Inversors de xarxa per a energia solar

19 de febrer de 2020

Inversors de xarxa per a energia solar

Inversors de xarxa per a energia solar

Els inversors fotovoltaics, principalment, són els encarregats i responsables de transformar l’energia de corrent continu que arriba dels panells fotovoltaics en energia alterna que podem injectar i utilitzar directament tant als habitatges com a les indústries: el que coneixem com els famosos 230VAC o l’energia que tenim als endolls de casa.

Fent un símil molt senzill, el corrent continu és aquell que genera, per exemple, una bateria, una pila o un carregador de mòbil. Aquest és el tipus d’energia generada, efectivament, pels panells solars. I com dèiem, l’inversor pren aquesta energia i la transforma en corrent altern.

L’objectiu, si parlem d’autoconsum, és evident: utilitzar l’energia generada per aquest inversor provinent dels panells solars i deixar d’utilitzar, en la mesura que es pugui, l’energia de la xarxa de distribució elèctrica.

En aquest article presentem les marques i models d’inversors més rellevants destinats a l’autoconsum fotovoltaic domèstic. Els mateixos fabricants n’acostumen a tenir també la versió més gran i potent per a la indústria, però en aquest article ens centrem en els inversors per a una instal·lació domèstica.

victron energy

Victron és un fabricant holandès que treballa sobretot en solucions d’instal·lacions aïllades. Per a instal·lacions d’autoconsum, ha desenvolupat un producte molt interessant: el MultiPlus-II. És un equip que es caracteritza pel fet que treballa amb bateries de liti i de baix voltatge. Ofereix una garantia de 5 anys. Es diferencia d’altres perquè té la propietat d’alimentar equips elèctrics si se’n va la llum. És a dir, si cau la xarxa elèctrica, podríem continuar tenint energia que vindria de la bateria, la qual alimentaria l’inversor i aquest, al seu torn, proporcionaria electricitat al nostre habitatge.

Inversores solares de Fronius

Fronius és un fabricant austríac. Parlant del seu equip Fronius Primo, és ideal per a instal·lacions monofàsiques, típiques en habitatges de grandària petita i mitjana, i disposa de dues MPPT. Els MPPT són maximitzadores dels punts de potència. Què vol dir això? Que amb aquest equip, per exemple, podríem treballar amb una teulada que tingués dues orientacions sense perdre eficiència en cap moment. Fronius té una garantia base de 5 anys, ampliable fins a 20 anys, i pot treballar de forma sincronitzada amb productes Victron i, d’aquesta manera, aconseguir la instal·lació de bateries per a implantacions més complexes o instal·lacions que busquen obtenir la independència de la xarxa elèctrica.

Solar Edge és un altre referent en el mercat de l’autoconsum fotovoltaic. Ens ofereix 12 anys de garantia del seu inversor i 25 anys en el seu optimitzador de potència. Aquest segon equip, l’optimitzador de potència, és el que realment el diferencia de la resta de marques, ja que aconsegueix optimitzar la potència subministrada per a cada panell de manera individual. És a dir, en una teulada on tinguem una xemeneia al mig, els panells que poguessin estar afectats per aquesta ombra no afectarien la producció de la resta, de manera que s’optimitzaria la generació d’energia de la instal·lació, ja que es maximitza totalment. Aquest inversor més l’optimitzador pot arribar a obtenir eficiències d’un 30% per sobre de la mitjana de la resta d’inversors. Solar Edge, a més, també permet desenvolupar instal·lacions per a cotxe elèctric, automatitzacions domòtiques i ús de bateries.

SMA és una altra marca referent en el mercat amb una forta presència a nivell internacional i una de les primeres marques que va començar a fabricar inversors per a instal·lacions fotovoltaiques. El seu model, SunnyBoy, és un equip optimitzat per a instal·lacions residencials que ofereix bones prestacions i, com el Solar Edge, permet implantar automatitzacions de consum, instal·lació de bateries i cotxe elèctric. La seva instal·lació és molt senzilla, amb un pes molt reduït de només 9 Kg. SMA també es caracteritza per tenir una molt bona connectivitat i per ser fàcil d’utilitzar amb l’aplicació mòbil.

Huawei és sens dubte un dels líders mundials en la fabricació d’inversors. Inicialment es va especialitzar en aplicacions d’horts solars, però avui dia ja tenen un producte molt competitiu per a l’autoconsum domèstic. El model Fusion Solar té un disseny i unes prestacions molt interessants i, com a principal avantatge, pot treballar de manera transparent amb bateries LG. La seva ràtio qualitat-preu és gairebé òptima, amb una eficiència altíssima i un conjunt de recursos per a l’usuari final molt interessants pel que fa al monitoratge de la instal·lació. Huawei dona una garantia de 10 anys.