Els tipus d’energia renovable que més s’utilitzaran en 2023

27 de març de 2023

Els tipus d’energia renovable que més s’utilitzaran en 2023

Per a molts experts, 2023 serà l’any de les energies renovables. Descobrim quins són els tipus d’energia renovable més comuns actualment i la seva viabilitat tecnicoeconòmica

El nostre planeta sembla haver arribat a un punt d’inflexió en termes d’esgotament i l’ús excessiu dels recursos naturals. Estem consumint més energia de la que produïm i això ha elevat l’alerta ecològica mundial. Els diferents tipus d’energies renovables semblen ser l’única via de solució als problemes mediambientals que ens afligeixen.

L’ONU i les diferents organitzacions no governamentals especialitzades en el canvi climàtic l’han advertit: Ens estem quedant sense recursos! Hem tibat la corda de la resistència ambiental més enllà de l’assenyat i estem pagant les conseqüències.

El canvi climàtic ha estat considerat com una invenció d’alguns governs, una teoria de conspiració ben tramada o producte de la imaginació de molts. No obstant això, cadascun de nosaltres ens veiem afectats per una realitat cada dia més patent.

El planeta ja no sembla tenir més capacitat d’explotar els recursos no renovables en cerca de produir l’energia que demandem amb més ànsies. Per això, les fonts de combustibles fòssils, nuclears, hidroelèctriques o termoelèctriques, estan en el punt de mira de tots els organismes internacionals.

Especialment, quan hem descobert que existeixen diferents tipus d’energies renovables que poden suplir perfectament les demandes de consum. L’electricitat que necessiten les nostres cases, indústries i desenvolupament, pot provenir de fonts que generen el mínim impacte ambiental.

Però, totes les fonts d’energia renovable són econòmicament i tècnicament viables? A ACCIONA Energía hem fet una petita anàlisi de la situació actual i de la capacitat de les anomenades “energies verdes” per a convertir-se en realitats.

Tipus d’energies renovables a Espanya

Espanya s’ha convertit en una de les referències mundials en termes d’ús i extensió d’energies no renovables. El nostre potencial eòlic i sobretot solar, ens situa al capdavant dels països amb major possibilitat de fer una transició efectiva cap a les energies no contaminants.

Encara que podríem dir que estem en bolquers en molts tipus d’energia verda usada en altres països, en altres energies som veritables autoritats del sector. La capacitat instal·lada per habitant d’energia neta a Espanya supera amb escreix la d’altres països desenvolupats del món.

L’any 2022, Espanya va produir el 48,4% de l’energia utilitzada en l’àmbit públic i privat des de fonts renovables. El parc eòlic, solar i de biomassa espanyol creix a una mitjana de 4% interanual segons dades oficials. Això ens deixa en una posició de lideratge positiu encara que molt llunyana dels objectius proposats en l’agenda del mil·lenni.

Tipus d’energia renovable que més “s’explotaran” en 2023

Segons dades de la revista Renewable Energy Magazine, en el 2022, Espanya va produir i va consumir electricitat d’energies renovables de la següent forma:

• Energia eòlica: 24%
• Energia hidràulica: 12%
• Energia fotovoltaica: 8,3%
• Energia solar tèrmica: 1,9%
• Altres energies renovables: 1,9%

L’energia eòlica i hidràulica lideren la generació de kWh necessaris en molts sectors industrials i domèstics a Espanya. Així i tot, la infraestructura necessària per a totes dues energies requereix un nivell d’inversió monumental.

Els aerogeneradors són estructures físiques que requereixen una inversió milionària i que, fins ara, només ha estat possible per les grans signatures elèctriques. Així mateix, les condicions hidrològiques pròpies del nostre clima mediterrani fan que l’energia hidràulica vegi cada vegada més compromesa la seva expansió.

Per aquesta raó, tant el Govern com la Comissió Europea d’Energia consideren que l’energia solar és la font de major viabilitat en aquest 2023. La suma de la inversió individual d’un sistema fotovoltaic complet és minúscul en comparació a les grans sumes que requereixen una presa hidroelèctrica o un parc eòlic.

Per tant, els fons Next Generation de la UE estan destinats a subvencionar i finançar una major expansió de l’energia solar a Espanya. La península Ibèrica és privilegiada en relació amb les hores de sol/any en comparació a altres països de la regió. Molts especialistes en el mercat energètic global auguren que Espanya pot convertir-se en el principal generador d’energia solar a Europa en els pròxims 10 anys.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

2023, l’any de les energies renovables

El Govern espanyol ha transferit a les comunitats autònomes l’administració dels fons per al subsidi d’instal·lacions fotovoltaiques. En moltes comunitats, les ajudes poden compensar el 100% de la compra i instal·lació d’equips d’autoconsum.

Aquesta política d’expansió en la capacitat instal·lada d’equips d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic ha creat una base major de consumidors. Simultàniament, les rebaixes fiscals a escala particular i empresarial estimulen un major creixement dels panells solars instal·lats en totes les regions espanyoles.

D’altra banda, la possibilitat de reingressar la porció no usada de l’energia autogenerada aporta beneficis econòmics majors als productors d’energia privats.

Les empreses especialitzades com ACCIONA Energía realitzen estudis tècnics personalitzats amb les millors recomanacions tècniques a curt i llarg termini. Addicionalment, dins dels avantatges de comptar amb aquest suport està l’assessoria per a sol·licitar les subvencions i ajudes públiques en el 2023.