Subvencions plaques solares 2023: bonificació IBI, fons Europeus i deduccions en la Declaració de la Renda

1 d'abril de 2023

Subvencions plaques solares 2023: bonificació IBI, fons Europeus i deduccions en la Declaració de la Renda

Si estàs pensant a instal·lar plaques solars fotovoltaiques el 2023 per al teu habitatge o negoci… Estàs d’enhorabona! Aquest serà l’any que més s’incentivi la instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum mitjançant subvencions per a plaques solars 2023. Vegem-ne les més importants.

Les subvencions per a plaques solars 2023 són les més altes i amb més cobertura des de l’inici dels plans d’incentius europeus. Aquests programes d’ajuts per a instal·lació de plaques solars estan dissenyats per a habitatges, PIMES i empreses a tots els sectors.

Els programes de subvencions 2023 permeten a particulars i empreses fer la instal·lació de sistemes amb cobertures de fins al 100% de la inversió. A més, contemplen una sèrie de beneficis fiscals i rebaixes d’impostos com a IBI, ICIO i IRPF a totes les comunitats autònomes espanyoles. Vegem quines són les subvencions per a plaques solars i ajuts per a instal·lació de plaques solars més destacades del 2023.

Pla de subvencions per a plaques solars 2023: En què consisteixen?

Els plans de subvencions per a plaques solars 2023 s’han dissenyat com a pla d’incentius econòmics i tècnics per a tots els usuaris. Des d’un petit habitatge fins a un gran complex industrial pot aplicar als ajuts per a plaques solars complint alguns requisits bàsics. Aquests plans d’incentiu provenen de fons nacionals i europeus, administrats per les diferents comunitats autònomes.

Ajuts des de fons Europeus Next Generation

Els fons Next Generation són una iniciativa europea destinada a atorgar ajuts per instal·lar plaques solars a tots els particulars i empreses espanyoles. L’objectiu és promoure la instal·lació de sistemes d’autogeneració i autoconsum de fonts d’energies alternatives sostenibles i rendibles econòmicament.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Europeus Next Generation, aposten de manera clara a subvencionar instal·lacions orientades a la mobilitat sostenible i a les energies renovables. L’autoconsum fotovoltaic en aplicació residencial és un dels focus més grans.

L’energia solar és la font energètica alternativa més viable, econòmica i de més fàcil instal·lació entre totes les fonts renovables. Per aquesta raó, els fons Next Generation creen ajudes econòmiques per a l’adquisició i la instal·lació de sistemes fotovoltaics.

Aquestes ajudes per a plaques solars estan destinades a tots els elements del sistema. Des de les plaques solars i els equips de generació fins als sistemes d’emmagatzematge, monitoratge i de reingrés a la xarxa pública. És a dir, els fons Next Generation financen fins al 100% de l’adquisició i la instal·lació de panells solars, bateries i equips de transformació.

Les tecnologies subvencionables amb fons Next Generation cobreixen instal·lacions connectades a la xarxa com a instal·lacions aïllades. No fan distinció o diferència en el lliurament d’ajuts. No obstant això, contemplen les ajudes per a equips d’emmagatzematge només per a bateries de liti.

Aquests fons són atorgats per la UE i són administrats per cada comunitat autònoma amb diferents assignacions d’acord amb diferents variables.

Totes les noves instal·lacions fotovoltaiques o d’aerotèrmia instal·lades a partir de l’1 de juliol de 2021 podran sol·licitar aquestes subvencions. L’ajuda està pensada per poder sol·licitar-se fins al 31 de desembre del 2023.

IBI i altres impostos municipals

Una altra fase del sistema de subvencions per a plaques solars 2023 són els beneficis i rebaixes fiscals per als quals realitzin la instal·lació de sistemes fotovoltaics. Molts ajuntaments de tot Espanya han pres la iniciativa per incentivar el desenvolupament de municipis més sostenibles i mediambientalment responsables. Per tant, han creat un sistema de bonificació de l’impost municipal de l’IBI com a un dels grans atractius del 2023 per a instal·lacions fotovoltaiques.

Les rebaixes d’impostos municipals per a noves instal·lacions de plaques solars el 2023 contemplen rebaixes des del 50% fins al 100%. En impostos com l’IBI o l’ICIO, alguns municipis han plantejat aquestes rebaixes en períodes que van des d’1 fins a 10 anys.

Deduccions de l'impost de la RENDA IRPF

Fins al 31 de desembre del 2023, particulars i empreses podran deduir fins al 40% de les obres d’instal·lació de sistemes fotovoltaics. Això inclou la instal·lació de sistemes de millora en el consum d’energia primària no renovable. Qualsevol usuari podrà deduir fins a 3.000€ de la declaració anual de renda (IRPF) gràcies a la instal·lació de plaques solars.

Aquest incentiu està inclòs al Reial Decret 19/2021 de 5 d’octubre. Aquest decret fa referència a les mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació de les edificacions en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Addicionalment, per a algunes comunitats autònomes l’IRPF i altres impostos nacionals es poden rebaixar fins i tot fins a un 40%. Cada comunitat autònoma té diferents plans de rebaixes fiscals que depenen de diferents factors.

Ajudes per a plaques solars

Tant els fons Next Generation així com les ajudes locals per instal·lar plaques solars el 2023, estan pensades per a tots els usuaris. Tot i això, s’han dissenyat diferents plans de subvencions per a plaques solars 2023 per a diferents usuaris. Aquests són els més destacables:

Per a particulars i habitatges

Els particulars poden optar a subvencions per a plaques solars 2023 amb ajuts de fins a un 40% de la inversió en equips i instal·lació. Els fons Next Generation inclouen subsidis per comprar equips d’autogeneració, emmagatzematge i autoconsum fotovoltaic. Aquestes ajudes varien entre comunitats autònomes sense distingir la suma de la inversió.

Addicionalment, les comunitats de veïns i sistemes d’autogeneració-autoconsum solar compartit poden obtenir ajudes de fins a un 50%.
Però les ajudes per a plaques solars per a particulars no només s’instrumenten en l’adquisició d’equips i la instal·lació. A més, un particular pot obtenir fins a un 40% de rebaixes a l’IRPF i fins a un 90% de l’IBI depenent de la seva localització.

En municipis amb poblacions menors de 5.000 habitants, els ajuntaments han creat subvencions addicionals de fins a un 5%. A molts municipis, les rebaixes de l’IBI i ICIO poden tenir una aplicació de fins a 10 anys.

Per a empreses

Les empreses, com a motor econòmic fonamental, estan contemplades als plans d’ajudes i subvencions per a plaques solars 2023. Sense distingir del sector o la mida, es poden obtenir subsidis i beneficis fiscals molt atractius per a l’empresa.

Els projectes de sistemes fotovoltaics per a grans empreses i indústries poden obtenir fins a un 15% dels ajuts. Aquests fons estan destinats a facilitar l’adquisició d’equips de captació i transformació d’energia.

Però, a més, es contemplen ajuts de fins a un 45% per a l’adquisició de sistemes d’emmagatzematge. Això permetrà l’acumulació i l’administració de l’energia autogenerada i fins i tot la reinserció d’excedents a la xarxa pública.

Addicionalment, l’Agència Tributària i els diferents ajuntaments han creat rebaixes fiscals per a grans empreses que instal·lin sistemes solars. Aquestes rebaixes poden arribar a ser de fins a un 40% sobre les quantitats d’inversió en equips, instal·lació i obres d’adequació de sistemes.

Per a PIMES i Autònoms

Les petites i mitjanes empreses, així com els autònoms són els més beneficiats en els plans de subvencions per a plaques solars 2023. Les PIMES i autònoms de qualsevol sector poden sol·licitar les següents ajudes:

 • Per a petites empreses i autònoms: Fins a un 35% de la suma de la inversió en equips d’autogeneració i consum. Amb ajuts de fins a un 65% en la compra d’equips d’emmagatzematge.
 • Per a mitjanes empreses: Poden optar fins a un 25% d’ajuda per a la compra d’equips d’autogeneració i autoconsum. A més, poden sol·licitar fins a un 55% a la compra d’equips d’emmagatzematge.

Addicionalment, les PIMES i autònoms podran deduir fins a un 40% a la declaració de rendes sobre la inversió en plaques solars, construccions i reformes afegides. A cada CCAA es plantegen rebaixes de l’IBI i l’ICIO que poden ser de fins a un 90% en períodes des d’1 fins a 5 anys.

Subvencions per a plaques solars 2023 Next Generation: Què contempla?

Els plans de subvencions per a plaques solars a Espanya des dels fons Next Generation són administrats per les comunitats autònomes. Aquests programes d’ajudes estan dissenyats per cobrir part o la totalitat de la inversió en:

 • Equips i materials de captació, transformació i transmissió
 • Obra civil per a condicionament i instal·lació de plaques i equips (incloent-hi reformes, estructures noves i de reforç)
 • Equips electromecànics
 • Equips de control i auxiliars
 • Sistemes de monitoratge i gestió
 • Estudis i projectes d’instal·lació, incloent-hi memòria tècnica, recomanacions i assessorament.
 • Direcció facultativa i supervisió d’instal·lació
 • Desmantellament d’instal·lacions existents i de reemplaçament

Cadascuna d’aquestes partides es contemplen tant per a instal·lacions de sistemes d’autogeneració i autoconsum com d’emmagatzematge i reingressos d’excedents. Així mateix, es contemplen per a sistemes d’aerotèrmia a habitatges, comunitats de veïns, PIMES i grans empreses.

Plans d'incentiu Next Generation

Els fons Next Generation s’han classificat d’acord amb la seva aplicabilitat en els plans d’incentiu següents:

 • Programa d’incentius 1 – 23M€: Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o eòlica, al sector serveis, amb emmagatzematge o sense (l’emmagatzematge són bateries).
 • Programa d’incentius 2 – 30M€: Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o eòlica, en altres sectors productius de l’economia, amb emmagatzematge o sense (bateries).
 • Programa d’incentius 3 – 9M€: Incorporació d’emmagatzematge (bateries) en instal·lacions d’autoconsum ja existents al sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4 – 35M€: Instal·lacions d’autoconsum, al sector residencial (és a dir, a cases particulars), les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense (bateries). En aquest programa 4 també s’hi inclouen les comunitats de propietaris, per tant, adequat per a la instal·lació fotovoltaica en un bloc de pisos.
 • Programa d’incentius 5 – 1M€: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents al sector residencial (és a dir, a cases particulars), les administracions públiques i el tercer sector. Com en el punt anterior, aquí també s’hi inclouen les comunitats de propietaris.
 • Programa d’incentius 6 – 16M€: Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial (és a dir, en habitatges particulars): solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (excepte tecnologies aire-aire) per a la climatització i/o aigua calenta sanitària.

Ajuts per a plaques solars per comunitats autònomes

El Govern i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic han aprovat fons de 660 milions d’euros com a ajuts per a instal·lacions d’autoconsum. Aquests fons es podrien ampliar fins als 1320 milions d’euros a totes les comunitats autònomes espanyoles.

Aquests ajuts es divideixen en quanties equivalents a:

 • 900 milions per a instal·lacions d’autogeneració i autoconsum.
 • 220 milions per a equips d’emmagatzematge.
 • 200 milions per a sistemes de climatització de fonts d’energia renovables.

Depenent de la ubicació del projecte, s’han creat diferents plans de subvencions per a plaques solars 2023 per comunitat autònoma de la següent manera:

Fins quan puc sol·licitar subvencions per a plaques solars?

La responsabilitat de l’administració i la gestió dels fons Next Generation han estat traslladades a les diferents comunitats autònomes espanyoles. Per això, s’han distribuït els 1320 milions d’euros entre les diferents comunitats autònomes d’acord amb paràmetres d’assignació poblacional. Tot i això, aquests fons són finits i s’atorgaran amb un límit de temps i disponibilitat dels diners.

Cada comunitat autònoma ha establert la distribució i admissió de sol·licituds de subvencions fotovoltaiques d’acord amb l’esquema següent:

 • Andalusia: Fins al 02/12/2023 o fi dels fons.
 • Aragó: Fins al 13/12/2023 o fi dels fons.
 • Canàries: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Cantàbria: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Castella i Lleó: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Castella-la Manxa: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Catalunya: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Comunitat de Madrid: Fins al 30/06/2023.
 • Comunitat Foral de Navarra: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Comunitat Valenciana: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Extremadura: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Galícia: Fins al 2/01/2024 o fi dels fons.
 • Illes Balears: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • La Rioja: Fins al 01/11/2023.
 • País Basc: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Principat d’Astúries: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Regió de Múrcia: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Ceuta: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.
 • Melilla: Fins al 31/12/2023 o fi dels fons.

A ACCIONA Energía t’ajudem a gestionar la sol·licitud de subvencions per a plaques solars 2023 a la teva localitat sense importar la mida del projecte.

Els nostres estudis tècnics personalitzats contemplen un pressupost detallat de tota la inversió, així com les anàlisis tècniques més profundes del mercat. D’aquesta manera podràs obtenir la suma més gran a la teva instal·lació fotovoltaica amb els millors rendiments de l’actualitat.