La compensació d’excedents de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

14 de novembre de 2020

La compensació d’excedents de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

La compensació d’excedents de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

Moltes empreses que es dediquen a l’enginyeria i instal·lació de sistemes fotovoltaics parlen de compensació d’excedents de la generació energètica per una instal·lació d’autoconsum. Però poques ensenyen evidències que siguin capaces d’aconseguir aquesta compensació.

Efectivament, una compensació d’excedents s’aconsegueix amb una instal·lació adequada per a aquest objectiu i un conjunt de tràmits administratius amb la comercialitzadora energètica i amb l’administració pública. El procés administratiu és complex, sobretot per la dificultat coneguda per tothom d’interlocució amb les empreses energètiques i, també, per la mateixa administració pública. Actualment, a més, per la situació de pandèmia per COVID-19, aquesta interlocució és fins i tot una mica més complicada.

Què és i què ens aporta la compensació d’excedents?

La compensació d’excedents és la capacitat d’una instal·lació fotovoltaica d’injectar a la xarxa elèctrica pública l’energia que de manera instantània no s’utilitza en l’habitatge o empresa que gaudeix de la instal·lació. La comercialitzadora, per llei, ha de pagar-nos per l’energia que li lliurem. D’això se’n diu compensació d’excedents.

En una instal·lació fotovoltaica sense bateries, l’energia elèctrica que generaran les nostres plaques solars fotovoltaiques es consumirà de manera instantània, ja que no tenim a la nostra instal·lació un sistema d’emmagatzematge d’energia. Per tant, les plaques fotovoltaiques donaran l’energia a la nostra nevera, congelador, aire condicionat, rentadora (quan la posem en marxa), ordinadors, televisió, llums, etc.

Pot haver-hi moments del dia en què l’energia generada per les nostres plaques fotovoltaiques sigui inferior a la que la nostra casa necessiti. En aquest cas, la instal·lació de ACCIONA Energía està preparada per, automàticament i de manera transparent, agafar de la xarxa elèctrica l’energia que falta i, sense que ens n’adonem, captar energia de tots dos costats (en primer lloc del sol i de la xarxa elèctrica, la que falta).

Però també hi pot haver moments en què passi justament el contrari. És a dir, que les nostres plaques fotovoltaiques generin més energia de la que necessitem. En aquest cas, l’energia excedent de la nostra instal·lació l’abocarem a la xarxa elèctrica de forma totalment legal i a canvi n’obtindrem un benefici econòmic.

La possibilitat d’abocar aquests excedents a la xarxa elèctrica i rebre una compensació econòmica a canvi, com comentàvem, és possible gràcies al fet de tenir una instal·lació fotovoltaica preparada per a això, i uns tràmits burocràtics amb la comercialitzadora i amb l’administració pública (la Generalitat, per exemple, a Catalunya) executats.

Vegem-ne uns exemples a continuació.

Exemple 1: Factura amb ENDESA Comercialitzadora

Factura d'un client amb ENDESA

Com veiem en els detalls de la factura anterior, ENDESA ens ha afegit a la factura un terme nou anomenat “per energia excedentària”. Com s’observa, aquest terme és negatiu, resta del total de la factura. És a dir, en aquest cas ENDESA ens paga 7,99 € per l’energia lliurada a la xarxa elèctrica amb la nostra instal·lació fotovoltaica.

A més, veiem que des que vam instal·lar a l’octubre de 2019 les plaques fotovoltaiques, l’energia utilitzada de la xarxa elèctrica després de 12 mesos és realment baixa comparada amb els consums previs a la instal·lació fotovoltaica. Com s’observa al gràfic, el consum està sempre per sota de la meitat del que teníem fins ara. En detall, podem veure que el setembre de 2019 consumim de la xarxa elèctrica uns 450 kWh (la mitjana de consum del nostre client previ a la instal·lació dels panells solars) i al cap d’un any, amb la nostra instal·lació solar en marxa, el nostre client només ha consumit de la xarxa uns 110 kWh, i la resta d’energia l’ha obtingut de la seva instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía.

Per tant, com veiem, la nostra instal·lació té un doble efecte d’estalvi: menys consum perquè bàsicament utilitzem l’electricitat de la nostra pròpia instal·lació (autoconsum efectiu) i generació d’ingressos per la injecció d’excedents. Això fa, com s’observa, que passem a pagar només 15 € al mes en la nostra factura de la llum.

Exemple 2: Factura amb SOM ENERGIA

Factura d’un client amb SOM ENERGIA

En aquest segon exemple, veiem un detall de factura de SOM ENERGIA, d’un client que ja té activada la compensació per excedents en una instal·lació que vam dur a terme el juny de 2020. Com en el cas d’ENDESA, veiem que SOM ENERGIA ens ha afegit a la factura un terme nou anomenat “per energia excedentària”. Com s’observa de nou, aquest terme és negatiu, resta del total de la factura. És a dir, en aquest cas, SOM ENERGIA ens paga 16,64 € per l’energia lliurada a la xarxa elèctrica amb la nostra instal·lació fotovoltaica.

A més, veiem que des que vam instal·lar el juny de 2020 les plaques fotovoltaiques, l’energia utilitzada de la xarxa elèctrica després de 3 mesos és realment baixa comparada amb els consums previs a la instal·lació fotovoltaica. Hem passat a consumir de la xarxa elèctrica de 450 kWh al mes, a uns 150 kWh al mes. La diferència entre consums és energia elèctrica que hem consumit de la nostra pròpia instal·lació.

De nou, veiem exactament el mateix que en el client anterior: la nostra instal·lació té un doble efecte d’estalvi:

  • Menys consum perquè utilitzem l’electricitat de la nostra pròpia instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i,
  • Generació d’ingressos per la injecció d’excedents.

Això fa, com s’observa, que passem a pagar només 22 € al mes en la nostra factura de la llum.

Confia en ACCIONA Energía per instal·lar el teu sistema fotovoltaic. Coneixements tècnics i experiència professional avalen els nostres equips professionals i tecnologia. 

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT