Poble petit… Benefici GRAN! Els avantatges fiscals dels pobles de menys de 5 mil habitants

21 de març de 2024

Poble petit… Benefici GRAN! Els avantatges fiscals dels pobles de menys de 5 mil habitants

Per a moltes de les poblacions més petites d’Espanya, l’energia solar ha generat una millora significativa en la qualitat de vida dels seus habitants. No només s’expliquen els beneficis de sostenibilitat i cura ambiental, sinó els avantatges tècnics i pràctics d’una energia neta i il·limitada. Però, a més a més, per a poblacions amb menys de 5 mil habitants, l’energia solar genera grans beneficis econòmics i avantatges fiscals afegits.

La vida a les grans ciutats és plena d’estrès, presses i un entorn desafiador. Aquests desafiaments són aliens i, de vegades, desconeguts pels qui trien la pau dels pobles més petits. Tanmateix, fins ara, aquestes poblacions han estat endarrerides en la qualitat de subministraments d’energia i l’accés a l’última tecnologia.

Aquest panorama ha canviat gràcies a l’energia fotovoltaica. Les poblacions més petites compten amb una forma d’energia neta, accessible i de grans avantatges tècnics.

Els avantatges de l’energia solar no són exclusives dels centres rurals més allunyats. Els sistemes fotovoltaics proveeixen d’energia a centres poblats de qualsevol mida sense dependre de les costoses infraestructures públiques.

Una localitat pot gaudir d’un tipus d’energia il·limitada, econòmica i sempre disponible amb una inversió amortitzable. En aquest sentit, la visió de l’augment progressiu de la qualitat de vida té un aliat fonamental a l’energia solar.

Tot i que l’energia solar és el tipus d’energia amb més viabilitat tècnica actualment, les barreres econòmiques no es poden desestimar. És per això que la UE i el Govern espanyol s’han unit als ajuntaments de poblacions més petites per crear plans d’incentiu molt interessants. Vegem-ne només alguns dels més destacats.

casa con placa solar en montaña

Els avantatges fiscals de les poblacions més petites

La Unió Europea no ha dissimulat la seva intenció de transformar l’entorn energètic europeu. El sistema tradicional consumeix recursos no renovables, contamina l’ambient i fa a Europa dependent de combustibles fòssils. Combustibles que es comercien al mercat internacional amb un element especulatiu i un desavantatge estratègic innegable.

Després de moltes anàlisis d’escenaris energètics, l’energia solar es presenta com l’opció ideal. Aquesta energia no només elimina la dependència de combustibles fòssils. També elimina les gegantines inversions necessàries per a la posada en marxa. Les energies de fonts eòliques i hídriques requereixen una infraestructura costosa que s’escapa de les capacitats de la majoria dels capitals privats europeus.

Per contra, l’energia solar es pot instal·lar a qualsevol lloc, sense grans infraestructures i disponible amb una petita inversió. L’autonomia dels sistemes fotovoltaics permet que qualsevol particular pugui instal·lar un grup de panells i equips a casa seva. Amb pocs diners, una persona pot utilitzar la teulada com una font d’energia il·limitada i, potser… 100% gratuïta!

Aquesta petita inversió, però, és el principal obstacle per expandir l’ús de l’energia solar com la solució ideal. Per aquesta raó, la UE ha creat una sèrie de polítiques d’estímul per a la instal·lació de sistemes d’autogeneració i autoconsum.

Gran part d’aquests incentius es financen amb els fons Next Generation que són gestionats a Espanya per les comunitats autònomes. Aquests fons, encara que són oberts a tots els sectors i poblacions, donen prioritat a les poblacions més petites.

Per articular aquests fons, les CC. AA. atorguen ajudes econòmiques directament als sol·licitants per a la compra i instal·lació d’equips. Però a més, part d’aquestes polítiques es complementen amb avantatges fiscals enfocats, principalment, a les poblacions més petites. Vegem quins són.

Subvencions de l'ICIO i IRPF als municipis menys poblats

Com veiem, la UE i el Govern espanyol s’han plantejat com a objectiu crear les condicions per fer possible el creixement de l’energia solar. Eliminar les barreres econòmiques com una manera d’estimular el seu creixement ha donat resultats positius a les ciutats més grans. Però aquest creixement ha estat més lent allà on més es necessita, precisament a les poblacions més vulnerables.

Els pobles més petits d’Espanya poden maximitzar els avantatges de l’energia solar com un sistema tècnicament viable en qualsevol lloc. Especialment, amb l’avantatge addicional que dona una ubicació geogràfica privilegiada amb més de 300 dies de sol a l’any a la majoria del territori.

Per tant, els subsidis per a la compra i la instal·lació d’equips d’autogeneració i autoconsum permet accedir a aquesta tecnologia per a tothom. Les CC. AA. gestionen fons oberts a particulars i empreses que redueixen significativament la inversió inicial.

Per atorgar aquests fons, les administracions exigeixen una sèrie de requisits tècnics i econòmics. Tot i que hi ha variacions, a la majoria de les comunitats s’exigeix ​​un estudi tecnicoeconòmic detallat. Aquest ha d’incloure una anàlisi personalitzada de les necessitats de consum i un informe de necessitats d’equips de producció, transformació i ús de l’energia.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Placas en campo

Incentius fiscals per a municipis de menys de 5 mil habitants

Les ajudes privilegien les poblacions més petites amb incentius extra per a aquells municipis de menys de 5000 habitants. Els ajuntaments han estat clau fonamental amb polítiques que contemplen:

  • Reducció de fins a un 100% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a instal·lacions fotovoltaiques. Aquesta reducció no sols s’aplica sobre la instal·lació en si mateixa sinó amb les obres necessàries per fer-la possible.
  • Reducció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que en alguns municipis pot arribar al 95% per un període que pot arribar als 5 anys. En algunes poblacions, aquest impost es pot exonerar totalment durant un temps determinat.
  • Desgravamen a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) una part de la inversió en sistemes solars. Aquesta reducció s’aplica a particulars i empreses. No només es contempla la factura d’equips sinó totes les despeses relacionades amb la instal·lació.

Com maximitzar aquests avantatges amb ACCIONA Energia

A més de tots aquests avantatges fiscals, un dels majors beneficis de la instal·lació de sistemes fotovoltaics és l’acceleració de l’amortització de la inversió. A curt termini, una persona pot recuperar tot l’invertit gràcies a l’estalvi en la factura elèctrica i les reduccions d’impostos i altres despeses públiques.

D’altra banda, la possibilitat d’obtenir beneficis addicionals per la venda d’excedents d’energia és un incentiu addicional molt important. Un sistema pot produir més energia de la consumida i generar excedents que poden reingressar al sistema.

Aquests excedents es poden fer servir per reduir el pagament de la factura elèctrica convencional. Al mateix temps, amb les bateries virtuals d’ACCIONA Energia, una instal·lació pot disposar de l’energia excedentària de manera il·limitada.

ACCIONA Energia arriba a tots els racons d’Espanya amb servei d’acompanyament més integral del moment. Els nostres especialistes ajuden els nostres clients amb la paperassa, documentació i tràmits a tota la geografia espanyola. De la mateixa manera, els nostres sistemes de contacte via internet o telefònica són oberts per als nostres clients les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Sens dubte, un dels centenars d’avantatges que ACCIONA Energia dona als seus clients allà on siguin.