Avantatges dels sistemes intel·ligents de recàrrega de vehicle elèctric (Smart Charging)

30 de març de 2021

Avantatges dels sistemes intel·ligents de recàrrega de vehicle elèctric (Smart Charging)Avantatges dels sistemes intel·ligents de recàrrega de vehicle elèctric
(Smart Charging)

Els vehicles elèctrics representen un canvi de paradigma, tant per als sectors de transport com d’energia, amb el potencial d’avançar en la descarbonització de tots dos sectors en acoblar-los. Encara que el sector del transport té actualment una participació molt baixa d’energia renovable, està experimentant un canvi fonamental, sobretot en el segment de vehicles de passatgers per carretera, on estan sorgint els vehicles elèctrics.

Segons fonts estadístiques fiables, a començaments del 2019 hi havia 5,6 milions de vehicles elèctrics a les carreteres del món. La Xina i els Estats Units eren els mercats més grans, amb 2,6 milions i 1,1 milions de vehicles elèctrics, respectivament. Si la majoria dels vehicles de passatgers venuts a partir de 2040 endavant fossin elèctrics, el 2050 hi podria haver més de mil milions de vehicles elèctrics a les carreteres. Els experts diuen que la capacitat futura de la bateria dels vehicles elèctrics pot deixar en ridícul la capacitat de la bateries “fixes”. El 2050, al voltant de 14 terawatts-hora (TWh) de bateries de vehicles elèctrics podrien estar disponibles per proporcionar serveis de xarxa, en comparació amb els 9 TWh de bateries “fixes”, si el desenvolupament de vehicle elèctric seguís unes projeccions que permetessin generar un impacte positiu real en la transició energètica verda.

Les reduccions de costos en la generació d’energia renovable fan de l’electricitat un combustible atractiu i de baix cost per al sector del transport en molts països. Un augment significatiu en el desplegament de vehicles elèctrics també representa una oportunitat per al sector de l’energia. Les flotes de vehicles elèctrics poden crear una gran capacitat d’emmagatzematge d’electricitat. Poden actuar com a càrregues flexibles i com a recursos d’emmagatzematge descentralitzats, capaços de proporcionar flexibilitat addicional per suportar les operacions del sistema d’energia. Amb la càrrega intel·ligent, els vehicles elèctrics podrien adaptar els seus patrons de càrrega per aplanar la demanda màxima, omplir les valls de càrrega i afavorir l’equilibri en temps real de les xarxes ajustant els seus nivells de càrrega

L’ús de vehicles elèctrics com un recurs de flexibilitat a través d’enfocaments de càrrega intel·ligent reduiria la necessitat d’invertir en plantes d’energia de combustibles fòssils flexibles, però intensives en carboni, per equilibrar les energies renovables. Curiositats de la vida, un problema com és el vehicle avui dia, pot convertir-se en solució si les coses es fan bé.

Quan parlem de càrrega intel·ligent ens referim a adaptar el cicle de càrrega dels vehicles elèctrics tant a les condicions del sistema elèctric com a les necessitats dels usuaris del vehicle. Aquest concepte facilita:

  • la integració de vehicles elèctrics alhora que,
  • satisfà les necessitats de mobilitat.

Per tant, la càrrega intel·ligent és una manera d’optimitzar el procés de càrrega d’acord amb les limitacions de la xarxa de distribució, la disponibilitat de fonts d’energia renovables locals i les preferències o necessitats dels clients.

La càrrega intel·ligent permet un cert nivell de control sobre el procés de càrrega. Inclou diferents opcions de complexitat en les seves característiques tècniques. La forma més simple d’incentiu, el preu per temps d’ús, anima els consumidors a moure els seus cobraments dels períodes pic als períodes vall. Aquests mecanismes van des de simplement encendre i apagar la càrrega, fins al control unidireccional de vehicles (V1G) que permet augmentar o disminuir la taxa de càrrega, fins al tècnicament desafiador vehicle a xarxa bidireccional (V2G), que permet que el vehicle aporti serveis a la xarxa en mode de descàrrega. A més, el vehicle a casa (V2H) i el vehicle a edifici (V2B) són formes de càrrega bidireccional en què els vehicles elèctrics s’utilitzen com a font d’alimentació de suport residencial en períodes de tall d’energia o per augmentar l’autoconsum d’energia produït de manera local.

Inversions reduïdes en infraestructura de xarxa

Si els vehicles elèctrics es carreguessin de manera descontrolada, podrien augmentar el pic a la xarxa, ja que les tendències de càrrega podrien coincidir amb els pics de càrrega existents i, per tant, contribuir a la sobrecàrrega i a la necessitat d’actualitzacions en els nivells de distribució i transmissió. A més, aquesta càrrega addicional derivaria en necessitats d’actualització en la capacitat de generació. No obstant això, s’espera que l’adopció de la càrrega intel·ligent per a la mobilitat elèctrica estableixi un cicle de retroalimentació positiva amb la integració de les energies renovables, ja que la mobilitat elèctrica és una càrrega densa, mòbil i controlable.

Els automòbils, inclosos els vehicles elèctrics, actualment estan estacionats de mitjana més del 90% de la seva vida útil. Això, combinat amb la seva capacitat d’emmagatzematge, podria convertir els vehicles elèctrics en una atractiva solució de flexibilitat com a suport de les operacions del sistema. Els vehicles poden convertir-se en unitats d’emmagatzematge connectades a la xarxa amb el potencial de proporcionar una àmplia gamma de serveis al sistema. La càrrega intel·ligent no només mitiga els pics de demanda causats pels vehicles elèctrics (sobretot pel que fa a la xarxa local), sinó que a més pot ajustar la corba de càrrega per integrar millor els sistemes de generació d’energia renovable.

La càrrega intel·ligent pot integrar la generació solar i eòlica a la xarxa ajustant el perfil de càrrega del vehicle elèctric a la disponibilitat de recursos. Les estratègies de càrrega intel·ligent diferirien segons les condicions del sistema d’energia, inclosa la combinació de generació d’energia renovable, el perfil de càrrega i les interconnexions disponibles.

Com a conclusió, podem dir que redueix els costos associats amb el reforç de les xarxes elèctriques locals. A diferència de la càrrega incontrolada, disminueix la simultaneïtat i redueix els pics de demanda.

Prestació de serveis al sistema elèctric

Els vehicles elèctrics carregats de manera intel·ligent poden ajudar a reduir la restricció dels sistemes fotovoltaics, millorar l’autoconsum de producció solar, evitar la inversió en la capacitat de generació màxima, i mitigar les necessitats de reforç de la xarxa.

Estacionats inactius durant la major part del temps, els vehicles elèctrics podrien proporcionar una varietat de serveis al sistema d’energia, depenent de l’enfocament de càrrega intel·ligent: càrrega controlada unidireccional (V1G), vehicle a xarxa (V2G) o vehicle a casa/edifici (V2H/B), com s’il·lustra a la taula següent:

ACCIONA Energía, experts en sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT