ACCIONA Energía obre la porta de l’energia solar a Veritas amb una “super instal·lació”

29 de juliol de 2022

ACCIONA Energía obre la porta de l’energia solar a Veritas amb una “super instal·lació”

“La unió fa la força”. Les companyies amb visió sostenible s’uneixen per avançar cap a la transició energètica i per “jubilar” els combustibles fòssils, l’explotació dels quals perjudica i debilita el nostre planeta. En el seu augment d’activitat i instal·lacions, aquesta vegada ACCIONA Energía obre la porta de l’energia solar a Veritas. La cadena de supermercats ecològics es beneficiarà d’una instal·lació formidable, que en cobreix 6.100 amb gairebé 800 plaques solars, sumant els espais de tres grans naus situades a les poblacions de Platja d’Aro, Palafrugell i Lliçà d’Amunt.

Taula de continguts

ACCIONA Energía torna a superar-se amb una instal·lació en gran. La col·laboració amb l’empresa de supermercats ecològics EcoVeritas dóna com a resultat una macroinstal·lació que suma 790 plaques solarsen un espai total de 6.112 m², entre les cobertes de dos edificis de naus industrials de l’empresa als pobles de Palafrugell, Platja d’Aro i Lliçà d’Amunt. Les tres instal·lacions s’acabaran aquest mes de juliol de 2022 i us permetran estalviar en energia i generar excedents. Entre totes, assoliran una producció energètica que arribarà als 553,69 kWh anuals per autoconsum, o el que és el mateix: 64.585 € d’estalvi a l’any. Reduiran un 40% el consum d’energia.

Així, des de ACCIONA Energía es contribueix a la millora del medi ambient en facilitar que una gran empresa se sumi a l’energia sostenible amb el seu sistema autosuficient propi. Tant Veritas com ACCIONA Energía comparteixen valors i la missió de generar un món i una societat més ecològica, en energia, productes i aliments. ACCIONA Energía cuida tots els seus passos i col·laboracions per avançar de manera coherent cap a la transició energètica.

SOLIDEO I VERITAS

790

Plaques solars

6.102 m²

D’instal·lació

Financiación de placas solares

64.585 €

D’estalvi anual en energia

4.178 tones

De CO2 estalviades a

l’atmosfera

790

Placas solares

6.102 m² 

De instalación

Financiación de placas solares

64.585 €

De ahorro anual en energía

4.178 toneladas

De CO2 ahorradas a la atmosfera

La conscienciació en l’ús d’energia sostenible i sistemes d‟autoconsum sempre se centra en les cases i els particulars. Tots coneixem els beneficis que les plaques solars aporten al propietari quant a la seva economia i a contribuir a la millora del medi ambient. Però aquests avantatges existeixen de la mateixa manera, o més, per a les empreses i els negocis.

 

La instal·lació de panells fotovoltaics a empreses és un win-win assegurat, ja que la inversió realitzada s’amortitza molt ràpidament i es comencen a generar beneficis energètics en poc temps. A més, l’aportació al planeta és molt més gran que en habitatges particulars, perquè la mida i les necessitats de consum energètics i de contaminació són molt més grans. Quan parlem que el canvi climàtic es frenarà entre tots, la prioritat és que comenci per les petites, mitjanes i grans empreses i organitzacions.

Instal·lar plaques solars a la teva empresa és la millor inversió que pots fer ia ACCIONA Energía t’ajudem perquè sigui el més fàcil, ràpid i econòmic:

Instal·lacions fotovoltaiques Veritas

Instalaciones verdes para empresas

Por lo que respecta al ámbito del medioambiente, se considera que las instalaciones realizadas por ACCIONA Energía con Veritas tendrán un valor positivo, por la función de generar energía renovable y porque supondrán un ahorro importante de emisiones de CO₂ a la atmosfera: un total de 4.178 T de CO₂.

Además, no causarán ningún tipo de impacto ambiental en las zonas donde se ubican, ni durante la implantación, ni en las fases de explotación y desmantelamiento. Las células de los paneles instalados son oscuras y el vidrio tiene un tratamiento anti‐reflectante que provoca una baja reflectividad de la radiación solar percibida en los módulos. De esta manera, se garantiza que las instalaciones no producen ningún deslumbramiento que afecte al paisaje o al entorno. 

Instal·lacions d’alt rendiment

Les instal·lacions fotovoltaiques de ACCIONA Energía a Palafrugell, Platja d’Aro i Lliçà d’Amunt serviran a EcoVeritas per alimentar-se energèticament en aquestes seus.

Les instal·lacions fotovoltaiques de Veritas arribaran als 416,7 kWp de potència gràcies a les plaques d'altes prestacions de ACCIONA Energía

Entre les tres plantes, es generarà una quantitat enorme d’energia que després es podrà fer servir com a electricitat. En conjunt, seran 416,7 kWp de potència total DC. Aquestes xifres són assolibles gràcies a la fiabilitat dels equips que instal·la ACCIONA Energía.

En aquest cas, s’han instal·lat els mòduls fotovoltaics d’altes prestacions. Són els panells pels quals aposta actualment ACCIONA Energía a la majoria d’instal·lacions, amb unes taxes d’eficiència molt superiors a la mitjana del mercat. Concretament, el model de plaques escollit té una potència pic de 550 Wp i un rendiment del 21,28% (el percentatge d’energia solar percebuda que arriben a processar).

Lliçà d’Amunt

La instal·lació de plaques solars d’autoconsum a Lliçà d’Amunt (Barcelona) és la més gran de les tres realitzades per a Veritas. S’han col·locat 500 panells a una gran coberta d’una planta logística de l’empresa que suposa un espai de 1.292,2 .

La potència total DC que arribarà a la instal·lació és de 275 kWp, una capacitat que, segons els càlculs de ACCIONA Energía, dotarà l’empresa de 383,35 kWh d’energia anuals per autoconsumir.

De la mateixa manera, amb aquesta generació denergia, la companyia evitarà produir fins 119,93 tones de CO₂ a l’atmosfera, fet que suposa un gran estalvi i una contribució a les reduccions d’emissions contaminants.

Instal·lació de Solideu a Lliçà d'Amunt

Palafrugell

En el cas de la botiga a Palafrugell, la instal·lació és la segona quant a mida, amb 377 ocupats per 178 mòduls fotovoltaics.

El sistema assolirà una potència de 80,10 kWp i produirà fins a 115.824,6 kWh d’energia anuals per a la nau.

Contribuirà a la reducció d’emissions amb un estalvi de 35,51 T de CO₂ menys a l’atmosfera.

Instal·lació de Solideu a Platja d'Aro

Platja d’Aro

Pel que fa al supermercat de Castell-Platja d’Aro, la instal·lació que ha realitzat ACCIONA Energía a la coneguda localitat de la Costa Brava presenta uns números lleugerament inferiors, perquè es tracta d’una nau més petita. La quantitat de plaques instal·lades és de 112 unitats, col·locades sobre diverses cobertes de l’edifici de l’empresa que sumen una extensió de 289,45 .

La instal·lació podrà assolir els 61,60 kWp de potència total DC i la quantitat d’energia per autoconsumir serà de 76,04 kWh a l’any. A l’apartat de la contribució ambiental, calculem que se salvaran 23,42 T de CO₂, que no s’emetran a l’atmosfera.

Palafrugell

En el caso de la tienda en Palafrugell, la instalación es la segunda en cuanto a tamaño, con 377 m² ocupados por 178 módulos fotovoltaicos.

El sistema alcanzará una potencia de 80,10 kWp y producirá hasta 115.824,6 kWh de energía anuales para la nave.

Contribuirá en la reducción de emisiones con un ahorro de 35,51 T de CO₂ menos a la atmosfera.

Platja d’Aro

Por lo que respecta al supermercado de Castell-Platja d’Aro, la instalación que ha realizado ACCIONA Energía en la conocida localidad de la Costa Brava presenta unos números ligeramente inferiores, porque se trata de una nave más pequeña. La cantidad de placas instaladas es de 112 unidades, colocadas sobre varias cubiertas del edificio de la empresa que suman una extensión de 289,45 .

La instalación podrá alcanzar los 61,60 kWp de potencia total DC y la cantidad de energía para autoconsumir será de 76,04 kWh al año. En el apartado de la contribución ambiental, calculamos que se salvarán 23,42 T de CO₂, que no se emitirán a la atmosfera.

Ahora ya conoces el último avance de ACCIONA Energía abriendo la puerta de la energía Solar a Veritas. Así pues, la unión con supermercados Veritas no es la única gran gesta conseguida recientemente en colaboración con alguna organización: ¡conoce el hito histórico de ACCIONA Energía haciendo realidad la primera carrera autosuficiente!

 

El autoconsumo con energías renovables es el futuro para nuestra sociedad. En ACCIONA Energía somos expertos en instalaciones en hogares, comunidades y empresas. Ofrecemos soluciones para cada caso: