Aquestes són les subvencions de plaques solars que pots sol·licitar

21 d'abril de 2023

Aquestes són les subvencions de plaques solars que pots sol·licitar

Actualment hi ha moltes subvencions de plaques solars a disposició de particulars i empreses. Conèixer-les ens ajuda a planificar la nostra inversió amb major eficiència i gaudir d’aquestes ajudes econòmiques. Anem a veure les més importants i els requeriments més freqüents per accedir-ne.

Les subvencions de plaques solars han sigut l’element més important en el creixement d’aquest tipus d’energia alternativa, econòmica i sostenible. Sense aquestes ajudes econòmiques i fiscals, per a milers de famílies i empreses, accedir a l’energia solar seria senzillament impossible. Avui en dia existeixen desenes d’ajudes per a cada casa, empresa o industria espanyola a totes les comunitats autònomes i localitats.

Sol·licitar una subvenció per instal·lar plaques solars és molt més senzill del que creiem. No obstant això, i com és lògic, existeixen una sèrie de requeriments mínims que hem de complir per a beneficiar-nos d’aquestes ajudes.

Des de rebaixes fiscals fins a una cobertura del 100% de la inversió en equips, les subvencions permeten eliminar barreres econòmiques al creixement de l’energia solar. Les ajudes depenen del tipus d’instal·lació o de sol·licitant, així com de la comunitat autònoma de localització del projecte.

Anem a veure les principals subvencions per a plaques solars per empreses i particulars a Espanya avui en dia. A més a més, analitzarem els requeriments més comuns entre tots els tipus d’ajudes per a instal·lar sistemes d’autoconsum solar.

El programa de subvencions que millor s’adapti a la teva situació

La creació de programes de subvencions de plaques solars és una iniciativa de la Unió Europea i el Govern com a incentiu a l’energia solar. Per complir l’agenda 2030 i el compromís dels països per a substituir la dependència a energies més contaminants, l’economia era una barrera fonamental.

Milions de famílies a tota Europa es veuen molt limitades, des del punt de vista econòmic, a assumir els costs d’instal·lacions fotovoltaiques. Passar aquesta barrera crea les condicions perfectes per al creixement d’un dels tipus d’energia més viables i sostenibles del món.

Per tant, els fons Next Generation i les aportacions nacionals creen un programa d’ajudes econòmiques per a tota la població. Aquests fons són administrats per les comunitats autònomes i estan disponibles per a empreses i particulars.

La característica principal dels fons és que s’adapten a qualsevol magnitud de projecte. Des de petites instal·lacions solars domèstiques fins a grans projectes industrials.

És per aquesta raó que cada comunitat té una sèrie de subvencions que s’adapten a les seves pròpies particularitats. Depenent de la ubicació del projecte existeixen subvencions que poden arribar a ser d’un 100% de la inversió.

En altres comunitats, les ajudes es combinen amb programes de beneficis fiscals, com rebaixes i exoneracions d’imposts. Per a localitzar el tipus d’ajuda ideal, des de ACCIONA Energía hem creat un llistat dels programes per comunitat autònoma. Allí podràs ubicar quin és el tipus de subvenció a la que pots accedir de forma ràpida i senzilla.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Requeriments per a la subvenció de plaques solars

Com podem veure, cada comunitat autònoma té la missió d’administrar l’assignació de subvencions de plaques solars de manera independent. A cada regió espanyola se li han assignat uns fons, que són gestionats d’acord amb diferents perspectives i objectius.

Per tant, cada una té una sèrie de requeriments únics que determinen la viabilitat i dimensió de cada projecte. Així mateix, determinen el percentatge d’ajuda i la suma de la subvenció de manera individual.

No obstant això, existeixen una sèrie de requeriments que són comuns a la majoria de comunitats autònomes i localitats. Els requeriments que es sol·liciten amb més freqüència són:

  • Dades personals del sol·licitant i/o de l’empresa
  • Tipus de subvenció a sol·licitar d’acord amb els plans de cada comunitat autònoma
  • Estudi tècnic que inclogui:
  • Tipus d’instal·lació
  • Plànols de l’immoble
  • Plànols projectats de la instal·lació
  • Descripció tècnica dels equips a utilitzar
  • Estudi de càrregues i consums

A més a més, a algunes CCAA es sol·liciten estudis sobre el potencial del projecte per generar excedents d’energia reintegrables a la xarxa. Aquests requeriments s’estableixen per aquells usuaris que planifiquen generar energia excedent i amb possibilitats d’ingressar al sistema públic.

En aquests casos particulars, s’ha d’incloure un informe tècnic d’equips i sistemes d’emmagatzematge, monitoratge i comptabilitat del reingrés. Per a alguns casos, es requereix una documentació addicional sol·licitant l’ingrés al programa de generació d’excedents.

Sol·licita les subvencions Next Generation de panells solars

El més important d’aquests passos previs a la sol·licitud i accés a subvencions és comptar amb el suport d’especialistes tècnics. Els estudis tècnics personalitzats i amb més detall són una de les garanties de complir amb els requeriments de l’administració.

Empreses d’àmplia trajectòria i solidesa al mercat energètic com ACCIONA Energía t’acompanyen des de l’inici de la sol·licitud de forma integral. A més a més de fer uns dels estudis tècnics més detallats i profunds, ACCIONA Energía s’encarrega de totes les tramitacions i paperassa necessàries per a les sol·licituds. D’aquesta manera, podràs aconseguir la tranquil·litat i comoditat de tenir un aliat ferm en un procés que pot ser una mica més complicat i dilatat de manera individual.

Instal·lar sistemes d’autoconsum amb el suport tècnic i acompanyament de ACCIONA Energía optimitza el procés de sol·licitud i accés a les subvencions de plaques solars. Així, podràs gaudir de les avantatges de l’energia fotovoltaica de forma segura i amb la major rendibilitat del mercat actual.