Què mostra la fitxa tècnica d’un panell solar?

19 de juliol de 2023

Què mostra la fitxa tècnica d’un panell solar?

La fitxa tècnica d’un panell solar mostra informació molt important per a l’instal·lador i els tècnics que calculen la generació d’energia. Però, sabies que aquesta informació és molt útil, tant per a tu com per a l’usuari? Vegem algunes consideracions sobre aquestes dades.

No solem parar gaire atenció a les fitxes tècniques dels nostres equips. La majoria dels usuaris solen ignorar els manuals d’instruccions i els adhesius d’especificació. Realment, no és una informació que qualsevol persona faci servir de forma quotidiana, però és crucial per comprendre les funcions. Més o menys, igual que passa amb la tele o el microones, passa amb la fitxa tècnica d’un panell solar.

Molts usuaris no tenen la necessitat de saber la majoria de la informació tècnica que té una placa solar. Tot i això, aquestes dades són molt importants per calcular la capacitat de captura i generació elèctrica del panell, entre altres dades rellevants. D’altra banda, els panells tenen informació crítica per a la instal·lació i estudis tècnics preliminars.

Vegem quina informació conté un panell solar a la seva fitxa tècnica i per què és important per als usuaris. A més, farem un petit repàs sobre algunes dades tècniques i curiositats que conté la fitxa tècnica d’un panell solar.

Comprenent la importància de la fitxa tècnica

Aprendre com entendre la fitxa tècnica d’un panell solar és fonamental a l’hora de quantificar la capacitat operativa de cada placa fotovoltaica. Cada panell forma part d’un sistema compost per diversos equips de captura, transformació i entrega d’energia. De manera individual, cada panell contribueix al conjunt d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic.

Un panell solar és un dispositiu compost per diverses cel·les que reben la llum del sol i reaccionen, transformant-la en electricitat. Però no tots els panells solars tenen les mateixes capacitats de captura i transformació. Per això, a l’hora de calcular el tipus i la quantitat de panells necessaris per a un immoble, és fonamental saber quina és aquesta capacitat.

A la fitxa tècnica, els fabricants inclouen informació del voltatge i amperatge produït per cada panell segons la seva exposició al sol. Amb això, es pot fer una estimació més precisa del nombre de panells necessaris per cobrir les necessitats d’energia.

Tot i això, la capacitat d’un panell no és l’única informació continguda a la fitxa tècnica. Allà es poden comprendre elements de manteniment, seguretat, vida útil i consideracions importants a l’hora de la instal·lació. A més, es poden fer estimacions sobre les característiques de la resta dels equips d’inversió, transmissió i acumulació d’energia.

Per conseqüència, les especificacions tècniques dels panells es converteixen en la informació més important per als tècnics. A partir d’aquestes dades podeu fer un estudi tècnic detallat que inclou instruccions precises per als instal·ladors de sistemes fotovoltaics.

Informació clau a la fitxa tècnica d'un panell solar

Com veiem, cada panell solar té unes característiques individuals que permeten als tècnics fer càlculs de potència i generació elèctrica. Aquesta informació és fonamental per fer estudis d’instal·lació personalitzats per a cada habitatge, empresa o comunitat de veïns. A cada fitxa tècnica, podem trobar dades sobre:

 • Potència nominal
 • Tolerància de potència
 • Eficiència
 • Voltatge de circuit obert
 • Corrent de curtcircuit
 • Voltatge a màxima potència
 • Corrent a màxima potència
 • Dimensions i pes
 • Tipus de cel·la solar
 • Certificacions i estàndards

Cada fabricant pot incloure més o menys informació sobre el tauler. No obstant això, aquestes dades solen ser les més comunes de trobar a la fitxa tècnica d’un panell. Però què signifiquen? Vegem-ho.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Interpretació de les dades i especificacions tècniques

Si ens fixem en les dades de la fitxa tècnica d’un panell, alguns semblen molt específics i difícils de comprendre. Així i tot, són dades força senzills quan en coneixem el significat, vegem alguns:

 • Potència nominal: Quantitat d’energia elèctrica màxima que pot generar el panell i s’expressa en watts (W) o quilovats (kW).
 • Tolerància de potència: Aquesta és la variació permesa a la potència nominal del panell solar, normalment s’estableix en termes de +/- n%. Sent n el percentatge de variació.
 • Eficiència: Capacitat del panell per convertir la llum solar en energia elèctrica i s’expressa com un percentatge.
 • Voltatge de circuit obert (Voc): Voltatge màxim que es pot obtenir del panell solar sense connexió a cap càrrega.
 • Corrent de curtcircuit (Isc): Corrent màxim que pot generar el panell solar connectat directament sense càrrega.
 • Voltatge a màxima potència (Vmp): Voltatge òptim que pot generar la màxima potència.
 • Corrent a màxima potència (Imp): Corrent òptim que pot generar la màxima potència.
 • Dimensions i pes: Longitud, gruix i pes del panell. S’expressa en unitats del sistema mètric o anglès, depenent de l’origen i l’ús.
 • Tipus de cel·la solar: Indica el tipus de cèl·lules que utilitza el panell. Pot ser de silici monocristal·lí, policristal·lí, amorf o altre tipus de tecnologia.
 • Certificacions i estàndards: Aquí s’indiquen les homologacions, els estàndards de seguretat i altres valors importants del panell.

Quan reps l’informe tècnic personalitzat de ACCIONA Energía trobes la fitxa tècnica de cada panell inclosa en l’informe. Això et permet conèixer les especificacions tècniques dels panells solars. Addicionalment, rep tota la informació tècnica de la resta de components del teu sistema. Amb això, sempre tindreu disponible tots els elements necessaris en cas de necessitar-los.