Comunitats energètiques. En què consisteixen i com canvien la societat

28 de març de 2023

Comunitats energètiques. En què consisteixen i com canvien la societat

Les comunitats energètiques són, per a molts experts, el futur d’una societat més conscient de la seva responsabilitat amb els seus membres i el seu entorn. Aquestes agrupacions de persones afins comparteixen la producció i l’ús de l’energia alternativa com una forma molt beneficiosa de convivència. Mirem en què consisteixen.

Les comunitats energètiques s’estan fent cada vegada més nombroses en moltes regions mundials. El seu propòsit principal és agrupar veïns, empreses, indústries o habitants d’una localitat entorn de la generació energètica de majors i millors beneficis comuns.

El que ha nascut com una iniciativa molt puntual en determinades regions del món que conviuen de forma més aïllada, s’ha estès globalment. Encara que hi ha centenars de tipus de comunitats energètiques amb diferents característiques intrínseques, les uneix un factor comú: la cerca d’alternatives sostenibles, ecològiques i que sumin beneficis per a tots.

Hi ha comunitats energètiques basades en la generació energètica hidroelèctrica, eòlica i de biomassa. No obstant això, les comunitats basades en l’energia solar són les més popularitzades.

Al nostre país, les comunitats energètiques han experimentat un auge exponencial arran de tres esdeveniments significatius:

  • L’eliminació de l’“impost al sol”.
  • Les subvencions per a la transició energètica.
  • L’augment desproporcionat de les tarifes elèctriques.

En la nostra imaginació, el concepte de comunitats energètiques pot estar més associat a comunitats rurals o aïllades. No obstant això, a les ciutats més cosmopolites i modernes d’Espanya, les comunitats energètiques són avui dia, una realitat tangible.

Vegem algunes consideracions importants sobre aquest concepte energèticament sostenible, econòmicament rendible i de gran confort per als seus membres. Analitzarem què són, com funcionen i, sobretot, com pots transformar la teva comunitat en una comunitat energètica.

Què són les comunitats energètiques i com funcionen

Bàsicament, les comunitats energètiques són grups de persones, empreses o associacions de veïns units per a compartir i gestionar la seva energia. Dins d’aquestes comunitats, s’instal·len formes de producció, consum i distribució d’energia renovable de manera col·laborativa.

Persones que comparteixen un mateix edifici, barri o localitat, s’uneixen per a desenvolupar solucions energètiques sostenibles i així reduir la seva dependència dels combustibles fòssils. D’aquesta manera, no sols distribueixen el cost de manera col·lectiva sinó que aprofiten els beneficis de la producció energètica d’una manera molt més horitzontal. En moltes regions del món s’han instal·lat projectes comunitaris per a:

  • Creació de parcs eòlics.
  • Infraestructures hidroelèctriques locals.
  • Implementació de tecnologies d’emmagatzematge d’energia.

Però, és la instal·lació de panells solars en teulades, patis o zones comunitàries la que porta la davantera en els projectes d’energies comunitàries en el món sencer. Des d’indústries que comparteixen parcs industrials o polígons a empreses que comparteixen edificis o comerços d’un mateix centre comercial.

Així mateix, s’han desenvolupat projectes en edificis residencials, conjunts urbanístics en totes les escales i barris sencers que funcionen sota aquest principi.

Addicionalment, les comunitats poden gestionar i administrar els excedents d’energia generada a través d’una xarxa local. Això els permet als seus membres obtenir beneficis econòmics que es poden invertir en projectes secundaris molt profitosos per a la comunitat.

Les comunitats energètiques són una de les millors maneres de facilitar la transició cap a un consum més sostenible. A més, es cregui major integració entre els membres en pro del bé comú a curt, mitjà i llarg termini.

La unió d’individus entorn d’una comunitat energètica redueix significativament les inversions i dona un major poder de negociació a la comunitat. Això redunda en millors condicions econòmiques, tècniques i logístiques en comparació amb les instal·lacions aïllades.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Avantatges de les comunitats energètiques

Michael Porter, un dels majors experts en negociació, descriu com les comunitats incrementen el seu poder de negociació en pro dels seus membres. La sinergia, és a dir, el tot és més que la suma individual de les seves parts, s’aplica en les teories de Porter. Però, a més, s’aplica de manera destacada en la creació de comunitats energètiques.

Una comunitat de veïns, una barriada o un polígon industrial tindrà un major avantatge a l’hora de negociar preus i condicions. Una comunitat energètica pot fixar preus d’inputs, tarifes d’instal·lació i preus de l’energia retornada a la xarxa amb millors condicions.

D’altra banda, les comunitats energètiques poden desenvolupar plans i projectes d’energia de major innovació, aplicació i beneficis. Aquests projectes serien impossibles de posar en pràctica de manera individual.

En moltes regions del món, les comunitats energètiques han substituït la font d’energia de pobles sencers amb costos individuals mínims. Igualment, han invertit l’estalvi energètic i els beneficis d’excedents en projectes comuns de gran impacte social, econòmic i urbà.

A ACCIONA Energía confiem que el desenvolupament de comunitats energètiques serà més aviat que tard una realitat palesa en tota Espanya. Els beneficis del desenvolupament comunitari enfront de les individualitats són més que evidents i creem fermament que seran molt estesos.

El teu barri, el teu edifici o el teu poble es pot transformar en molt poc temps en una comunitat energètica. Solideu t’acompanya en tot el procés amb la màxima assessoria i els estudis tècnics més profunds i personalitzats per a la teva comunitat.