Què cal tenir en compte per a triar plaques solars per a una casa?

21 de febrer de 2023

Què cal tenir en compte per a triar plaques solars per a una casa?

A l’hora de triar plaques solars per a una casa, existeixen una infinitat de factors a considerar. Des de la grandària, tipus de placa i capacitat, fins a la seva forma d’instal·lació. Afortunadament, les empreses instal·ladores com ACCIONA Energía fan totes aquestes anàlisis per tu per a optimitzar la teva producció i consum d’energia.

A pesar que sembla relativament senzill, l’elecció de les plaques solars per a una casa requereix anàlisis tècniques profundes. Cada habitatge té unes característiques físiques i de consum particulars que influeixen en la decisió de les plaques adequades.

Els panells solars per a casa són una part fonamental en un sistema d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic. Són les encarregades de captar i transformar l’energia solar en l’electricitat que es consumeix dins d’un habitatge.

Però, no totes les plaques solars són iguals i tenen diferents dissenys, així com components que tenen una aplicació determinada. L’espai disponible, la ubicació geogràfica, així com les mateixes necessitats energètiques determinen quina ha de ser la placa solar ideal.

Per això, les empreses instal·ladores com ACCIONA Energía realitzen estudis tècnics minuciosos de l’estructura i necessitats de consum per a triar les plaques idònies per a un immoble. Aquests estudis determinen no sols el tipus de placa sinó la quantitat necessària i els equips adequats per a maximitzar la seva utilitat.

Vegem algunes de les consideracions especials que han de tenir-se en compte abans de triar una placa solar per al teu habitatge. A més, podrem donar un cop d’ull als tipus de plaques disponibles en l’actualitat.

Tipus de plaques solars

No totes les plaques solars tenen la mateixa aplicació dins d’un sistema d’autogeneració fotovoltaica. Existeix un tipus de placa ideal per a cada immoble que es basa en el seu disseny, grandària i capacitat de captació.

Aquests són els tipus de plaques solars per a una casa més comunament utilitzats en l’actualitat:

Plaques solars tèrmiques

Les plaques solars tèrmiques es coneixen també com a col·lectors solars, actuen com a transformadors de l’energia solar en calor. El seu funcionament és relativament simple, però amb una gran aplicació en la substitució de les fonts d’energia convencionals.

S’utilitzen amb gran eficàcia com a sistemes de calefacció i aigua calenta per a llars amb una significativa reducció del consum de gas i electricitat. A més dels usos en calderes i sistemes de climatització, s’usen com a condicionadors tèrmics per a piscines i grans zones de consum d’aigua calenta.

En les llars, les plaques solars tèrmiques es poden dividir en 4 tipus: de baixa, mitjana i alta temperatura, així com col·lectors de tub de buit. Aquests panells poden crear temperatures entre els 50 i 150 °C amb múltiples aplicacions domèstiques, comercials i industrials.

Plaques solars fotovoltaiques

Els panells fotovoltaics són els sistemes més usats en la generació d’energia per a llars. Aquestes plaques es fabriquen amb la disposició d’una sèrie de cel·les que reaccionen a la llum, transformant l’energia lumínica del sol en àtoms amb càrrega elèctrica.

Aquests electrons es transmeten a través d’un sistema de cablejat cap a un inversor de corrent que transforma el corrent continu en corrent alterna. Si vols saber més sobre el funcionament d’un microinversor, hem fet un article especial explicant-ho al detall.

Però, a més del microinversor, les plaques fotovoltaiques necessiten una sèrie d’equips d’acumulació i transmissió que componen un sistema fotovoltaic. Aquestes plaques s’instal·len d’acord amb una sèrie d’especificacions tècniques de superfície, orientació i inclinació especials.

Els estudis tècnics personalitzats d’empreses instal·ladores com a ACCIONA Energía et permeten triar les plaques fotovoltaiques ideals per a la teva llar. Els nostres tècnics i tècniques analitzen minuciosament les característiques físiques, ubicació, estructura, barreres, ombres i la millor instal·lació per a maximitzar la captació d’energia solar en el teu immoble.

Plaques solars híbrides

Aquestes plaques solars combinen la tecnologia de captació tèrmica amb la generació d’electricitat des de fonts solars. En un mateix panell, es poden generar electricitat i aigua calenta per a edificis comercials, comunitats de veïns o grans estructures físiques.

Són menys freqüents i el seu cost tendeix a ser més elevat que els sistemes unitaris però amb una sèrie d’avantatges afegits. Aquest tipus d’estructures està en ple desenvolupament i es perfila com una alternativa sostenible a llarg termini.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Què tenir en compte per a triar plaques solars per a una casa?

Com hem vist, la instal·lació de plaques solars requereix una sèrie d’anàlisis tècniques molt importants per a optimitzar la utilitat del sistema fotovoltaic. Aquestes anàlisis estructurals, geogràfics i tècnics garanteixen una autogeneració i un autoconsum òptim en cada llar.

Els tècnics instal·ladors analitzen l’entorn i la presència de barreres naturals o arquitectòniques que puguin generar ombra sobre els panells. A més, tenen en compte estudis com les cartes solars per a determinar la incidència solar en un punt específic durant el dia. Igualment, analitzen el moviment dels raigs del sol al llarg de les estacions climàtiques i els mesos de menor incidència solar.

La pluviometria de la zona i les coordenades solars determinen l’orientació i inclinació de les plaques. Això se suma als estudis de consum, creixement incremental i càrrega elèctrica necessària per a autosatisfer un habitatge.

Totes aquestes anàlisis s’inclouen en un informe tècnic 100% personalitzat que conclou quina és la combinació ideal d’equips i plaques solars. De la mateixa manera, ACCIONA Energía planifica una instal·lació totalment traçable pel consumidor i sense necessitats de manteniment.

La instal·lació solar té una vida útil superior als 25 anys amb una amortització constant i en el curt termini, per la qual cosa sempre és una bona opció instal·lar panells solars per a una casa. L’autosatisfacció del consum i la generació d’excedents creen valors positius en l’elecció de les plaques solars per a la teva llar.