Com funcionen les plaques solars? Descobreix-ho!

27 de febrer de 2023

Com funcionen les plaques solars? Descobreix-ho!

Aprendre com funcionen les plaques solars ens ajuda a comprendre tot el sistema fotovoltaic, els seus abastos i beneficis. Descobreix de la nostra mà com els panells transformen la llum del sol en electricitat, estalvi i comoditat per a les nostres vides.

L’energia solar és una de les formes més eficients de produir energia de manera sostenible, autònoma i autosuficient per a llars o empreses. Comprendre el sistema d’autogeneració fotovoltaica passa per aprendre com funcionen les plaques solars, les seves característiques i aplicacions.

Encara que només és una part d’un sistema tècnicament més complex, les plaques solars són la part més visible i simbòlica de l’energia solar. La seva funció és clau per a la captació i transformació de la llum solar en l’electricitat que necessitem en els nostres immobles.

En realitat, les plaques solars funcionen partint d’un principi fisicoquímic bastant simple. Però justament és aquesta simplicitat la que ha fet que la fotovoltaica sigui la font alternativa d’energia més viable en el món sencer.

Les seves escasses limitacions i la seva relativament curta llesta de requisits tècnics fa possible instal·lar panells solars en pràcticament qualsevol lloc. Només es necessiten uns metres disponibles amb una estructura sòlida i amb exposició a la llum solar per a tenir energia il·limitada i sobretot… gratuïta!

No es requereixen aparells sofisticats ni grans infraestructures per a instal·lar un punt d’autogeneració. Addicionalment, pocs panells solars poden generar suficient energia per a un habitatge, un comerç o un gran complex industrial.

Vegem quins són els requisits tècnics i estructurals per a instal·lar panells solars. Però, primer, vegem què és i com funciona una placa solar.

Què és i com funcionen les plaques solars?

Una placa solar es compon de diferents elements units sota una sola estructura física el propòsit principal de la qual és captar l’energia solar. Aquesta captació permet transformar l’energia lumínica, és a dir la llum, en electricitat. Però, com succeeix aquest miracle tècnic?

Com hem dit anteriorment, el principi tecnològic d’una placa solar és molt simple i vet ací la seva genialitat. Una sèrie de cel·les sensibles a la llum es col·loquen en ordre en una superfície cristal·lina que la protegeix i maximitza l’exposició solar. Aquestes cel·les reaccionen davant un estímul lluminós creant àtoms amb càrrega elèctrica negativa i positiva, el moviment d’aquests àtoms produeix electricitat.

L’electricitat generada en les fotocel·les es condueix cap a un receptor metàl·lic i d’aquí és transmesa per un sistema de cables cap a un punt de subministrament.

Des del punt de vista tècnic, aquesta energia per si sola seria suficient per a generar un camp elèctric utilitzable. No obstant això, les plaques solars generen electricitat amb corrent continu. Com hem detallat en el nostre blog, per a poder consumir l’electricitat generada en un panell solar, necessitem un inversor solar. Aquest equip transforma el corrent continu en corrent alterna, el tipus de corrent que usem a Espanya.

Des d’un inversor es pot conduir electricitat cap als nostres endolls de manera directa i consumir-la a mesura que es produeix. No obstant això, la producció fotovoltaica es redueix en l’absència de llum solar com en una nevada, pluja intensa o durant la nit.

És per això que en molts sistemes s’instal·len sistemes d’acumulació amb bancs de bateries que emmagatzemen l’electricitat per a un ús administrat. Addicionalment, podem reingressar la porció d’electricitat no usada a la xarxa pública amb beneficis econòmics destacables.

En molts sistemes domèstics, comercials i industrials s’instal·len subsistemes de monitoratge, comptadors i administradors d’energia. Pots veure com és una xarxa fotovoltaica en la nostra web.

Com la llum solar es converteix en energia elèctrica?

La transformació d’energia lumínica en electricitat és el quid del sistema que explica com funcionen les plaques solars. La llum del sol estimula a les cel·les fotosensibles del panell solar i creen àtoms amb càrrega elèctrica positiva i negativa.

Aquestes dues càrregues elèctriques (positiva i negativa) es condueixen a través de dos semiconductors la proximitat dels quals crea un arc elèctric. Aquest corrent es condueix a un receptor que després la portarà per una sèrie de cables a un inversor o s’usarà de manera directa.

Les plaques solars es fan en general de materials fotosensibles com el silici o el gal·li. Aquests elements tenen la capacitat de reaccionar davant l’exposició solar per a produir anions i cations, és a dir, ions de càrrega positiva i negativa.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Components principals d’una placa solar

Una de les impressions que s’emporten els qui veuen de prop una placa solar és que no és una estructura monolítica i única. En el seu interior, una placa solar està composta de diversos elements com:

  • Coberta exterior: Aquesta capa de cristall temperat té dues funcions fonamentals, protegir les cel·les fotosensibles i magnificar els raigs solars.
  • Capes intermèdies: Aquestes capes de materials polimèrics permeten donar una major protecció a les cel·les així com als semiconductors. Aquestes capes solen fer-se de vinils resistents als raigs UV del sol.
  • Cel·les fotovoltaiques: Aquest és el cor d’un panell solar. Són un conjunt de cèl·lules de silici o gal·li que reaccionen a la llum solar i transmeten àtoms elèctrics cap a un semiconductor.
  • Marc: Aquesta és l’estructura d’amalgama i suport del panell, la seva funció principal és mantenir l’estructura unida i protegir el panell. Solen fer-se d’alumini o de metalls de gran capacitat conductiva de la calor.
  • Protector posterior: Aquesta capa s’instal·la en la part posterior del panell a manera de protecció contra els elements naturals, la humitat, el vent, insectes, animals o altres agents.
  • Cablejat: Cada panell condueix l’energia generada cap a l’inversor a través d’una sèrie de cables especials i de resistència a la intempèrie.

Ara que ja saps com funcionen els panells solars, has de saber que la instal·lació d’un panell solar es fa amb l’ajuda d’unes estructures de base que serveixen de sustentació i estabilitat de la placa. Addicionalment, aquestes bases tenen una orientació i una inclinació que és calculada d’acord amb una sèrie d’estudis tècnics especialitzats.

En ACCIONA Energía t’oferim els panells solars de major qualitat en el mercat actual. Aquests panells tenen una vida útil superior als 25 anys i estan 100% lliures de manteniment per a donar-te la màxima eficiència i confort en la teva instal·lació fotovoltaica.