Aerotèrmia vs. altres sistemes de calefacció: Comparativa i beneficis

8 d'agost de 2023

Aerotèrmia vs. altres sistemes de calefacció: Comparativa i beneficis

L’aerotèrmia és un dels sistemes de climatització amb més potencial de sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica. Però, és realment més eficaç que altres sistemes de calefacció i generació d’aigua calenta? Descobreix els beneficis i els desavantatges de l’aerotèrmia en comparació amb sistemes tradicionals.

En la cerca de solucions energètiques més eficients i sostenibles, l’aerotèrmia ha sorgit com una alternativa a considerar a l’àmbit de la calefacció. Tot i això, per prendre decisions informades sobre el sistema de calefacció més adequat, és essencial comprendre tant els avantatges com els desavantatges de l’aerotèrmia. En comparació amb altres sistemes convencionals, l’aerotèrmia té una sèrie de pros i contres.

Per entendre’ls, és fonamental fer una comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de calefacció, destacant-ne els beneficis i les limitacions. Vegem com l’aerotèrmia es comporta a la pràctica en termes d’ús d’energia i estalvi de diners a llarg termini. Aquesta anàlisi ens permetrà saber si val la pena fer la inversió en el canvi de sistemes.

Des de ACCIONA Energía hem fet un estudi profund de la seva aplicació en empreses de més consum, comunitats de veïns i llars. Vet aquí alguns dels resultats d’aquestes anàlisis d’una manera objectiva. Però primer, entendrem què és l’aerotèrmia i com funciona.

Què és l'aerotèrmia?

L’aerotèrmia és un sistema de calefacció que aprofita l’energia present a l’aire ambient per escalfar espais interiors. Funciona mitjançant una bomba de calor que extreu la calor de l’aire exterior i la transfereix a l’interior d’un edifici, utilitzant un cicle termodinàmic.

L’aerotèrmia s’ha aplicat a edificacions de tota mena, des de complexos industrials fins a petites llars. La seva capacitat de crear un ambient controlat permet generar tant aire fred com calent. Tot i que pot operar en mode invers per proporcionar refrigeració a l’estiu, ens centrarem en les capacitats de calefacció.

Addicionalment, l’aerotèrmia és un dels sistemes més eficients a la generació d’aigua calenta sanitària. Això ha tingut enormes avantatges en espais d’alt consum com ara hotels, centres esportius, hospitals i residències. Però també s’aplica amb gran èxit a instal·lacions domèstiques i comunitats de veïns de diferents mides i nombre d’habitants.

Calefacción en casa

Avantatges de l'aerotèrmia

L’aerotèrmia ofereix una sèrie d’avantatges que la fan atractiva per a aquells que busquen una calefacció més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Dins les més destacables tenim:

Eficiència energètica

Un dels principals beneficis de l’aerotèrmia és la seva alta eficiència energètica. En aprofitar la calor present a l’aire exterior, la bomba de calor requereix menys energia de calefacció en comparació amb sistemes convencionals. Això es tradueix en estalvis significatius en els costos d’energia al llarg del temps.

Sostenibilitat i respecte al medi ambient

L’aerotèrmia utilitza una font d’energia renovable i disponible abundantment: l’aire ambient. Al no dependre de combustibles fòssils ni emetre gasos contaminants, l’aerotèrmia contribueix a reduir la petjada de carboni. En conseqüència, ajuda a mitigar l’impacte ambiental de la calefacció.

Flexibilitat i versatilitat

L’aerotèrmia pot funcionar a diferents condicions climàtiques, el que la fa adequada per a diverses regions. A més, pot proporcionar tant calefacció com refrigeració, cosa que la converteix en una solució versàtil per mantenir la comoditat en interiors durant tot l’any.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Desavantatges de l'aerotèrmia en comparació amb altres sistemes

Tot i els seus avantatges, l’aerotèrmia també presenta alguns desavantatges. Per això és important tenir en compte aquests contres en comparar-la amb altres sistemes de calefacció:

Eficiència en climes freds

L’eficiència de l’aerotèrmia pot disminuir en climes extremadament freds, ja que l’aire ambient conté menys calor utilitzable. En aquestes condicions, la bomba de calor podria requerir més energia per generar la mateixa quantitat de calor. Això podria afectar la seva rendibilitat i eficiència.

Inversió inicial més alta

La instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia sol tenir un cost inicial més elevat en comparació amb alguns sistemes convencionals, com ara calderes de gas. Tot i que a llarg termini els estalvis d’energia poden compensar aquest cost, és important considerar la inversió inicial en prendre una decisió.

Requereix electricitat

L’aerotèrmia funciona amb electricitat per operar la bomba de calor i el sistema de ventilació. En àrees on l’electricitat és costosa o es genera a partir de fonts no renovables, això podria afectar els beneficis econòmics i ambientals de l’aerotèrmia. Per aquesta raó, l’aerotèrmia en combinació amb l’energia solar formen una fórmula ideal que redueix els costos. A més, augmenta significativament la sostenibilitat i la cura mediambiental.

L'elecció intel·ligent per a la calefacció eficient

L’elecció entre l’aerotèrmia i altres sistemes de calefacció depèn de diversos factors, com les condicions climàtiques locals. Així mateix, els costos d’energia no renovables i les preferències individuals. Si bé l’aerotèrmia ofereix una sèrie de beneficis notables en termes d’eficiència, sostenibilitat i versatilitat, també és important considerar-ne les limitacions. Algunes de les més importants són l’eficiència en climes freds i el cost inicial.

En comparar l’aerotèrmia amb altres sistemes, és essencial tenir en compte les necessitats i prioritats específiques de cada situació. Prendre una decisió informada donarà suport tant a la comoditat com a la responsabilitat ambiental en qualsevol mena de sistema.

En última instància, l’aerotèrmia és una opció atractiva en la cerca de solucions de calefacció més eficients i respectuoses amb el planeta. Amb els sistemes de ACCIONA Energía que combinen aerotèrmia amb sistemes d’autogeneració fotovoltaica se’n potencien els beneficis. A edificis residencials, oficines i centres de serveis, l’aerotèrmia pot ser la solució ideal per estalviar i tenir el màxim confort.