ACCIONA Energía lidera el primer projecte d’autoconsum compartit de Lleida

13 d'abril de 2022

ACCIONA Energía lidera el primer projecte d’autoconsum compartit de Lleida

L’autoconsum solar fotovoltaic és cada vegada més freqüent en residències i indústries, però, quin és el cas per a les administracions públiques? Els ajuntaments i institucions veuen en l’energia fotovoltaica una manera de cobrir les despeses dels equipaments públics i cobrir a més part de les necessitats energètiques dels veïns del municipi.

ACCIONA Energía és la primera empresa que realitza un projecte d’autoconsum compartit a Lleida. Es tracta d’un projecte adjudicat en una licitació municipal que cobreix les teulades de 7 edificis de propietat municipal: l’Ajuntament de Castelló de Farfanya, el local social, el consultori mèdic, la sala polivalent, les piscines municipals i el pavelló esportiu.

iconos
iconos

Com és el projecte?

El projecte està compost per un total de 254 panells fotovoltaics distribuïts en 7 instal·lacions diferents d’autoconsum amb excedents.

La producció energètica s’utilitzarà per a proveir els equipaments municipals esmentats anteriorment, mentre que els excedents de producció s’ofereixen com a font de consum per als ciutadans empadronats al municipi.

A través d’una taxa de 100 euros, els veïns poden accedir a aquesta energia sense haver d’invertir en una instal·lació solar pròpia i formar una comunitat energètica compartida impulsada per l’ajuntament.

El de Castelló de Farfanya és el primer de quasi 100 ajuntaments interessats a convertir els seus municipis en comunitats energètiques d’autoconsum compartit. Cada vegada més administracions públiques confien en ACCIONA Energía per a convertir-se en autosuficients, generant energia de manera sostenible. A més a més, molts dels projectes d’autoconsum complementen les plaques solars amb altres sistemes d’eficiència energètica com els carregadors de cotxe i l’aerotèrmia.

 

Podeu veure la notícia aquí.