant demanar una segona ajuda per cobrir un mateix projecte. O sigui, molts dels ajuts estan enllaçats a un únic projecte i les sumes atorgades no es poden sol·licitar novament una vegada obtingudes. Però, això és igual a totes les localitats i tipus d’ajuda?

Placas solares en vecindario

Com es reparteixen les subvencions?

Com veiem, no hi ha uniformitat per a totes les ajudes. Cada subvenció és única i té una sèrie d’elements associats diferenciadors. Per exemple, en algunes comunitats autònomes els fons tenen un termini de venciment o s’entreguen fins a exhaurir-se l’assignació.

En els casos en què l’ajut es lliura cobrint la totalitat del pressupost d’instal·lació i compra, l’administració dona per tancat el procés individual. Això vol dir que, una vegada que el sol·licitant ha rebut l’ajuda, no la podrà demanar novament sobre la mateixa instal·lació i sobre el mateix immoble.

No obstant això, això no vol dir que un immoble no pugui presentar una segona sol·licitud per finançar ampliacions o modificacions del projecte. Això significa un projecte independent i amb una suma diferent de la primera.

Tot i que moltes institucions contemplen aquestes modificacions o ampliacions com a part de la cobertura, a la pràctica se sol donar prioritat als projectes inicials. Els projectes en què es fa la instal·lació per primera vegada, sovint, tenen prioritat sobre aquells que es plantegen com a millores o ampliacions.

En aquest sentit, i depenent de la regió o institució, els particulars i comunitats de veïns solen tenir prioritat sobre les empreses. Així mateix, les pimes i petits negocis solen tenir prioritat sobre grans empreses.

En qualsevol cas, els organismes que administren i lliuren les ajudes analitzen cada projecte de manera individual i independent. Si és una ampliació o una modificació d’un projecte ja instal·lat, el més segur és que se sol·liciti un estudi tècnic. En aquest cal explicar les raons del nou projecte. A més, el projecte pot ser per a sistemes d’emmagatzematge, monitoratge, transformació i distribució no inclososa en la primera fase del projecte.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Puc demanar una subvenció per a una segona residència?

Sí. Gràcies a la incursió al mercat de tecnologies innovadores com les bateries virtuals ACCIONA Energia, les segones residències cobren una dimensió especial. Amb aquests sistemes tecnològics d’avantguarda, una segona residència es pot convertir en un productor d’energia aplicable a la residència habitual.

Mitjançant un únic compte, un usuari pot acumular en bateries virtuals l’energia generada a la seva casa de camp o la platja. Això, encara que estiguin separades per molts quilòmetres o estiguin a CC. AA. diferents.

Aquests sistemes han revolucionat la manera com les persones gestionen la seva producció solar, amb un nombre més gran de beneficis. Actualment, les segones residències han entrat dins del sistema d’ajuts públics amb grans beneficis fiscals i econòmics.

Amb els estudis tècnics d’ACCIONA Energia i el nostre servei d’acompanyament integral, podràs demanar aquests ajuts de forma més ràpida i senzilla. Els nostres assessors s’encarreguen de la gestió documental i els requisits tècnics demanats pels ens atorgants d’ajut. Comptem amb experiència a totes les regions i localitats espanyoles. Comptar amb un aliat com ACCIONA Energia et pot permetre gaudir d’aquestes subvencions i maximitzar el rendiment de la teva energia.