Sistemes d’aerotèrmia en espais de co-living. Estalvi i sostenibilitat

16 de febrer de 2024

Sistemes d’aerotèrmia en espais de co-living. Estalvi i sostenibilitat

El co-living és una de les tendències d’habitatge més grans actualment. Tot i que no té un perfil específic, és més comú entre els més joves en espais urbans compartits a les grans ciutats. El sistema d’aerotèrmia pot ser una solució que combini estalvi, eficiència energètica i sostenibilitat. Vegem com funciona i quins en són els beneficis.

Els espais de co-living o d’habitatges compartits s’han transformat més que una tendència, una nova forma de vida. Moltes persones, especialment a les grans ciutats, trien aquesta forma de vida per múltiples raons.

Encara que és molt popular entre els més joves, moltes persones adultes, adults grans i fins i tot famílies viuen en espais compartits. Això no només els permet compartir despeses, sinó que els redueix moltes feines de la llar de forma molt pràctica. En aquests espais, en general, els comptes de despeses es divideixen de manera equitativa o depenent de l’espai ocupat.

Sens dubte, una de les despeses més grans en el manteniment d’un immoble és el de l’energia. Sovint, en àrees amb temperatures extremes, la despesa de sistemes de climatització pot ser, segons els experts, fins a dos terços del consum d’energia. Per això, l’aerotèrmia es presenta com una alternativa d’estalvi considerable que combina practicitat, confort i sostenibilitat. Però, abans d’analitzar-ne els avantatges, és convenient endinsar-nos una mica en com funciona aquest sistema.

Aerotèrmia, una inversió amb milers d'usos

En termes senzills, l’aerotèrmia no és res més que un sistema de climatització que aprofita l’energia present a l’aire. Mitjançant una sèrie de processos, l’aerotèrmia es fa servir per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Aquest procés és força complex però es basa en un principi força simple. L’aerotèrmia captura l’energia tèrmica de l’aire exterior, fins i tot en condicions climàtiques adverses, posteriorment la transfereix a l’interior d’un immoble.

De la mateixa manera, el funcionament de l’aerotèrmia es basa en el cicle termodinàmic de compressió i expansió d’un refrigerant. Mitjançant un conjunt d’unitats exteriors i interiors, l’aerotèrmia extreu calor de l’aire exterior a l’hivern i l’expulsa calenta, generant així un sistema eficient i versàtil.

Per contra, a l’estiu, el sistema funciona de manera exactament oposada. És a dir, pren l’aire calent de l’exterior i el refrigera per reduir les temperatures interiors d’un immoble.

Ara bé, aquest sistema versàtil s’alimenta d’energia i aquest és el seu principal avantatge. En espais compartits o co-living, el consum energètic es redueix a la mínima expressió, ja que se substitueix el sistema de climatització. Com que és més eficient i alimentat per energies autogenerades, l’aerotèrmia pot reduir fins a un 50% el consum d’electricitat d’una llar o una empresa.

Els usos són els més versàtils de l’actualitat. Es pot utilitzar com a sistema principal de climatització en pisos i cases compartides. Però també es pot fer servir com a sistema d’escalfament d’aigua, substituint els escalfadors tradicionals.

Avantatges per a pisos i cases compartides

Els pisos i cases adaptades per al co-living són positius per llogaters i arrendadors. Els habitants solen pagar quotes de lloguer més econòmiques que als habitatges convencionals i, per a l’arrendador, moltes vegades resulta en cobraments més grans. Així mateix, encara que la inversió inicial pot ser més gran, l’amortització en el temps és beneficiosa a llarg termini.

D’altra banda, per als habitants d’espais d’habitatge compartit, l’aerotèrmia permet reduir les despeses mensuals amb un servei de qualitat. Aquestes són els avantatges i beneficis més destacats de l’aerotèrmia en habitatges compartits:

gato encima de calefacción

Per als llogaters i habitants del co-living

Aprofitament d'energia renovable

L’aerotèrmia té la capacitat d’aprofitar fonts d’energia renovable. En extreure calor de l’aire exterior i convertir-lo en energia tèrmica per a calefacció o refrigeració, contribueix directament a l’eficiència energètica i a la reducció de la petjada de carboni.

Coeficient de rendiment (COP) elevat

El coeficient de rendiment (COP) de l’aerotèrmia és un indicador clau de la seva eficiència. Amb un COP elevat, aquest sistema és capaç de generar més energia tèrmica de la que consumeix elèctricament, cosa que es tradueix en un menor consum d’electricitat i, per tant, en una reducció de les despeses mensuals.

Aigua calenta sanitària

A més de la calefacció i la refrigeració, l’aerotèrmia es pot utilitzar per a la producció d’aigua calenta sanitària. Això es tradueix en un sistema versàtil i complet que supleix totes les necessitats de climatització i subministrament d’aigua calenta als espais de co-living.

Distribució homogènia de la calor

L’aerotèrmia permet una distribució homogènia de la calor als espais. Així, s’eviten les fluctuacions brusques de temperatura i garanteix un confort tèrmic continu. Això és essencial per crear un ambient agradable i acollidor per als residents del co-living.

Operació silenciosa

Un altre aspecte destacat és l’operació silenciosa dels sistemes d’aerotèrmia. En comparació amb sistemes tradicionals, com les calderes, l’aerotèrmia redueix significativament els nivells de soroll, contribuint a un entorn tranquil i propici per a la convivència als espais de co-living.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Beneficis per als propietaris d'espais de co-living

Calefacció i refrigeració en un sol equip

Un dels beneficis més atractius de l’aerotèrmia és la capacitat per proporcionar calefacció i refrigeració en un sol sistema. Això elimina la necessitat de comptar amb sistemes separats, optimitzant l’espai i donant un control integral de la climatització dels espais compartits al co-living.

Reducció d'emissions

En no dependre de combustibles fòssils, l’aerotèrmia contribueix directament a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això compleix els principis de sostenibilitat i responsabilitat ambiental, valors fonamentals en entorns de co-living compromesos amb l’ecoeficiència.

Compliment de les normes urbanístiques

L’elecció de sistemes sostenibles, com l’aerotèrmia, no sols és una decisió ètica sinó també una resposta al marc normatiu en constant evolució. L’aerotèrmia s’ajusta als requisits d’eficiència energètica i de sostenibilitat, garantint el compliment de les regulacions actuals i futures.

Retorn d'inversió

Tot i la inversió inicial, l’aerotèrmia ofereix un retorn d’inversió atractiu a llarg termini. La reducció dels costos operatius, l’eficiència energètica i els avantatges fiscals associats a sistemes sostenibles posicionen l’aerotèrmia com una inversió rendible per als espais de co-living.

Incentius, ajuts i subvencions

A Espanya hi ha diversos programes d’incentius i subvencions per a la implementació de sistemes eficients i sostenibles. Aquests programes poden alleujar els costos inicials i fer que la transició a l’aerotèrmia sigui encara més atractiva des del punt de vista econòmic.

Un punt indispensable per a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia és comptar amb un estudi tècnic personalitzat i detallat. A ACCIONA Energia fem una anàlisi profunda de cada immoble, la distribució física i les necessitats. A partir d’allà, creem un informe amb els detalls tècnics, legals, de permisos, usabilitat i aspectes econòmics. Així, podràs analitzar els avantatges que té l’aerotèrmia per als teus espais de co-living.