Què són els sistemes fotovoltaics BIPV (Sistemes d’Energia Elèctrica Fotovoltaica Integrats als Edificis)?

11 de març de 2021

Què són els sistemes fotovoltaics BIPV (Sistemes d’Energia Elèctrica Fotovoltaica Integrats als Edificis)?


Què són els sistemes fotovoltaics BIPV
(Sistemes d’Energia Elèctrica Fotovoltaica Integrats als Edificis)?

Els Sistemes d’Energia Elèctrica Fotovoltaica Integrada a l’Edifici, habitualment anomenats BIPV (Build Integrate Photovoltaics), són peces, productes o sistemes per a la construcció que, a més, generen electricitat a partir de l’energia solar. El seu objectiu és que s’integrin a la perfecció en un edifici, substituint els materials de construcció convencionals pels materials BIPV.

Els Sistemes d’Energia Elèctrica Fotovoltaica Integrada a l’Edifici (BIPV) no només produeixen electricitat, sinó que també formen part de l’edifici. Per exemple, una lluerna BIPV és un component integral de l’envolupant de l’edifici, així com un sistema d’energia elèctric solar que genera electricitat per a l’edifici. Aquests sistemes solars són, per tant, materials de construcció multifuncionals i és aquí on tenen la seva gran virtut.

L’element base per a un material BIPV és el mòdul fotovoltaic. En aplicacions BIPV, a costa de perdre eficiència, els mòduls fotovoltaics poden tenir baixa densitat de silici i fins i tot ser transparents o lleugerament transparents. Això permet resultats estètics adequats com els que presentem en les imatges d’aquest article. En els mòduls fotovoltaics les cèl·lules solars individuals estan interconnectades i encapsulades en diversos materials (d’acord amb les necessitats de la construcció) per formar un mòdul fotovoltaic complet. Els mòduls s’uneixen en una sèrie elèctrica cablejats elèctricament per formar una matriu fotovoltaica. La llum del sol que incideix sobre les cèl·lules solars indueix l’efecte fotovoltaic i genera energia elèctrica en corrent continu. Aquesta energia es pot usar per emmagatzemar en un sistema de bateries o alimentar un inversor que transforma i sincronitza l’energia en electricitat de corrent altern, la que fem servir a les nostres cases. L’electricitat es pot utilitzar a l’edifici o, fins i tot, exportar a la distribuïdora elèctrica a través de la connexió a la xarxa elèctrica pública (l’anomenat abocament d’excedents).

Amb un doble propòsit, per tant, un sistema BIPV és un component integral de l’estructura exterior de l’edifici que converteix l’energia solar en electricitat i, alhora, proporciona funcions d’envolupant de l’edifici com:

  • protecció contra la intempèrie (impermeabilització, protecció solar);
  • aïllament tèrmic;
  • protecció contra el soroll;
  • il·luminació diürna;
  • la seguretat.

Els sistemes BIPV es poden instal·lar durant la fase de construcció d’un edifici o implementar-se en el curs d’una remodelació d’aquest quan un dels components de l’envolupant s’ha de substituir. En general, hi ha tres àrees principals d’aplicació per a BIPV: sostres (teulades i lluernes); façanes (revestiments, murs, finestres); sistemes integrats externament (balconeres, gelosies d’entrada de llum i protecció de la intimitat).

Els beneficis de BIPV són enormes, ja que no només produeixen electricitat, sinó que també poden afectar el consum d’energia d’un edifici a través de l’ús de la llum de dia i la reducció de les càrregues de refredament. Per tant, el BIPV és un gran aliat per aconseguir edificis amb energia neta zero. En convertir sostres i façanes en actius generadors d’energia, el BIPV és l’únic material de construcció que té, curiosament, un retorn de la inversió.

A més, l’ús divers dels sistemes BIPV obre moltes oportunitats perquè els arquitectes i dissenyadors d’edificis millorin l’aparença visual dels edificis. Per últim, però que és més important, els propietaris d’edificis es beneficien de la reducció de les factures d’electricitat i de la imatge positiva de ser reconeguts com a “ecologistes” i “innovadors”.


Teules i teulades integrades

Els sistemes de muntatge en teulada s’utilitzen per instal·lar mòduls fotovoltaics convencionals en teulades amb un kit estandarditzat de components com marcs, abraçadores, capes estanques, etc. Els panells s’insereixen en una part de la teulada definida geomètricament, i a la mateixa altura que la resta del material de teulada convencional.

Les solucions BIPV a les teulades també tenen solucions en què el disseny arquitectònic implica una integració tant estètica com funcional i constructiva. Sovint es tracta d’un concepte de sostre solar complet, de manera que la superfície del sostre es concep com un col·lector solar per a la producció d’energia, eliminant totalment o parcialment les teules convencionals i utilitzant “teules fotovoltaiques”, amb capacitat de donar l’estanquitat, la resistència mecànica i la seguretat que la construcció de l’edifici requereix, garantint una integració funcional i constructiva adequada de tot el sistema de la teulada.


Envidrament solar i lluerna

Aquests laminatges fotovoltaics vidriats per a sostres sovint es fabriquen amb cel·les de silici cristal·lí amb espaiat ajustat o amb una pel·lícula prima estriada amb làser que proporciona una visió filtrada, encapsulada dins dels panells amb envolupant de vidre. Es poden utilitzar com a part d’un sostre semitransparent (la lluerna). La capa funcional transparent (vidre) se substitueix per panells fotovoltaics, mentre que la part portant està equipada per a les passades de cablejat elèctric. El patró i el muntatge de la cel·la poden proporcionar el control adequat de la llum solar i del dia substituint les tradicionals persianes externes i definint una aparença arquitectònica particular i fins i tot estèticament agradable.


Murs fotovoltaics

Un mur és típicament un sistema d’envolupant d’edifici continu en el qual les parets exteriors no són estructurals. Un mur cortina compleix tots els requisits de l’envolupant de l’edifici, com a suport de càrrega, aïllament tèrmic, impermeabilització i aïllament acústic. Com que l’energia fotovoltaica està completament integrada en un complex sistema de revestiment de l’edifici, quan s’utilitzen murs cortina d’alt envidrament, els paràmetres d’energia relacionats amb el control del guany solar, com el confort tèrmic i visual, estan estrictament relacionats amb el disseny fotovoltaic. De manera similar a les lluernes, la capa funcional transparent (vidre) se substitueix per un panell de vidre actiu fotovoltaic, mentre que la part de càrrega, representada pel marc, està equipada per a les passades de cablejat elèctric.

Els edificis també poden tenir “accessoris solars” integrats en el disseny. Aquests components poden incloure balcons, parapets, particions a l’aire lliure, sistemes d’ombrejat (típicament sostre de galeria) i altres elements diversos. El control del microclima interior, sobretot en els sistemes de façana envidrada, sol requerir l’ús de dispositius d’ombrejat destinats a seleccionar la radiació solar per assegurar el benestar termohigromètric i visual mitjançant un ús adequat de la il·luminació natural.

ACCIONA Energía, experts en sistemes fotovoltaics i sistemes BIPV

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT