La petjada energètica dels panells fotovoltaics. Què és l’EPBT, Energy Pay Back Time?

30 d'agost de 2020

La petjada energètica dels panells fotovoltaics. Què és l’EPBT, Energy Pay Back Time?

La petjada energètica dels panells fotovoltaics. Què és l’EPBT, Energy Pay Back Time?

Com és lògic i sabut, es necessita energia per fabricar productes electrònics i els panells solars no en són una excepció. En considerar les propietats avantatjoses dels mòduls solars, és important tenir en compte el que succeeix en el procés de producció: l’energia utilitzada per a la seva fabricació i la rapidesa amb què s’amortitza en la nova generació d’energia neta que el panell solar desenvoluparà quan estigui en funcionament. Aquest concepte es coneix com a EPBT: el temps d’amortització d’energia o temps de recuperació d’energia, en anglès, Energy Pay Back Time.

Per què és important l’EPBT per als usuaris dels panells solars?

La nostra societat considera que les energies renovables són una indústria respectuosa amb el medi ambient i una de les claus per crear un món més sostenible on viure. Un dels principals avantatges dels panells solars fotovoltaics és la “claredat” ecològica de la seva conversió directa d’energia solar en electricitat. No obstant això, sovint es passa per alt l’energia utilitzada per fabricar el sistema de generació. De fet, els beneficis de l’ús d’energia renovable serien completament ineficaços i no tindrien cap sentit si l’energia utilitzada en la fabricació d’un mòdul solar, per exemple, fos major que l’energia verda que produeix durant la seva vida útil, la qual cosa generaria un deute energètic general. Com expliquem en aquest article i afortunadament, amb tota claredat aquest no és el cas.

Ús d’energia en la producció dels panells solars

La fase més intensiva en energia de la cadena de producció dels panells solars és l’etapa inicial de producció del silici, en què es consumeix aproximadament el 80% de tota l’energia utilitzada en el procés. Això es deu principalment als diversos processos d’escalfament utilitzats per la reducció carbotèrmica de diòxid de silici en forns elèctrics per purificar el silici. De fet, en el procés de purificació més utilitzat, el silici s’escalfa a més de 1.500 °C en un forn durant un període de temps en què es necessiten més de 200 kWh/kg.

Com que el silici produït d’aquesta manera es produeix en lots, és clar que l’escalfament del reactor a la temperatura requerida consumeix quantitats increïbles d’energia; mantenir-lo a la temperatura necessària, i el refredament subsegüent, també són processos que consumeixen molta energia. Quan s’aplica a la producció a escala industrial, l’ús total d’energia per a la purificació de silici és colossal i eclipsa tots els altres aspectes de l’ús d’energia del procés de producció i és la fase clau en la qual cal concentrar-se per reduir el consum d’energia.

Càlcul de temps de recuperació d’energia

Hi ha una creença històrica i persistent en algunes àrees que, durant la seva vida útil, un panell solar no genera tanta energia com la que s’utilitza per fabricar-lo.

Els estudis i auditories d’EPBT dels nostres proveïdors de panells fotovoltaics demostren justament el contrari.

El temps d’amortització, EPBT, és el temps que triga un objecte, en aquest cas un mòdul solar, a generar la mateixa quantitat d’energia que s’utilitza en la seva producció i aconseguir un consum d’”energia zero”. Per tant, aquest indicador esdevé una xifra rellevant a tenir en compte en discutir els aspectes ecològics de l’energia solar. No obstant això, qualsevol valor d’EPBT depèn de la quantitat d’irradiació que arribi al mòdul solar per a la generació d’electricitat, és a dir, com més energia es produeixi, més baix, i per tant millor, serà l’EPBT. Com que els nivells d’irradiació varien en bona mesura segons la ubicació, l’EPBT també canvia segons el lloc on s’instal·li el sistema, així com altres factors locals, com l’orientació, la contaminació local i la pluja.

Les auditories que duen a terme els nostres proveïdors aporten valors realment interessants. A Barcelona, per exemple, els nostres fabricants preferents de panells fotovoltaics tenen, típicament, un EPBT del voltant d’1,2 anys. A Munic, Alemanya, es pujaria a un EPBT d’1,7 anys degut, com és lògic, a les pitjors condicions climatològiques i a la quantitat de radiació solar.

Per a ACCIONA Energía és important comptar amb proveïdors de panells fotovoltaics que disposin d’una fabricació avançada i amb les millors tècniques de l’estat de l’art, prioritzant poder tenir un EPBT baix. No només el preu, el rendiment i la garantia són importants quan parlem d’una instal·lació fotovoltaica.

Els nostres clients han d’estar segurs que la seva instal·lació fotovoltaica aportarà un benefici real i rellevant al medi ambient.

Per tant, veiem que a la zona de Catalunya la petjada energètica per a la fabricació de panells solars queda compensada en menys d’un any i mig. Tenint en compte que els panells fotovoltaics que ACCIONA Energía subministra tenen una garantia de 25 anys de producció i un temps de vida esperat de més de 40 anys, l’ús d’una instal·lació fotovoltaica genera realment un impacte positiu en la petjada energètica total, ja que, sens dubte, el major cost energètic en tota la cadena de subministrament d’un sistema fotovoltaic s’utilitza per a la fabricació dels panells fotovoltaics.

Per tant, des de ACCIONA Energía concloem i ens enorgullim d’instal·lar sistemes energètics que en menys de dos anys ja estan generant una petjada energètica inversa positiva en favor del medi ambient, i permetent als nostres clients generar energia verda durant molts i molts anys sense contraprestacions ni impacte negatiu per al nostre planeta.

 

 

Confia en ACCIONA Energía per instal·lar les teves plaques solars fotovoltaiques a la teva teulada. Coneixements tècnics i experiència professional avalen els nostres equips professionals i tecnologia. No dubtis a contactar amb nosaltres >>

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT