Què és l’energia verda? T’ho expliquem

24 de febrer de 2023

Què és l’energia verda? T’ho expliquem

A pesar que és un terme molt usat actualment, coneixem molt poc sobre què és l’energia verda, els seus beneficis i abastos. Avui analitzarem aquest enfocament energètic i la seva aplicabilitat en la nostra vida diària… Vegem!

Existeixen termes que es massifiquen i s’usen diàriament en les nostres converses, però que poques vegades comprenem al 100%. Encara que ho veiem en pràcticament totes les comunicacions, molt poques vegades ens expliquen amb claredat què és l’energia verda i com ens beneficia.

Avui, des de ACCIONA Energía, volem explicar-te què és, com s’aplica, d’on s’obté i com et beneficia aquest enfocament energètic global. Veurem amb detalls algunes de les consideracions més importants sobre l’energia verda i com ens afecta actualment així com a les nostres generacions futures.

Què és l’energia verda?

En els discursos oficials, campanyes polítiques, en el telenotícies i, fins i tot, en les nostres converses diàries usem el terme energia verda de manera habitual. No obstant això, molt pocs coneixen realment què és energia verda i quins són els elements que la fan possible. Encara més, per a moltes persones, els beneficis d’aquesta mena d’energia encara no estan del tot clars.

El terme energia verda va sorgir com una alternativa a l’ús d’energia convencional que hem fet servir de manera massiva des de fa més d’un segle. L’avanç exponencial de la industrialització global ha creat un augment en la demanda d’energia mai vist en la història de la humanitat.

Les necessitats de consum de la població ha generat la necessitat de construir cada vegada més centres productors d’energia. Aquesta energia s’usa per a alimentar fàbriques i centres de serveis que mouen la nostra economia.

Però, a més, hem transformat les nostres llars en centres de consum energètic amb un auge en l’ús d’electrodomèstics i equips elèctrics. Tota aquesta voràgine de consum, ha creat una set insaciable d’electricitat, calefacció, gas i recursos.

Fins ara, la forma més ràpida i efectiva de generar tota aquesta energia ha estat amb la construcció de grans plantes productores d’electricitat i gas. El gran problema és que aquestes plantes generen electricitat, però com a subproducte d’aquesta generació, creen grans masses de gasos contaminants i deixalles.

Aquestes deixalles van directament a l’atmosfera, les aigües i els sòls, creant una degradació progressiva i acumulativa en el nostre entorn. L’escalfament global i la destrucció ambiental han estat conseqüències nefastes d’aquesta producció energètica.

Com una alternativa viable, aplicable i de majors beneficis generals, la producció d’una mena d’energia menys erosiva s’ha plantejat com una necessitat urgent. Els països del món han signat convenis en els quals s’han compromès a promoure la recerca i el desenvolupament d’alternatives energètiques o energia verda.

Principals beneficis d’aquesta mena d’energia

La substitució gradual i creixent de fonts d’energia contaminants per energia verda ha estat molt més complexa del que s’han plantejat els governs. En algunes regions, la demanda d’energia ha crescut a un ritme més accelerat que els plans de substitució i reducció del consum.

No obstant això, la necessitat cada vegada més urgent de fer canvis radicals en els nostres enfocaments energètics ha posat l’accelerador en aquestes mesures de substitució. Els organismes internacionals com l’ONU i la UE han convençut als seus membres de prendre mesures de canvi de manera accelerada.

Dins d’aquests canvis, la substitució gradual d’energia convencional per energia verda és cada vegada més una realitat i cada vegada menys, un somni. El canvi de consciència del consumidor final ha estat clau en la modificació dels patrons de consum i l’elecció d’energies cada vegada menys degradants per a l’entorn en el qual tots vivim.

Aquestes són només alguns dels avantatges i beneficis que s’han interioritzat com a conseqüències del creixement de l’ús d’energia verda:

  • Una energia amb la mateixa capacitat tècnica per a suplir les necessitats de desenvolupament.
  • És una energia abundant, il·limitada i renovable que no depreda recursos naturals en la seva producció.
  • No genera deixalles sòlides i gasífers o almenys, la seva producció és molt reduïda en comparació amb l’energia convencional.
  • És més econòmica, d’aplicació viable i accessible per a la majoria de la població.
  • Redueix la pressió sobre l’atmosfera amb una generació reduïda de gasos d’efecte d’hivernacle.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

És veritat que l’energia verda és única?

La conscienciació de la necessitat de canviar els models d’energia ens ha portat a analitzar de manera pràctica la seva aplicació en la nostra realitat. Infinitats de projectes d’usos d’energia alternativa s’han posat sobre la taula, però amb poques o cap viabilitat real.

La veritat és que només unes poques alternatives de producció d’energia verda han pogut passar els filtres de la tècnica, economia i viabilitat pràctica. Dins de les alternatives d’energia verda més aplicables, estan:

Energia eòlica

Aquest tipus d’energia usa el vent com a font d’alimentació amb la mobilització de generadors elèctrics a gran escala. El problema amb aquesta mena d’energia és la seva infraestructura i costos d’instal·lació que només ha pogut ser aplicats per grans signatures industrials.

Energia hidroelèctrica

Encara que es redueix la combustió fòssil, l’energia provinent de la força de l’aigua passa obligatòriament per la modificació ambiental. La construcció de preses i dics de contenció, a més de molt costoses, creen una depredació natural increïble.

Energia a partir de biomassa

La combustió de derivats no petroliers com l’etanol i altres tipus d’alcohols biològics, no està desenvolupada al 100% i no ha pogut demostrar la seva eficiència en la reducció de la generació de gasos contaminants.

L’energia fotovoltaica

És l’única energia amb potencial suficient, il·limitat, renovable i lliure de contaminants que existeix actualment. Addicionalment, és l’única energia que pot instal·lar-se a nivell particular en poc temps i sense modificacions estructurals importants.

En ACCIONA Energía hem instal·lat sistemes d’autogeneració fotovoltaica, 100% d’energia verda i amb la capacitat de proveir habitatges i indústries per igual. En una teulada o un pati de plaques solars, una casa o una empresa pot trobar una font d’energia il·limitada i… Totalment gratis!

Amb una inversió 100% amortitzable i instal·lable en pocs dies, la teva teulada pot convertir-se en un centre de producció lliure de contaminants. La contribució individual a la reducció de l’ús d’energia contaminant crea les bases per a un planeta més sostenible sense reduir la nostra qualitat de vida i capacitat de desenvolupament.

Hidrogen verd: La revolució energètica del segle XXI

L’hidrogen verd està revolucionant la forma de producció energètica en el segle XXI amb una filosofia que combina el consum amb el benefici mediambiental. En termes generals, és un tipus d’hidrogen generat des de fonts d’energia com l’energia solar.

En comptes de generar-se a partir de combustibles fòssils, com el gas natural o el petroli, l’hidrogen verd es crea amb l’electròlisi de l’aigua. En un procés fisicoquímic, se separen els ions d’hidrogen i oxigen mitjançant electricitat.

Es considera una font d’energia 100% sostenible perquè no emet gasos amb efecte d’hivernacle en la seva utilització. Això ho fa una alternativa atractiva en la lluita contra el canvi climàtic. Addicionalment, es pot utilitzar per a emmagatzemar energia des de fonts renovables, com l’energia solar, per al seu ús posterior quan no estiguin disponibles.

Encara el desenvolupament i l’adopció massiva de l’hidrogen verd està en fase de desenvolupament. No obstant això, des de ACCIONA Energía creiem que el seu ús serà un atractiu més per a la demanda d’energies sostenibles i 100% verds a les nostres cases i indústries.