L’energia fotovoltaica a Espanya

10 de març de 2020

L’energia fotovoltaica a Espanya

L’energia fotovoltaica a Espanya

No hi ha dubte que Espanya és un dels països europeus amb més hores de sol a l’any. No obstant això, no és l’Estat europeu que millor estigui aprofitant tot aquest potencial a nivell energètic. El 2008 Espanya era, de fet, un dels països amb més potència fotovoltaica instal·lada a escala mundial. Però va deixar de ser-ho durant l’última dècada.

Abans d’explicar el perquè, és interessant saber de què estem parlant exactament.

L’energia fotovoltaica és una de les energies més netes per a la generació elèctrica. Plantes de generació aïllades per a autoconsum o plantes connectades a la xarxa són el futur per a un desenvolupament sostenible. Perquè es tracta de la transformació directa de la radiació solar de què tant podem gaudir al nostre país en electricitat. Així de senzill.

Aquesta transformació de radiació solar en electricitat es produeix en uns dispositius anomenats panells fotovoltaics. En ells, la radiació excita els electrons d’un dispositiu semiconductor i genera una petita diferència de potencial. La connexió en sèrie d’aquests dispositius permet obtenir diferències de potencial majors i, per tant, generar energia i electricitat.

Origen i evolució

L’efecte fotovoltaic ja era conegut al segle XIX. El seu origen cal situar-lo l’any 1839, quan el físic francès Alexandre Edmon Becquerel va realitzar uns experiments fruit d’unes recerques prèvies. Becquerel va observar que en exposar una pila electrolítica a la llum, després de submergir-la en una substància d’iguals propietats, generava més electricitat; va descobrir l’efecte fotovoltaic, és a dir, convertir la llum solar en energia elèctrica.

Uns anys més tard, el 1883, el nord-americà Charles Fritts va tenir la idea d’estendre seleni sobre un suport metàl·lic i recobrir-lo d’una capa d’or, de manera que fos transparent a la llum. Inventava, així, la primera placa fotovoltaica.

Des d’aquell descobriment, l’evolució ha estat imparable. Però va ser a la dècada dels cinquanta del segle passat quan els panells fotovoltaics van començar a experimentar realment un desenvolupament important. La primera utilització pràctica de la generació d’energia amb panells fotovoltaics va ser en els dos primers satèl·lits geoestacionaris de l’URSS i els EUA. De manera que la cursa espacial va donar un impuls a aquesta energia. En l’actualitat, és una tecnologia de generació elèctrica renovable en plena expansió i democratització.

En què radica aquesta democratització? Doncs senzillament en una de les principals característiques de la pròpia tecnologia fotovoltaica que és el seu caràcter modular. I és que es poden construir des d’enormes plantes fotovoltaiques al sòl fins a petits panells per col·locar damunt de les teulades dels edificis.

Evolució de l’energia fotovoltaica a Espanya

Com dèiem al principi d’aquest post, malgrat ser una energia neta i malgrat tenir a la nostra disposició més hores de sol que altres països, a Espanya l’energia solar no té tan protagonisme com d’altres, i tot això es deu, principalment, a les diferents legislacions que s’han posat en marxa sobre aquest tema al llarg de les últimes dècades.

A finals del segle passat, i impulsats pels organismes europeus, Espanya va crear un marc regulador molt favorable per al desenvolupament i l’impuls de l’energia fotovoltaica. De fet, les energies renovables van aconseguir velocitat de creuer i van experimentar un important desenvolupament en molt poc temps.

Però tot això es va frenar el 2008. El 30 de setembre d’aquest any el govern aprovava una nova reglamentació per la qual les energies fotovoltaiques ja no rebien una prima tan alta per quilowatt fotovoltaic que s’injectava a la xarxa, sinó que les primes, a més de reduir-se, van passar a ser variables en funció de la ubicació de la instal·lació (busca més informació sobre les Instal·lacions fotovoltaiques en comunitats). El resultat d’aquesta nova llei: una frenada en sec del sector de les energies fotovoltaiques.

La situació va seguir amb el vent en contra els anys 2010 i 2012, quan es van eliminar totes les primes per a les noves plantes fotovoltaiques. El 2017, Espanya ocupava el lloc número 10 del món per potència fotovoltaica instal·lada (5,6 GW). No obstant això, passava al lloc 18 en relació amb la nova potència instal·lada (147 MW). Aquell any, la fotovoltaica va cobrir el 3,1% de la demanda elèctrica d’Espanya.

El 2018, el context de Transició Energètica va fer un gir a la situació. Aquesta Transició es basa en els ambiciosos objectius europeus i les polítiques de Canvi Climàtic assumides des de la COP 21 de París, uns compromisos ratificats per majoria aclaparadora al Parlament Europeu i que comptaven amb un gran suport social.

L’energia fotovoltaica avui

En l’actualitat, l’energia solar va recuperant terreny i adoptant velocitat de creuer. Sobretot, el seu impuls es deu a una major conscienciació social per la cura del medi ambient. Però la lluita contra el canvi climàtic, una millor qualitat de l’aire o evitar la contaminació no són els únics motors de l’aposta global per les energies renovables, i més concretament per l’energia fotovoltaica. Els beneficis d’aquesta energia van molt més allà de la descarbonització de l’economia o la cura de la salut i el medi ambient. Avui, fonts renovables han aconseguit una competitivitat econòmica enfront de les fonts tradicionals per les constants millores tecnològiques. A més, les renovables es veuen beneficiades per fortes sinergies d’abaratiment de costos i per la forta expansió del seu desenvolupament que s’està produint en l’àmbit mundial.

De fet, la tecnologia fotovoltaica ja està en disposició d’ocupar un paper preponderant en el nou model energètic gràcies a diferents paràmetres relacionats amb la seva rendibilitat, perfils d’inversor, flexibilitat en la seva ubicació i beneficis mediambientals.

Però, sobretot, apostar per l’energia fotovoltaica és apostar per l’energia neta. Perquè l’energia fotovoltaica contribueix positivament a la reducció d’emissions en el sector elèctric pel seu caràcter renovable i les seves gairebé nul·les emissions directes.

Però perquè l’energia solar pugui transformar-se en electricitat i accedir a la xarxa ha de superar encara un gran nombre de requisits legals, que inclouen permisos del govern i autoritzacions de les companyies elèctriques operatives en una àrea concreta. A ACCIONA Energía oferim tota la gestió integral de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, inclosos els tràmits de llicència d’obres, subvencions, bonificacions, etc. Perquè som conscients que l’autoconsum fotovoltaic proporciona a l’usuari la possibilitat de convertir-se en productor de la seva pròpia energia neta, aprofitant un recurs tan al nostre abast com és el sol.