Panells solars per a espais de coworking. Cap a una sostenibilitat total

21 de febrer de 2024

Panells solars per a espais de coworking. Cap a una sostenibilitat total

El coworking és una de les tendències més populars entre autònoms i petits negocis gràcies als seus increïbles avantatges. Aquests espais privilegien la sostenibilitat com una de les insígnies més importants. Per als espais de coworking, l’energia solar és un aliat fonamental a causa dels beneficis econòmics, pràctics i d’eficiència energètica. Vegem per què.

Milers d’autònoms i petits negocis trien el coworking com una alternativa econòmicament viable per assentar els negocis. Aquests espais permeten compartir estacions de treball, fer reunions i gaudir de tot un seguit de serveis. En contraprestació, els usuaris paguen un lloguer o una quota per hora d’utilització de l’espai.

Com fórmula de negocis, el coworking és molt positiu tant per a l’usuari com per al propietari de l’espai. En lloc de llogar tota una oficina que serà subutilitzada a un preu fix mensual, l’usuari paga només per l’ús. En alguns llocs, aquesta personalització del pagament es porta fins i tot al pagament per hora utilitzada o fins i tot per pagaments unitaris per espai.

Per al propietari d’un local de coworking aquesta fórmula és també beneficiosa perquè permet obtenir una renda major. En comptes de llogar un sol llogater, els propietaris de coworking tenen múltiples clients. A més, aquesta fórmula permet llogar espais que usualment no són rendibles i cada metre quadrat de la superfície es transforma en un espai productiu.

Un dels signes característics més importants del coworking és la recerca de la sostenibilitat i la màxima eficiència dels immobles. L’energia fotovoltaica es converteix en un potent aliat per a propietaris i usuaris. Vegem com.

Com contribueix el coworking a la sostenibilitat?

Sens dubte, el coworking s’alinea amb la visió sostenible dels negocis. És a dir, en un mateix espai diverses persones poden treballar sense deixalles d’energia i amb la mínima generació de deixalles. L’aprofitament de cada racó d’una mateixa superfície afavoreix la cura del medi ambient. Com? Vegem-ho.

Màxima utilització de l’espai

Encara que és pràcticament impossible generalitzar, en una oficina a l’ús, existeixen espais subutilitzats o desaprofitats. Sovint, les oficines tradicionals deixen espais per a la decoració que no tenen utilitat pràctica. A més, molts dels dissenys creen espais molt més grans del necessari. Per tant, el consum elèctric, de climatització i altres recursos energètics.

Per contra, els espais de coworking, essencialment, tenen una major eficiència de la superfície amb una ocupació més gran per metre quadrat. Això vol dir que cada metre de superfície té una utilitat pràctica i que, a la llarga, genera menys necessitat d’energia.

Aprofitament de recursos

En un espai de coworking, un escriptori pot ser compartit per diversos usuaris. Una cadira individual es transforma en un sofà de diferents usos o un arxivador es comparteix entre diversos usuaris. Els exemples són infinits, ja que també afecta l’ús d’equips electrònics, il·luminació i altres elements.

Per tant, la necessitat de recursos naturals empleats en la fabricació de mobiliari i equips d’oficina, es redueix. A llarg termini, els espais de coworking es distingeixen per un canvi de visió en l’ús de les eines de treball i es maximitza l’eficàcia individual.

Eficiència energètica

Un dels aspectes que més contribueix a la sostenibilitat del coworking és l’optimització de l’energia. Com hem dit anteriorment, en una mateixa superfície hi poden conviure diferents usuaris. Això permet a l’immoble aprofitar els mateixos sistemes d’il·luminació i climatització per a un nombre més gran de beneficiaris.

D’altra banda, la gestió de residus i deixalles s’unifica de manera que es redueix el cost operatiu d’aquestes tasques. Així mateix, es privilegia la reducció de l’ús d’equips de consum energètic a favor de la sostenibilitat de l’espai.

En aquest context, l’energia solar i sistemes de climatització verds com l’aerotèrmia, maximitzen l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Pels propietaris i administradors d’espais de coworking, la sostenibilitat rendeix fruits amb molts beneficis, vegem-ne els més importants.

Oficina sin gente

7 avantatges de l'energia fotovoltaica a espais de treball

Tots els relacionats amb el coworking es beneficien de la sostenibilitat i l’optimització dels recursos. Menys recursos impliquen necessàriament menors costos operatius i al final del dia, més rendiments econòmics. Però a més, els espais sostenibles han provat, d’acord amb l’OMS, més benestar i conseqüentment, una major productivitat.

L’energia solar proveeix tots aquests elements de manera progressiva i escalable. Addicionalment, per a usuaris i administradors d’espais de treball compartit, la sostenibilitat basada en l’ús de l’energia renovable permet gaudir d’aquests beneficis:

1. Estalvi progressiu del consum elèctric

Un mateix espai pot il·luminar-se i climatitzar-se amb un únic equip, cosa que pot beneficiar un nombre més gran de persones. Si a aquesta eficiència més gran li sumem una reducció progressiva del consum per l’autogeneració, l’equació és sempre positiva per al coworking.

2. Amortització escalable de la inversió

Els panells solars i els sistemes d’autogeneració/autoconsum elèctric tenen una inversió en la compra i la instal·lació d’equips. No obstant això, la reducció de la necessitat de fer servir l’energia convencional permet una amortització accelerada de la inversió. En poc temps, allò estalviat permet recuperar la inversió amb un retorn positiu.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

3. Demostra compromís total amb la sostenibilitat

El coworking sostenible es presenta com un reclam per a un nou tipus d’empresari: L’emprenedor verd. Aquests nous productors busquen espais que s’alineïn amb la filosofia i la visió de l’ús dels recursos. Per tant, la sostenibilitat es presenta com a element d’atracció per a nous usuaris que maximitzen els ingressos de l’espai.

4. Fluïdesa d'energia i seguretat en el consum

L’energia fotovoltaica ha provat que és una font fiable, suficient, pràctica i sobretot segura. Una sola instal·lació de panells solars pot generar tota (o bona part) de l’energia necessària per a una oficina. En alguns casos, l’energia generada és superior al consum. A diferència de l’energia de la xarxa pública, l’energia solar es pot emmagatzemar per administrar-ne l’ús.

Mesa de oficina con trabajadores

5. Benestar creixent pels teus usuaris

Espais de major sostenibilitat són sinònim de més benestar. No només per un estalvi dels costos operatius o fins i tot dels cànons de lloguer, sinó per un entorn més productiu. Als espais de coworking, un millor ús dels recursos fomenta la productivitat dels seus usuaris.

6. Subvencions i ajuts per a PIMES

La UE i el Govern han dissenyat una sèrie d’incentius per a la compra i instal·lació de sistemes d’autogeneració elèctrica. Els ajuts per a panells solars poden permetre a una empresa de coworking finançar fins al 50% de la inversió.

Addicionalment, les empreses que se sumen a l’energia solar reben una sèrie d’incentius fiscals que varien entre CCAA. En algunes regions hi ha rebaixes considerables de l’IRPF, ICIO i IBI, cosa que es tradueix en majors beneficis.

7. Mai perds energia amb les bateries virtuals ACCIONA Energia

Una instal·lació de producció autòloga d’energia pot generar més energia de la consumida. Però, què fer amb aquesta energia excedentària? Per a molts coworking, la resposta és a les bateries virtuals d’ACCIONA Energia.

A un sistema exclusiu d’ACCIONA Energia, un productor d’energia pot acumular els seus excedents en les bateries virtuals i usar-los a conveniència. Les bateries virtuals són un servei 100% gratuït i que et paga els excedents a preu de mercat. La teva energia s’acumula sense caducitat i se’n pot administrar l’ús sense límits preestablerts.

Aquest servei està revolucionant l’ús de l’energia produïda permetent suplir d’energia a un immoble de manera infinita. En els moments de menor producció o de major consum, un productor pot fer ús de l’energia acumulada a la bateria virtual, sense cost i sense processos complexos. Aquesta circularitat de l’energia estalvia costos i maximitza la productivitat de cada instal·lació.

Instal·lar un sistema de plaques solars al teu espai de coworking és molt senzill. Només cal sol·licitar un estudi tècnic personalitzat a ACCIONA Energia, la qual cosa et permetrà conèixer la suma de la inversió i l’amortització en el temps. Però, a més, podràs conèixer l’estimat de generació i la cobertura de les teves necessitats energètiques.