Tot sobre la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum

26 de enero de 2023

Tot sobre la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum

Una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum energètic necessita d’una sèrie d’equips per al seu òptim funcionament. Vegem alguns dels elements més importants en una instal·lació mitjana.

Una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum és un sistema interconnectat que capta, transforma i subministra energia elèctrica autogenerada. Aquest sistema té la capacitat de capturar l’energia lumínica del sol i transformar-la en l’electricitat necessària per al consum d’una llar, negoci o indústria.

Per a generar i consumir l’energia necessària en una llar o una empresa, es necessiten una sèrie d’equips especialitzats. Cada equip té la funció de captar, transformar, transmetre i acumular energia d’una forma sistemàtica i concatenada.

Els panells solars són la part més visible i generalment, són considerats com l’únic element necessari per a generar energia. No obstant això, són només una petita part d’un sistema més complex i que varia en cada nou projecte.

Vegem tot sobre la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, els seus components, i les principals consideracions tècniques. Així mateix, veurem com calcular les necessitats d’equips en una instal·lació fotovoltaica.

Què és la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum?

Per a generar i consumir energia solar no és suficient amb instal·lar un nombre determinat de plaques solars en les nostres teulades. Encara que instal·lar un sistema fotovoltaic és més senzill del que pensem, encara es necessiten una sèrie d’elements tècnics.

En primer lloc, hem de comprendre en totalitat què és un sistema d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic. Aquest sistema utilitza, bàsicament, la llum del sol com a font principal d’energia que serà transformada en electricitat.

El sistema s’inicia en el panell solar. Una placa solar és un contenidor d’una sèrie de cel·les que reaccionen davant la llum generant àtoms amb càrrega elèctrica. Aquesta càrrega elèctrica és conduïda a través d’una sèrie de cables especials cap a un equip de transformació.

El microinversor rep la càrrega elèctrica contínua i la transforma en energia alterna de 230 V, la usada a Espanya i en la majoria dels països europeus.

Per tant, els microinversors s’encarreguen de proporcionar el tipus d’energia consumida a les llars. Es tracta de la millor tecnologia i actualment, l’ús de microinversors s’ha convertit en una opció excel·lent. Fan que els panells siguin més eficients i són perfectes per a la instal·lació fotovoltaica a una llar. A ACCIONA Energía t’ajudarem a fer aquest pas. És per això que oferim la instal·lació d’aquesta tecnologia.

La funció d’aquest equip és adequar la càrrega elèctrica generada en cada panell per a poder ser utilitzada en les nostres llars i indústries.

L’energia transformada en el microinversor es transmet per una sèrie de cables especials cap a la instal·lació elèctrica de l’immoble. En alguns casos, aquesta energia es transmet de manera directa i en uns altres s’emmagatzema en equips d’acumulació o bateries.

Per a acumular i usar l’energia acumulada es requereix novament d’un procés de transformació que garanteix la seguretat de tot el sistema. Aquest cicle es fa de manera contínua d’acord amb la generació-consum-acumulació.

Espai necessari per a col·locar plaques solars d’autoconsum

La majoria de les teulades espanyoles tenen els elements bàsics necessaris per a instal·lar plaques solars per a una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. No obstant això, és fonamental comprendre que cada projecte té una sèrie d’elements particulars i que poden variar en cada immoble.

En general, s’han de fer una sèrie d’adequacions constructives per a donar una base sòlida i estable per a cada panell. Aquestes bases depenen d’elements arquitectònics que s’afecten per la quantitat i tipus de panells necessaris.

En mitjana, un espai entre 20 i 30 metres quadrats pot contenir la quantitat de panells solars per a autogenerar l’energia necessària en un immoble. Aquests espais han de complir una sèrie d’elements estructurals, estar lliures d’ombres i barreres físiques que impedeixin el funcionament del panell.

Addicionalment, es requereix que l’estructura tingui la fortalesa i estabilitat necessària per a contenir el pes dels panells i inversors. No obstant això, els tècnics de ACCIONA Energía són especialistes en l’anàlisi d’aquests elements constructius. En alguns casos, s’instal·len panells en terrasses, patis o estructures creades per a aquest fi.

Encara que la teulada és el lloc més comú, no són els únics espais usats per a una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. En alguns casos, s’instal·len panells en terrasses, patis o estructures creades per a aquest fi.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Quants panells solars són necessaris?

Cada llar, comerç, local de serveis o indústria té unes necessitats específiques i molt personalitzades d’energia. En aquest context, la dimensió d’un projecte d’autogeneració i autoconsum varia diametralment entre un usuari i un altre.

És per això que l’estudi tècnic preliminar és la base fonamental d’una instal·lació eficaç, suficient i adequada a les necessitats energètiques. Els tècnics de Solideu realitzen un estudi in situ de cada espai per a determinar els elements necessaris.

Les anàlisis d’estructures, espais, ubicació geogràfica i necessitats de consum determinen quants panells solars es necessiten en cada projecte. Usualment, la incidència solar de cada poble, ciutat i immoble determina el potencial de captació de cada panell.

A partir d’aquest estudi es compara les necessitats de cada immoble amb el potencial de captació particular per a calcular quants panells seran necessaris. En ACCIONA Energía hem desenvolupat una de les calculadores solars de major precisió de l’actualitat.

Amb només introduir la teva adreça i dades del teu consum actual, el sistema et podrà una estimació de les teves necessitats. Així i tot, aquestes estimacions només es transformen en anàlisis precises després de l’estudi tècnic personalitzat.