Com poden les plaques solars reduir el pagament de les quotes a la teva comunitat de veïns?

23 de gener de 2024

Com poden les plaques solars reduir el pagament de les quotes a la teva comunitat de veïns?

Cada dia, més comunitats s’uneixen a l’energia solar com una manera de contribuir a la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Però, a més, la reducció del consum elèctric ha significat un estalvi substancial del pagament de les quotes individuals de manteniment de la comunitat. Vegem com cada veí es beneficia de la instal·lació de plaques solars a comunitats de veïns.

És innegable que l’energia solar és una de les formes més eficients, pràctiques i versàtils de contribuir amb la cura del nostre planeta. Usant una energia generada per una font inesgotable, no es produeixen deixalles ni es contamina l’ambient en la seva producció. Però són els beneficis econòmics els que resulten més atractius per a les comunitats de veïns.

A Espanya, cada cop més comunitats de veïns decideixen instal·lar plaques solars als seus espais comuns i així, reduir-ne el consum elèctric. En general, les instal·lacions comunitàries s’utilitzen com a fonts elèctriques per alimentar els sistemes interns dels edificis.

Així mateix, moltes comunitats han comprovat que la substitució de les fonts convencionals, redueix la factura elèctrica comuna. Per tant, les quotes individuals a final de mes inicien un procés de reducció progressiu i escalable.

A mesura que s’alimenten més sistemes de l’energia autogenerada, menys dependència existeix de la xarxa elèctrica i menor és el pagament mensual. A la llarga, l’amortització de la inversió en plaques solars s’accelera de manera positiva fins a arribar a ser un element d’estalvi substancial. Vegem com les comunitats fan ús de les plaques solars per reduir les despeses de manteniment comú.

Usos de l'energia provinent de plaques solars a comunitats de propietaris

Les plaques solars a comunitats de veïns tenen milers d’aplicacions que es personalitzen al màxim. És a dir, cada comunitat pot fer un disseny d’instal·lació, ubicació de les plaques i els equips que s’adaptin a la seva pròpia arquitectura. El més important, però, és que cada comunitat pot crear un esquema d’ús de l’energia autogenerada de manera personalitzada.

Aquesta personalització del consum és justament un dels majors avantatges de la instal·lació de plaques solars comunitàries. De manera que cada edifici pot autogenerar i autoconsumir l’energia d’acord amb les seves necessitats.

Els estudis tècnics d’ACCIONA Energia es basen en una anàlisi personalitzada de les estructures internes i externes de cada immoble. Addicionalment, els nostres tècnics especialitzats emeten un informe detallat on s’estableixen els plans d’instal·lació, equipament, inversió i amortització. Tanmateix, el més important d’aquests estudis és que permet a la comunitat planificar el consum en diferents àrees. Algunes de les més freqüents són:

Alimentació de pàrquings i soterranis

A la majoria dels edificis comunitaris, els soterranis són les àrees triades pels arquitectes per ubicar l’aparcament comú. Aquestes zones solen mancar de llum natural i, per tant, requereixen una il·luminació artificial contínua. A més, són àrees que requereixen una bona il·luminació per elements de seguretat i confort dels usuaris.

És per aquesta raó que els pàrquings es transformen en una de les àrees de major consum elèctric a la comunitat de propietaris. Addicionalment, a les zones de soterranis solen incloure trasters, àrees de dipòsit, cambres de comptadors i altres elements d’ús compartit. Això incrementa encara més el consum elèctric i, evidentment, augmenta la factura elèctrica col·lectiva.

Amb les plaques solars d’ACCIONA Energia, les comunitats poden destinar l’energia autogenerada a alimentar les zones de pàrquings, trasters i espais de soterrani. De forma progressiva, aquesta alimentació elèctrica redueix el pagament de la factura elèctrica amb un significatiu estalvi individual.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Parcs, piscines i zones recreatives

Les àrees de joc, parcs, piscines, zones recreatives i d’ús compartit estan molt esteses en els dissenys arquitectònics moderns. A moltes comunitats, aquestes zones requereixen una il·luminació especial i un equipament específic que influeixen en el consum elèctric comunitari.

Al final del mes, les zones recreatives tenen una alta incidència a la factura d’energia. Quan les comunitats deriven l’energia autogenerada a alimentar focus i sistemes d’il·luminació a aquestes àrees, es redueix el consum convencional. Per tant, la quotapart individual de cada habitatge es redueix de manera escalable a mesura que la proporció de consum solar augmenta.

Parque infantil

Replans, portals i escales

A moltes comunitats, el disseny arquitectònic permet fer servir la llum natural per il·luminar escales, replans o vestíbuls d’entrada. No obstant això, aquest disseny no és la regla a molts edificis que necessiten llum artificial per mantenir aquestes zones segures per als veïns.

Usar energia des de plaques solars comunitàries per il·luminar aquestes àrees permet reduir el consum de manera eficaç. Mes a mes, l’estalvi elèctric es tradueix en una quota de comunitat menor i un benefici individual progressiu.

Ascensors i portes elèctriques

En algunes comunitats, l’ascensor i les portes elèctriques de portals i garatges representa un percentatge molt elevat de la factura elèctrica. Reduint l’ús de l’energia de la xarxa pública, les comunitats poden independitzar aquests equips alimentant-se de l’energia fotovoltaica.

De manera total o combinada, els ascensors i portes automàtiques poden reduir el consum tradicional, substituint-lo per energia autogenerada. Per a comunitats de les principals ciutats espanyoles, aquesta substitució ha representat fins a un terç del consum elèctric comunitari. En conseqüència, la quota individual es redueix de manera positiva i sostenible en el temps.

Les comunitats poden generar ingressos amb excedents d'energia

Les plaques solars i sistemes fotovoltaics d’ACCIONA Energia permeten a les comunitats de veïns generar més energia de la consumida. Aquesta generació positiva crea excedents energètics que es poden acumular en bancs de bateries físics dins de la comunitat.

Però, un dels avantatges més grans de l’energia autogenerada és que pot tornar-se a la xarxa pública generant ingressos a la comunitat. La comunitat de propietaris es pot transformar en un productor d’energia amb beneficis econòmics escalables.

Aquesta retribució d’excedents pot generar ingressos monetaris que es tradueixen en reduccions de la porció consumida de l’energia convencional. Amb això, es redueix encara més el temps d’amortització i es generen excedents utilitzables en altres partides de despeses, cosa que redueix encara més la quota individual de cada habitatge.

No obstant això, un dels beneficis més grans de la generació d’excedents són les bateries virtuals d’ACCIONA Energia. Aquest servei 100% gratuït, infinit i d’ús intuïtiu permet a la comunitat ingressar a una xarxa que comparteix l’energia excedentària de manera intel·ligent.

Progressivament, les bateries virtuals d’Acciona donen a la teva comunitat l’oportunitat d’utilitzar l’energia de forma pràcticament il·limitada. Si vols conèixer més sobre les bateries virtuals i els seus beneficis et convidem a visitar la nostra web.

Com pots veure, la teva comunitat i ACCIONA Energia poden crear una estructura de producció i consum d’energia que beneficia tots els veïns. Amb una energia verda i sostenible, segura i amb prou potència per alimentar totes les àrees de la teva urbanització. De manera gradual i sostinguda, les despeses comunes seran cada vegada menors, fet que es traduirà en un pagament mensual de comunitat.