Per què té sentit fer una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic com si fos una operació financera?

4 de març de 2020

Per què té sentit fer una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic com si fos una operació financera?

Per què té sentit fer una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic com si fos una operació financera?

Molts dels nostres clients, i així també ho veiem nosaltres des de ACCIONA Energía, veiem una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic com si es dugués a terme una inversió financera. És a dir, es proposa fer una inversió inicial en què es pronostica de manera fiable un retorn de la inversió en forma d’un flux de caixa mensual (cash flow) vehiculitzat amb un descompte substancial de la factura de la llum i un punt on, mitjançant aquest flux de caixa mensual o cash flow, es genera un punt on la inversió i el retorn s’igualen (el break even) i a partir d’aquest moment, situat més o menys entre els 3 i 5 anys de la inversió, el cash flow ja només representa un benefici per al propietari de la inversió. Com que la garantia de les parts crítiques de la instal·lació és de 25 anys, tenim garantit un flux de caixa que representarà beneficis nets a la inversió entre els 3-5 anys i els 25 anys.

No obstant això, que els equips crítics tinguin una garantia de 25 anys no vol dir que s’hagin de substituir als 25 anys per força sinó que, al contrari, la nostra inversió (la nostra instal·lació) pot continuar rendint durant 30, 35 o 40 anys, fins que, en perdre valor amb els anys, ja valgui la pena (també des d’un punt de vista financer), renovar els equips mitjançant la reinversió sobre la mateixa instal·lació fotovoltaica.

Per tant, efectivament, en una època que ens ha tocat viure en què els rendiments de les inversions bancàries són molt baixos a causa del preu baix del diner, una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic presenta una rendibilitat molt atractiva comparada amb el risc associat que té.

Fent números molt aproximats, amb una instal·lació de 10.000 € en què ens estalviem 100 € al mes en electricitat en la factura de la llum (1.200 € anuals), tenim una inversió que ens dona una rendibilitat del 12%, molt per sobre de qualsevol operació financera de baix risc que podem contractar avui dia. D’aquesta manera, arribem a la conclusió que invertir en autoconsum fotovoltaic és molt atractiu des del punt de vista financer. Encara més quan a aquests 1.200 € anuals hi podem afegir com a flux de caixa addicional els que deixem de pagar per les bonificacions de l’Impost sobre Béns immobles (IBI), que molts ajuntaments situen en el 50% durant 3, 4, 5 i fins i tot 7 anys.

Una de les preguntes dels nostres clients que veuen la instal·lació fotovoltaica com un producte financer radica en el risc d’aquesta. Fins a quin punt és segur que aquests 1.200 € anuals continuaran sent 1.200 € anuals d’aquí a 15, 20 o 25 anys?

La resposta és senzilla d’explicar ja que des de ACCIONA Energía tenim molt delimitats els paràmetres pels quals això es podrà mantenir en el temps. El primer de tots és la capacitat de la instal·lació de convertir l’energia solar en energia elèctrica. En aquest sentit, la garantia de producció d’energia i de producte de les plaques fotovoltaiques que oferim a ACCIONA Energía de 25 anys, com hem comentat, gràcies als acords que tenim amb els nostres proveïdors estratègics, ens dona una total tranquil·litat en aquest aspecte.

El segon punt és la quantitat d’energia que ens vindrà en un futur del Sol. En aquest sentit, creiem que a causa del canvi climàtic cada vegada tenim de mitjana més radiació solar al llarg dels 12 mesos de l’any i pensem que a curt i mitjà termini aquesta evolució no canviarà: menys dies de pluja i més dies de sol, sobretot manifestat a nivell relatiu durant l’hivern, creiem que serà la tònica general els pròxims anys.

Finalment, l’últim punt, segons el nostre criteri, és un canvi regulador. En aquest aspecte creiem que, davant la imposició de la Unió Europea de posar ordre i seny a la normativa legal a Espanya pel que fa a l’autoconsum fotovoltaic, i tenint en compte que Europa ha declarat l’emergència climàtica (28 de novembre de 2019), les connotacions lligades a la llei només poden tendir a afavorir les instal·lacions o inversions en autoconsum fotovoltaic.

Per acabar, com tots sabem, les inversions poden o solen ser finançades, i les instal·lacions fotovoltaiques no són una excepció. En aquest sentit, les entitats bancàries tenen productes específics per a la inversió en fotovoltaica d’autoconsum i ACCIONA Energía té conveni amb diferents entitats bancàries per cobrir les instal·lacions dels nostres clients. Per tant, de forma molt senzilla organitzem tots els tràmits administratius amb el banc, perquè el nostre client pugui finançar la seva instal·lació, buscant com a objectiu de quota mensual del finançament l’estalvi en la factura de llum (de manera mitjana) que es genera gràcies a la instal·lació fotovoltaica.

D’aquesta manera, el nostre client, acaba pagant a fi de mes més o menys el mateix, però en comptes de pagar-ho a l’empresa elèctrica de manera íntegra, paga la mateixa quantitat, una part a l’empresa elèctrica i l’altra part al finançament de la instal·lació. Per tant, podem dir que, sense variar massa el que es paga cada mes durant els primers anys (3-5 anys), es pot gaudir d’una instal·lació fotovoltaica amb una garantia de producció de 25 anys. Sens dubte, una operació molt avantatjosa per als nostres clients.

Per tant, com veiem, una instal·lació fotovoltaica no només es pot considerar com una inversió financera, sinó també, en la majoria de casos, com una inversió financera molt atractiva, amb un retorn de la inversió a curt termini i un risc associat molt baix.