Esquema d’instal·lació fotovoltaica: primers passos per a entendre com fer una instal·lació

20 de març de 2023

Esquema d’instal·lació fotovoltaica: primers passos per a entendre com fer una instal·lació

Entendre l’esquema d’instal·lació fotovoltaica permet veure en conjunt quins són els primers passos abans de gaudir dels beneficis de l’energia solar. En aquest post repassem quins són els passos previs més importants per a una instal·lació.

L’energia solar és el futur energètic en cases, comerços, oficines i indústries. No obstant això, és fonamental comprendre que abans de gaudir dels seus beneficis existeix un esquema d’instal·lació fotovoltaica que pot resultar desconegut per a moltes persones.

Instal·lar panells solars en la nostra teulada o en els terrats dels nostres edificis és només una petita part d’una instal·lació. Per a convertir la llum del sol en electricitat, existeixen una sèrie de passos previs que són imprescindibles per al seu funcionament.

Un sistema d’energia solar es basa en un esquema d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum connectada a xarxa sota unes certes premisses tècniques. En primer lloc, es requereix una avaluació detallada de l’estructura actual, la posició i ubicació de l’immoble, així com les necessitats d’energia.

Per a articular totes aquestes variables, cal considerar una sèrie d’equips, infraestructures i sistemes de monitoratge que fan possible l’autoconsum solar. Encara que l’esquema d’instal·lació fotovoltaica sense bateries és molt complex, ho podem sintetitzar d’una manera més senzilla de comprendre.

Vegem algunes consideracions especials relacionades amb els passos previs a una instal·lació fotovoltaica. A més, analitzarem els principals tipus d’instal·lacions i les connexions necessàries abans del seu ús.

Funcionament d’una instal·lació solar fotovoltaica

En termes senzills, una instal·lació fotovoltaica no és més que un sistema de captació i transformació d’energia lumínica en energia elèctrica. Aquest sistema es basa en una sèrie de processos fisicoquímics que transformen la llum del sol en l’electricitat necessària per a alimentar els nostres habitatges i indústries.

Però, tot aquest procés, requereix l’acció d’una sèrie d’equips amb un propòsit i un funcionament específic. En línies molt generals, el procés per a transformar llum solar en electricitat és el següent:

 1. La llum del sol irradia una superfície coneguda com a plaques solars.
 2. Aquestes plaques estan fetes de centenars de fotocèl·lules que reaccionen davant aquest estímul lumínic generant àtoms de càrrega elèctrica.
 3. Els àtoms carregats d’electricitat es condueixen per una sèrie de cables cap a un inversor de corrent.
 4. L’inversor transforma el corrent continu generat en la placa solar en energia de corrent altern.
 5. El corrent és conduït cap a dues vies: directament cap als endolls de l’immoble o cap a un banc de bateries que administren la càrrega usada.
 6. Depenent del tipus de sistema instal·lat, el corrent pot emmagatzemar-se o reinserir els excedents en la xarxa pública.
 7. Per a això, es necessiten una sèrie d’equips de monitoratge i comptabilització de l’energia generada i transmesa.

ACCIONA Energía t’ofereix aquesta informació en un senzill esquema d’instal·lació fotovoltaica sense bateries i amb bateries. Amb això, podràs tenir una millor visualització del funcionament d’una xarxa fotovoltaica.

Tipus d’Instal·lacions Fotovoltaiques

Cada instal·lació fotovoltaica està planificada seguint un estudi tècnic detallat i personalitzat de necessitats, requeriments i estructura. Aquests estudis plantegen diferents tipus d’instal·lacions, entre les més freqüents estan:

 1.  Instal·lacions fotovoltaiques aïllades: Aquestes instal·lacions no estan connectades a la xarxa elèctrica i són utilitzades per a proporcionar energia en llocs remots sense accés a la xarxa. Se solen instal·lar en zones rurals o en instal·lacions temporals.
 2. Instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa: Connectades a la xarxa elèctrica pública, subministren excedents d’energia solar a la xarxa. A Espanya, aquesta sol ser la més comuna.
 3. Instal·lacions fotovoltaiques amb emmagatzematge d’energia: Utilitzant bateries per a acumular l’energia produïda pels panells solars durant el dia. Aquesta energia és lliurada quan és necessari, per exemple, durant la nit.
 4. Instal·lacions fotovoltaiques per a usos específics: Estan dissenyades per a fins específics, com l’alimentació d’equips, il·luminar carrers o àrees remotes.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Les connexions més convenients per a compatibilitzar-ho amb la resta de la instal·lació

L’elecció de les connexions més convenients per a un sistema, depenen de les necessitats específiques de la instal·lació. Així mateix, en els estudis tècnics s’analitzen les necessitats dels equips a alimentar amb energia solar. Les connexions més usades són:

 • Connexions en paral·lel: Connecten diversos panells solars sumant el total de l’energia generada pels panells.
 • Connexions en sèrie: Generalment, es dissenya per a augmentar la tensió total generada pels panells solars individualment. Els panells es connecten un darrere de l’altre, de manera que la tensió total és igual a la suma de les tensions individuals.
 • Connexions en sèrie-paral·lel: Combinant la connexió en sèrie i en paral·lel s’agrupen els panells en blocs en sèrie. Posteriorment, aquests blocs es connecten entre si usant una connexió en paral·lel.
 • Connexions a un inversor: Aquesta és la connexió més comuna i utilitza un inversor per a transformar el corrent continu generat pels panells solars en corrent altern. Aquestes connexions fan possible la regulació de la tensió i el corrent generats pels panells

En conclusió, cada tipus d’instal·lació o de connexió segons l’immoble ha d’obeir a una anàlisi tècnica de gran profunditat. A ACCIONA Energía, considerem que la base d’una instal·lació optimitzada depèn en gran manera de la minuciositat de l’estudi previ. Per això, abans de decidir el tipus d’instal·lació convenient per a tu, sempre recomanem sol·licitar un estudi detallat i 100% gratuït.