De què estan fetes les plaques solars?

21 de juliol de 2023

De què estan fetes les plaques solars?

Quan analitzem de què estan fetes les plaques solars, podem comprendre com un dispositiu, aparentment simple, té tanta utilitat. Aquests panells amaguen una tecnologia revolucionària que sorprèn per la seva simplicitat i, a la vegada, per la seva enorme capacitat de generació elèctrica. Vegem-ho.

Avui dia, tot i l’apogeu de la tecnologia, ens sorprenem del funcionament d’aparells que en aparença són molt simples. Una placa solar n’és un clar exemple. Aquestes superfícies planes i que no semblen tan sofisticades tenen darrere d’ells molts anys de recerca i desenvolupament.

Per més de 70 anys, els científics i enginyers han millorat la tecnologia de les plaques solars, optimitzant la producció a nivells increïbles. Avui dia, un conjunt de plaques solars poden generar tanta o més electricitat que una enorme planta generadora. A més, tota aquesta generació es fa sense contaminació, amb una gran estabilitat i seguretat.

Com és possible que una cosa tan senzilla pugui ser tan potent? El secret és als materials que componen cada placa solar. Aquesta combinació d’elements, producte de dècades de R+D, és avui dia una de les tecnologies més utilitzades al món sencer. Vegem de què estan fetes les plaques solars i quina és la importància d’aquests materials.

Materials emprats a les plaques solars

A partir d’una placa solar es pot capturar la llum del sol i transformar-la en l’electricitat necessària per a un petit habitatge o un gran complex industrial. Aquesta capacitat de generació és possible per una sèrie de materials de gran utilitat i que són la clau més important de tot el sistema fotovoltaic.

Aquesta tecnologia no és nova, ja que la primera placa solar va ser desenvolupada a mitjans del segle XX. Tot i això, les plaques d’avui dia són diverses vegades més petites i lleugeres amb una capacitat centenars de vegades superior al primer prototip. Però, de quin material estan fetes les plaques solars? Ho descobrirem:

  • Cel·les solars: Aquestes són el nucli principal d’una placa solar. Tenen la capacitat física de transformar la llum solar en electricitat mitjançant una reacció atòmica. És a dir, la llum estimula la producció d’àtoms amb càrrega elèctrica positiva i negativa per generar un corrent elèctric.
  • Vidre protector: Les cèl·lules solars necessiten un element protector contra els elements naturals i la brutícia ambiental. Sense aquesta capa de protecció, les cel·les serien vulnerables a qualsevol esdeveniment climàtic, insectes, aus i altres agressions. Es fan a partir de làmines de vidre temperat o laminat gràcies a la seva flexibilitat davant de la calor i resistència als canvis tèrmics.
  • Marc de protecció: Tot el conjunt de cel·les solars necessiten una estructura que permeti lʻancoratge i proveeixi estabilitat al conjunt. Els marcs també funcionen com a vehicles de conducció, ja que contenen els cables que aniran a l’inversor de corrent. En general, es fa d’alumini, encara que algunes plaques es fan d’acer galvanitzat.

Silici: el material clau a les plaques solars

El silici és el segon material més abundant a la Terra. Això ho fa un dels materials més econòmics i fàcils d’obtenir per a la producció de plaques solars. A més, és un dels materials amb millors propietats com a semiconductor elèctric de la natura.

Addicionalment, el silici té una enorme capacitat d‘absorbir eficientment els fotons de llum solar i generar electrons lliures. Aquest procés físic produeix corrent elèctric apte per al consum.

Hi ha diferents usos del silici en la tecnologia fotovoltaica, així com tipus de silici per fer plaques solars. Aquests són els més comuns:

  • Silici monocristal·lí: Aquestes cel·les es fan a partir d’una sola làmina de silici.
  • Silici policristal·lí: Les cel·les policristal·lines es fan utilitzant diverses capes de silici dins una mateixa cèl·lula fotovoltaica.
  • Silici amorf: Les cèl·lules fotovoltaiques de silici amorf es fan a partir de làmines no cristal·lines. Tenen diferents aplicacions per a diferents plaques solars.

El silici és un material amb una eficiència provada al llarg dels anys amb una gran capacitat de captació i generació elèctrica. El seu baix cost i la relativament fàcil producció el fan un dels materials més comuns del que estan fetes les plaques solars.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Altres materials emprats a les plaques solars

Com hem vist, el silici és el material més escollit per fabricar les cel·les fotovoltaiques d’una placa solar. No obstant això, no és l’únic material utilitzat en la producció, ja que poden fer-se de:

  • Telurur de cadmi (CdTe): Aquest material és un dels millors semiconductors del món compost per minerals de cadmi i tel·luri. Les cel·les de CdTe solen tenir grans propietats de semi conducció i la fabricació és relativament econòmica a gran escala.
  • Diseleniure de coure indi (CIS o CIGS): Les cel·les solars de CIS o CIGS es fabriquen amb una capa prima de coure, indi, seleni i sofre. Es fan servir per a la seva flexibilitat i alta eficiència en la conversió d’energia solar. Usualment, s’usen en aplicacions de pel·lícules primes, com a panells solars integrats en edificis i per a espais reduïts.

Tot i que no són part de les plaques solars en si, existeixen altres materials fonamentals en el funcionament de les plaques solars com els cables. El cablejat de les plaques solars permeten la transmissió de l’electricitat cap a l’inversor de corrent. A més de la protecció aïllant feta de plàstics no conductors, el nucli dels cables es fa a partir de dos materials bàsics:

  • Coure: Aquest és el material més comú gràcies a la seva alta conductivitat i el baix cost de producció.
  • Alumini: Els cables d’alumini tenen una gran flexibilitat i resistència a l’oxidació. Per tant, són ideals com a conductors elèctrics de les plaques solars.

A ACCIONA Energía analitzem contínuament de quin material estan fetes les plaques solars a la cerca de la millor qualitat. Tenim cura que cada panell solar tingui la millor relació d’eficiència, productivitat, rendiment i durabilitat. Així, podràs tenir la confiança que la teva inversió serà la més rendidora i amb la vida útil més gran del mercat.