Reciclatge dels panells solars fotovoltaics

18 de gener de 2021

Reciclatge dels panells solars fotovoltaics

Les oportunitats del reciclatge de panells solars.

Què passa amb els panells fotovoltaics quan acaba el seu temps de vida?

La indústria energètica ha experimentat un canvi radical en els últims anys i, per fi, som davant una nova realitat pel que fa al proveïment d’energia renovable i, sobretot, d’autoconsum. No obstant això, no tot el que sembla sostenible es manté així al final del seu cicle de vida (quan toca desmuntar-ho o rebutjar-ho perquè cal renovar-ho). Almenys aquesta és una de les preocupacions més comunes respecte als panells solars fotovoltaics. Són una font d’energia sostenible, dependent únicament de la radiació solar i capaces de subministrar electricitat a les nostres llars. Però, què passa amb els panells solars quan no funcionen de manera eficient i cal substituir-los o acaba la seva vida després de dècades d’aportar-nos energia gratuïta i verda? Molts dels nostres clients preocupats i conscienciats pel medi ambient ens consulten sobre aquest tema. Afortunadament, les notícies són molt bones ja que més del 95% del panell solar es pot reciclar i a Europa hi ha un conjunt de lleis (Directiva WEEE) que asseguren un reciclatge minuciós dels panells solars.

Algunes dades rellevants: 4 milions de tones de panells fotovoltaics instal·lats a Europa cada any; més de 46.500 tones de residus en panells el 2019; més de 60 milions de tones de residus de panells el 2050.
Els panells solars estan compostos per un 85% de vidre, 4% de plàstic, 6% d’alumini, 1% de metall, 4% de silici. Avui dia, ja es pot reciclar més del 95% del panell.

Més del 70% dels fabricants de plaques fotovoltaiques que dissenyen, fabriquen o subministren a Europa formen part de la Xarxa Global del Cicle Fotovoltaic (http://www.pvcycle.org/) que ofereix una gestió de residus a mida per a les empreses instal·ladores de panells fotovoltaics. Tots els productors estan subjectes a les obligacions legals de la Directiva WEEE (d’obligat compliment per al marcatge CE) i el cicle fotovoltaic els ajuda a complir tots els requisits. Gràcies a aquesta iniciativa, els membres de la xarxa es comprometen a crear un producte que sigui sostenible, tant durant la producció com després de la compra, com en el seu procés de desmantellament.

PV Cycle va començar la seva activitat a Espanya el 2013 signant un acord de col·laboració amb Recyclia, l’altra figura fonamental del reciclatge de materials fotovoltaics al nostre país.

A més, els fabricants de panells fotovoltaics preocupats per un reciclatge a l’altura del que un panell fotovoltaic requereix, milloren cada dia els seus productes per maximitzar l’eliminació de l’ús de materials de difícil reciclatge. Per tant, les tecnologies milloren constantment perquè el reciclatge dels equips es pugui dur a terme en cada tipus de situació que obliga a reciclar el panell, inclosos: equips que funcionen malament, trencaments de vidre, defectes elèctrics i laminatges, dissenys incorrectes, pèrdues de processos o desmantellament.

Si l’energia solar ha de ser un benefici mediambiental genuí per a nosaltres, no es pot deixar que s’acumuli com a residu en un abocador. Al final de la seva vida útil el reciclatge ajudarà a retroalimentar la fabricació de la indústria de l’energia solar. En aquest sentit la dada és molt interessant: avui dia, el 96% dels materials es poden reutilitzar per produir nous panells solars. L’afluència potencial de material podria produir 2 mil milions de panells nous el 2050. A més, el reciclatge crearà oportunitats d’ocupació local addicionals. Els panells fotovoltaics es convertiran en productes “doblement ecològics” ja que serviran com a font de generació d’energia renovable i es podran reutilitzar per als mateixos o diferents propòsits una vegada finalitzat el cicle de vida.

La vida útil dels panells fotovoltaics

Quant duren els panells solars? Una pregunta que la major part de la gent té al cap en considerar els panells solars. Segons els estudis, l’esperança de vida dels panells solars és de més de 30 anys abans del seu desmantellament.

Durant la vida útil dels panells fotovoltaics es podria produir una disminució del 20 per cent en la capacitat d’energia. Entre els primers 10 a 12 anys, la màxima disminució de l’eficiència és del 8%-10% i del 15%-20% en arribar als 25 anys. Aquestes xifres estan garantides per la majoria de fabricants. Tot i amb això, l’experiència real mostra que, en realitat, l’eficiència es redueix entre un 6 i un 8% després de 25 anys. La vida útil dels panells solars pot ser molt més llarga del que es declara oficialment. Per tant, la vida útil dels panells fotovoltaics d’alta qualitat com els que utilitzem a ACCIONA Energía pot arribar fins i tot a més de 40 anys i continuar funcionant després, encara que amb una eficiència decreixent.

Eliminació dels panells solars

Des d’un punt de vista normatiu, els residus de panells fotovoltaics encara s’inclouen en la classificació de residus generals. Hi ha una única excepció, que és la Unió Europea, on els panells fotovoltaics es defineixen com a residus electrònics en la Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment). Per tant, la gestió de residus de panells fotovoltaics està regulada per aquesta Directiva, a més d’altres marcs legals.

Els fabricants de cèl·lules solars estan obligats per llei a complir requisits legals específics i normes de reciclatge per assegurar-se que els panells solars no es converteixin en una càrrega per al medi ambient. Gràcies al compliment de la Directiva Europea WEEE, en les últimes dècades han començat a sorgir tecnologies realment eficaces per reciclar panells solars.

Residus de panells solars

De fet, si no s’implementessin processos de reciclatge, l’any 2050 hi hauria 60 milions de tones de deixalles de panells fotovoltaics en abocadors. Com que totes les cèl·lules fotovoltaiques contenen una certa quantitat de materials controvertits per al medi ambient, els panells fotovoltaics en realitat serien una forma no tan sostenible d’obtenir energia.

La creença comuna que els panells solars no són reciclables és, per tant, un mite. No obstant això, és un procés que necessita temps per implementar-se àmpliament i requereix més recerca per aconseguir el seu màxim potencial per reciclar adequadament tots els components del panell solar. Per aquesta raó, cal que les unitats de disseny i reciclatge col·laborin estretament perquè la capacitat de reciclar estigui garantida amb dissenys ecològics conscients.

Els beneficis futurs de la gestió de residus solars

Ara que sabem que els panells solars es poden reciclar, la pregunta és quins altres beneficis aporten a l’economia, si és que n’hi ha. Òbviament, caldrà establir una infraestructura de reciclatge de panells solars adequada per gestionar els grans volums de mòduls fotovoltaics que s’eliminaran en un futur pròxim. Un cop estigui al seu lloc, serem testimonis de diversos factors positius i noves oportunitats dins de l’economia. El reciclatge fotovoltaic no només crearà més oportunitats d’ús d’una economia sostenible. Aquesta afluència permetrà produir 2 mil milions de nous panells sense la necessitat d’invertir en extracció de noves matèries primeres. Això vol dir que hi haurà capacitat per produir al voltant de 630 GW d’energia només per reutilitzar materials usats anteriorment.

Confia en ACCIONA Energía per a la instal·lació del teu sistema solar d’autoconsum. Coneixements tècnics i experiència professional des de la fase de disseny fins al desmantellament de la instal·lació. El coneixement dels millors enginyers i instal·ladors del sector a la teva disposició. No dubtis a contactar amb nosaltres >>

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT