Tipus de calefacció per a llars: Pros i contres de cadascuna

25 de març de 2024

Tipus de calefacció per a llars: Pros i contres de cadascuna

Amb l’arribada de l’hivern, milers de llars pateixen els embats de les temperatures baixes i el desconfort que produeix. Addicionalment, els costos de l’energia i els combustibles han fet que milers de persones es replantegin la idoneïtat dels sistemes actuals. Analitzarem els avantatges i desavantatges dels més utilitzats actualment. Així mateix, els compararem amb els avantatges dels sistemes més innovadors de l’actualitat.

El confort dins de casa és molt més que un luxe o element secundari. Especialment, a les regions espanyoles on l’hivern és més cru i llarg. En aquestes regions, l’elecció d’un sistema de calefacció eficient és fonamental.

Per triar un bon sistema de calefacció cal considerar diferents factors. Des de la mida de la instal·lació donat en magnitud i superfícies ocupades pels equips fins a la seguretat que proveeix. Però a més, els propietaris es preocupen cada cop més en els temes econòmics, de consum d’energia i augments de les despeses domèstiques.

En els darrers mesos, les factures d’energia pateixen un augment progressiu sense que això sigui necessàriament donat per un augment del consum. En aquest context, l’augment del kW/h de l’electricitat, els preus del gas i dels combustibles fòssils tenen una incidència directa a l’economia familiar.

Un altre factor imprescindible en la presa de decisió és l’eficiència mesurada en consum energètic i la satisfacció necessitats tèrmiques. Tot plegat, sense deixar de banda la sostenibilitat i la cura ambiental com un element innegable.

És per aquesta raó que a ACCIONA Energia hem fet una anàlisi tècnica, econòmica i d’ús dels sistemes de calefacció més usats actualment. Aquests són alguns dels avantatges i desavantatges percebuts per la majoria dels usuaris espanyols.

Calderes centralitzades

Una caldera és un sistema molt comú com font principal d’aigua calenta i per a la calefacció de la llar. En termes generals, funciona cremant combustible, com ara el gas natural, el propà, el dièsel o la biomassa, per escalfar l’aigua. Aquesta aigua calenta i vapor es distribueix mitjançant un sistema de canonades cap als radiadors o el terra radiant de la casa.

Depenent del combustible que s’utilitzi es distingeixen diferents tipus de calderes. A la majoria de les llars espanyoles es fan servir calderes de gas, elèctriques, de dièsel i d’altres fonts com la biomassa. A més, hi ha calderes de condensació, atmosfèriques, de baixes temperatures o biomassa. En aquesta última s’inclouen aquelles que usen pèl·lets, llenyes, carbó i altres combustibles naturals.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Pros i contres de les calderes

És molt complex generalitzar els avantatges i els desavantatges d’un sistema sense analitzar-ne les particularitats. En aquest cas, cada tipus de caldera influeix en les seves bondats i debilitats. Addicionalment, l’antiguitat, el manteniment i les fonts d’alimentació influeixen. Tot i això, en termes generals, aquests són alguns dels seus avantatges i desavantatges:

Avantatges:

 • Eficiència energètica: Les calderes, especialment les de condensació, poden ser altament eficients en termes de consum d’energia, cosa que pot ajudar a reduir la factura d’energia.
 • Subministrament continu d’aigua calenta: Les calderes poden proporcionar un subministrament constant d’aigua calenta sanitària, cosa que les fa ideals per a llars amb múltiples usuaris.
 • Compatibilitat amb sistemes de calefacció per terra radiant: Les calderes són compatibles amb sistemes de calefacció per terra radiant, que ofereixen una distribució uniforme de la calor a tota la casa.

Contres:

 • Cost inicial: El cost inicial de compra i instal·lació d’una caldera pot ser considerable, especialment per a models d’alta eficiència.
 • Requereix espai: Les calderes solen necessitar un espai addicional per a la instal·lació, incloent-hi una àrea per a l’emmagatzematge del combustible.
 • Seguretat: Moltes calderes han estat les causants d’incendis i danys considerables a les propietats. La majoria dels dipòsits de combustible o acumulació de materials inflamables poden representar un risc augmentat a la llar.
 • Manteniment regular: Per mantenir el rendiment òptim d’una caldera, cal fer un manteniment regular, cosa que pot implicar costos addicionals.

Bombes de calor

Les bombes de calor són molt populars, especialment a pisos o cases de superfícies més petites. Funcionen mitjançant la transferència de calor d’un lloc a l’altre, utilitzant un cicle termodinàmic per proporcionar calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. Actuen com a condicionadors d’aire reversibles, capaços d’ajustar la temperatura interior segons les necessitats de l’usuari. Aquests sistemes solen alimentar-se d’energia elèctrica. Hi ha diferents tipus de bombes de calor que fan servir fonts de calor/fred de l’aire ambiental, aigua o altres fonts geotèrmiques.

Pros i contres de bomba de calor

Novament, per analitzar els beneficis i aspectes negatius d’una bomba de calor, cal analitzar-les cadascuna de manera personalitzada. Actualment, la tecnologia ha incorporat a aquests equips elements d’eficiència energètica i de reducció del consum elèctric. Això no obstant, aquests són de forma generalitzada els avantatges i desavantatges d’aquests equips.

Avantatges:

 • Eficiència i consum energètic: Les bombes de calor actuals són altament eficients en termes de consum d’energia, ja que aprofiten fonts d’energia renovable per a calefacció i refrigeració.
 • Versatilitat: Són capaços de proporcionar calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu, cosa que les fa adequades per a tot l’any.
 • Baix impacte ambiental: En utilitzar fonts d’energia renovable, com l’aire, l’aigua o la calor geotèrmica, les bombes de calor tenen un impacte ambiental reduït en comparació amb els sistemes de calefacció tradicionals.

Contres:

 • Inversió inicial: La compra i la instal·lació d’una bomba de calor pot ser més alta que la d’altres sistemes de calefacció, especialment per a models més avançats o geotèrmics.
 • Dependència del clima: L’eficiència d’una bomba de calor es pot veure afectada per les condicions climàtiques, especialment en àrees amb temperatures extremes.
 • Requereix espai exterior: Alguns tipus de bombes de calor, com les geotèrmiques, requereixen espai exterior per a la instal·lació dels sistemes de captació de calor.

Radiadors i sistemes portàtils

Els radiadors són una opció molt triada com complement d’altres sistemes de calefacció per la seva practicitat i comoditat. Aquests sistemes transfereixen calor des d’un dispositiu que escalfa un líquid que es troba en un medi radiant. Alhora, els radiadors usen diferents tipus d’olis, aigua o resistències elèctriques que s’escalfen per transferir calor. Hi ha molts tipus i sistemes de calefacció portàtils amb diferents avantatges i desavantatges.

Radiador en hogar

Pros i contres dels radiadors portàtils

Per poder analitzar la idoneïtat d’aquests sistemes, cal contemplar la modernitat i disseny de cada radiador. Actualment, hi ha radiadors portàtils de baix consum amb una àrea d’acció més àmplia. Tot i així, aquests són alguns dels avantatges i desavantatges d’aquests sistemes:

Avantatges:

 • Versatilitat: Com una solució portàtil, es pot traslladar a diferents estades com una manera de substituir o complementar els sistemes de calefacció fixos.
 • Eficiència: Els radiadors portàtils més moderns poden reduir el consum amb sistemes de més eficiència i menys consum d’electricitat.

Desavantatges:

 • Baix espectre d’acció: La majoria d’aquests sistemes estan dissenyats per escalfar espais reduïts. Per tant, són ineficaços en àrees més grans.
 • Riscos: Molts radiadors usen sistemes de resistències que en escalfar-se poden ser un risc per a les persones així com incendis. Les seves superfícies solen escalfar-se encara que els radiadors més moderns compten amb materials ignífugs i que es mantenen freds al tacte.

L'aerotèrmia: Innovació i estalvi a llarg termini

L’aerotèrmia és un sistema de calefacció innovador i altament sostenible que utilitza una bomba de calor que pot estar alimentada per energia fotovoltaica. Aquest sistema extreu energia tèrmica de l’aire exterior i la transfereix a l’interior d’un immoble per a la calefacció. Aquest procés es basa en el principi de la refrigeració per compressió, on el refrigerant circula entre un evaporador exterior i un condensador interior, absorbint i alliberant calor al procés.

ACCIONA Energia ofereix els sistemes d’aerotèrmia més innovadors i de màxims beneficis per a llars i empreses. Aquest sistema proveeix aigua calenta i calefacció de forma il·limitada amb un mínim consum energètic. Així mateix, és un sistema 100% sostenible amb els valors d’eficiència energètica més alts en el llarg termini.

El seu avantatge més valorat és l’estalvi d’energia de manera escalable gràcies al disseny de baix consum i amb la màxima seguretat. Una llar pot tenir calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu amb una sola instal·lació.

Els estudis tècnics personalitzats d’ACCIONA Energia analitzen les necessitats de consum de cada llar per dissenyar el sistema ideal. Així, es maximitzen els beneficis del sistema amb una inversió que pot ser candidata a subvencions públiques. Per si no n’hi hagués prou, la inversió és amortitzable a curt termini gràcies a l’estalvi en la factura de gas i electricitat.