Hi ha préstecs bancaris per comprar i instal·lar panells solars a Espanya?

17 d'agost de 2023

Hi ha préstecs bancaris per comprar i instal·lar panells solars a Espanya?

Sens dubte, l’energia solar s’ha convertit en l’opció més viable des del punt de sostenibilitat, confort i estalvi a llarg termini. No obstant això, adquirir els panells solars i equips necessaris encara està fora de l’abast de moltes famílies. Però sabies que hi ha moltes opcions de crèdits bancaris i subvencions per adquirir plaques solars? Els analitzem.

En el context d’una consciència ambiental creixent, la recerca de fonts d’energia més sostenibles, s’ha fet cada cop més necessària. La instal·lació de panells solars a llars i empreses s’ha convertit en una opció atractiva a Espanya. Cada cop més espanyols han vist els avantatges de l’energia solar com una opció atractiva, sostenible i d’estalvi a llarg termini.

Tot i que moltes persones saben que l’estalvi en energia elèctrica permet amortitzar la inversió, encara les possibilitats de compra són llunyanes.

El cost inicial d’adquirir i instal·lar sistemes solars pot ser una barrera per a moltes persones i empreses interessades. Fer la transició cap a una font d’energia més neta i econòmica té en la capacitat financera una important barrera.

Afortunadament, hi ha opcions financeres en forma de préstecs bancaris que poden fer que l’adopció de l’energia solar sigui més accessible i viable. ACCIONA Energía ha explorat detalladament com funcionen aquests préstecs, com es comparen amb les subvencions públiques i quins són els seus avantatges i desavantatges.

Com funcionen els crèdits per a plaques solars?

Els préstecs bancaris per a l’adquisició i la instal·lació de panells solars són una forma de finançament. Aquesta alternativa permet als propietaris d’habitatges i empreses accedir als beneficis de l’energia solar sense incórrer en despeses inicials significatives. La majoria dels crèdits bancaris disponibles actualment permeten adquirir equips, panells i pagar la instal·lació així com altres despeses associades.

Aquests préstecs són proporcionats per institucions financeres i poden variar en termes de taxes d’interès, terminis de pagament i requisits. En general, els passos per obtenir un préstec per a panells solars a Espanya solen ser els següents:

Investigació i selecció de proveïdors

Abans de sol·licitar un préstec, és important investigar i seleccionar un proveïdor de sistemes solars fiable. Això inclou l’elecció de panells, inversors i altres components.

Sol·licitud de pressupost

Un cop seleccionat el proveïdor, cal sol·licitar un pressupost detallat que inclogui els costos dels equips i la instal·lació. A ACCIONA Energía podràs sol·licitar un pressupost detallat producte d’un estudi tècnic 100% personalitzat. Aquests pressupostos contenen informació tècnica detallada amb tots els costos d’equips i instal·lació de manera completa. En aquest pressupost tindràs previstes les despeses en impostos, taxes i altres despeses. És a dir, no hauràs de fer front a despeses addicionals fora de pressupost i que poden ser un gran inconvenient.

Sol·licitud de préstec

Amb el pressupost de ACCIONA Energía en mà, pots procedir a sol·licitar un préstec bancari. Els bancs avaluaran la sol·licitud, la viabilitat del projecte i la capacitat de pagament del sol·licitant.

Aprovació i desemborsament

Si s’aprova la sol·licitud, el banc desemborsarà el préstec al sol·licitant. Els fons s’utilitzen per comprar i/o instal·lar panells solars amb ACCIONA Energía o amb el vostre proveïdor de confiança.

Pagament del préstec

El préstec es reemborsa en quotes mensuals, que inclouen el capital prestat i els interessos. El termini de reemborsament pot variar segons l’acord, l’entitat i el tipus de préstec.

Placas solares en campo

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Els préstecs per a energia solar vs subvencions públiques

A Espanya, a més dels préstecs bancaris, existeixen subvencions públiques i programes d’incentius que busquen fomentar l’adopció d’energia solar. Tot i que tots dos enfocaments tenen com a objectiu fer que l’energia solar sigui més accessible, hi ha diferències clau entre ells:

Subvencions públiques

Les subvencions són fons atorgats pel govern, la UE o entitats públiques per ajudar a cobrir part o la totalitat dels costos. Aquests fons no es reemborsen i poden reduir significativament el cost total del projecte. No obstant això, les subvencions poden ser limitades en quantitat i estar subjectes a certs requisits i condicions.

A la nostra web pots analitzar les diferents subvencions europees, nacionals, comunitàries i locals. Allà podràs comparar els fons, condicions i requisits de cadascuna depenent de la teva localització. A més, hi ha diferents subvencions dissenyades per a empreses, particulars i comunitats de veïns.

Préstecs bancaris

Els préstecs, per altra banda, impliquen l’obtenció de fons que han de ser reemborsats amb interessos. Encara que això significa un compromís financer més gran, els préstecs ofereixen l’avantatge de permetre la instal·lació de panells solars sense una despesa inicial significativa. Els préstecs també poden ser més flexibles en termes de requisits i condicions en comparació de les subvencions.

A Espanya comptem amb un dels sistemes bancaris més versàtils del món amb opcions de crèdits amb moltes facilitats. Depenent dels teus ingressos i requisits, pots trobar una opció pràcticament personalitzada. Això sí, has de tenir en compte que els bancs solen exigir una sèrie de requisits que garanteixin el teu compromís de pagament a llarg termini. Així mateix, cada entitat té els seus propis requisits i productes financers que difereixen molt un dels altres.

Avantatges i desavantatges dels préstecs per a energia solar

Els préstecs bancaris per a l’adquisició de panells solars tenen les pròpies avantatges i desavantatges com:

Avantatges d'un crèdit bancari per a panells solars

  • Accessibilitat financera: Els préstecs permeten a les persones i empreses accedir a l’energia solar sense haver de fer un desemborsament inicial important.
  • Flexibilitat: Els terminis de reemborsament i interès poden ser flexibles, això permet als sol·licitants adaptar el préstec a les necessitats i capacitats financeres.
  • Propietat dels sistemes: En finançar la instal·lació mitjançant un préstec, el sol·licitant és el propietari dels panells solars des del principi. Això pot augmentar el valor de la propietat.

Desavantatges dels crèdits bancaris

  • Compromís financer a llarg termini: Els préstecs impliquen un compromís financer més gran i el reemborsament d’interessos, cosa que pot augmentar el cost total del projecte.
  • Elegibilitat i aprovació: L’aprovació d’un préstec està subjecta a l’avaluació creditícia i altres requisits, cosa que pot limitar l’accessibilitat per a algunes persones.
  • Interessos: Els préstecs inclouen el pagament d’interessos, cosa que augmenta el cost total del projecte en comparació amb les subvencions o altres mètodes de finançament.

Una decisió financera informada, un pas fonamental

L’elecció entre optar per un préstec bancari per a la instal·lació de panells solars o cercar subvencions i programes d’incentius depèn de les circumstàncies individuals i les prioritats financeres. Els préstecs bancaris ofereixen l’avantatge de fer que l’energia solar sigui accessible sense una despesa inicial significativa, però també impliquen compromisos financers a llarg termini.

Per altra banda, les subvencions poden reduir el cost total del projecte, però poden estar limitades en quantitat i estar subjectes a requisits específics. En considerar aquestes opcions, és essencial prendre una decisió informada que doni suport tant als objectius de sostenibilitat com a les necessitats financeres a llarg termini.

Amb els estudis personalitzats de ACCIONA Energía podràs tenir un pressupost integral que analitzi totes les arestes d’una instal·lació. Des del cost detallat de tots els equips, panells, accessoris i complements fins a preus d’instal·lació i impostos. Aquest pressupost 100% personalitzat us donarà una visió integral de tots els desemborsaments necessaris, sense sorpreses desagradables i pagaments extraordinaris.