L’energia solar a Espanya

28 de maig de 2020

L’energia solar a Espanya

L’energia solar a Espanya

A Espanya, s’estima que tenim una mitjana de gairebé 3.000 hores de sol a l’any, amb variacions en funció de la província.

Fa poc més d’una dècada Espanya era un dels països del món amb més potència fotovoltaica instal·lada, sens dubte un dels factors és el potencial d’hores de sol que afortunadament té el país. La Xina és ara el país que més i millor aprofita els avenços en aquest camp i en quatre anys s’ha convertit en el líder mundial, desbancant els Estats Units. A més, és el país amb un ritme més elevat de posada en marxa d’instal·lacions d’energia solar.

El cost d’instal·lació, amb el controvertit “impost al sol” al centre de la polèmica. Anomenat col·loquialment així, aquest terme es refereix al Càrrec Transitori per Energia Autoconsumida; en altres paraules, era un peatge que es cobrava als autoconsumidors, encara que cal concretar que només s’aplicava a instal·lacions de més de 10 kW, per la qual cosa afectava poc les instal·lacions particulars. Malgrat que el consum personal no estava gravat, els tràmits i la complexitat dels permisos per a la instal·lació eren en si mateixos un problema: era un procés lent i passava necessàriament per negociacions amb companyies elèctriques i altres entitats, de manera que es pactava un acord de cessió d’excedents.

Amb la supressió d’aquesta taxa solar mitjançant el Reial decret RD 244/2019, de 5 d’abril, un dels efectes immediats va ser l’abaratiment dels costos i, conseqüentment, es van reobrir les portes a la recuperació del consum d’aquesta font d’energia inesgotable. Sobretot, el RD suposa un marc més ampli de seguretat jurídica per als autoconsumidors d’energia fotovoltaica.

Reducció de costos en l’energia solar a Espanya

L’energia solar ha reduït els seus costos en un 95% en els últims deu anys. Una altra bona notícia és que l’any 2019 Espanya va recuperar el ritme del 2008 en arribar als 1.100 MW instal·lats. Aquest increment s’ha vist concentrat en els tres últims anys, i el pic aconseguit l’any passat va suposar un increment del 145% respecte al 2016.

Segons dades de l’Agència Internacional de l’Energia, Espanya es troba en el setè lloc mundial, i ocuparia la dotzena posició si es té en compte només la potència instal·lada en centrals d’energia fotovoltaica. Si bé encara queda camí per recórrer, és un fet que l’energia solar fotovoltaica a Espanya torna a tenir un creixement notable i destacat.

Entre altres fites, comptem amb la planta fotovoltaica més gran de tot Europa, una de les instal·lacions de plantes fotovoltaiques més importants en territori nacional. També és remarcable la previsió d’instal·lació de milers de megawatts donats els permisos sol·licitats –registrats–, que situen la demanda per sobre dels 100 GW. Si tenim en compte que Alemanya es va mantenir en 8 GW –dades del 2018–, aquest ritme tornaria a situar Espanya entre els primers del nostre continent.

El 10% dels megawatts associats a Espanya corresponen a instal·lacions d’autoconsum aïllades de la xarxa i la resta de projectes connectats, segons les dades publicades per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF). De la resta, el 40% correspondria a comercial i el 60% a instal·lacions industrials.

Un dels punts clau en la instal·lació per a l’autoconsum és establir una tarifa elèctrica que estigui alineada amb el procés de transició ecològica. També hi intervenen altres agents, com les ajudes per part d’ajuntaments que, mitjançant ordenances solars, en alguns casos inclouen incentius fiscals en l’IBI, per posar un exemple.

Quan comença a ser rendible?

El temps d’amortització dependrà en gran part del tipus d’instal·lació. Les instal·lacions d’autoconsum són rendibles al màxim quan s’aprofita de manera instantània l’energia que generen els panells solars. Cal tenir present que, en la gran majoria de casos, les hores de màxima radiació coincidiran amb les hores de feina, que acostuma a ser fora de l’habitatge, i viceversa, les hores de més consum habitualment són al vespre i a la nit. Aquesta energia no consumida produeix un excedent, que si no s’emmagatzema es perd. D’aquí ve que, en el cas de poder assumir la inversió a l’inici del projecte d’instal·lació, s’hi incorpori una bateria solar. La instal·lació de bateries solars és costosa i allarga el període de l’amortització; són recomanables, per exemple, en els casos en què és impossible connectar-se a la xarxa. El ventall de situacions és ampli i no permet generalitzar, tot i que si apliquem la desgravació fiscal a l’equació, com seria el cas de les ordenances solars, es podria escurçar encara més. En el cas d’una instal·lació estàndard, es preveu una amortització d’entre tres i cinc anys. Quan la instal·lació consta d’una bateria solar l’estalvi arriba més tard, perquè augmenta l’amortització a uns sis o deu anys.

En qualsevol cas, l’autoconsum forma part del desenvolupament sostenible, perquè significa reduir el consum d’un altre tipus de font d’energia elèctrica. El carbó, el petroli o el gas són fonts naturals que generen energia, però són limitades. L’energia fotovoltaica és una font infinita de generació elèctrica i de les més netes que es coneixen fins avui.