Factura de la llum: Saps el què estàs pagant?

24 d'abril de 2023

Factura de la llum: Saps el què estàs pagant?

La factura de la llum sembla que mai deixa de créixer. Tots els mesos paguem més, encara que tractem de retallar el consum i fem molts sacrificis. Per a estalviar en el pagament d’energia, el primer pas és aprendre on són les majors despeses. Anem a veure les més importants.

Des de fa un parell d’anys, l’arribada de la factura de la llum sembla ser un dels moments més temuts per les famílies espanyoles. Sense importar els sacrificis de confort que fem, la factura sembla ser cada vegada més alta.

A més a més, la volatilitat dels preus de l’energia no ajuda a preveure la despesa mensual o a fer un pressupost familiar adequat. Aquestes pujades sobtades als horaris de major consum malbaraten qualsevol planificació econòmica cada vegada que arriba la factura.

No obstant això, el major problema segons els experts és el desconeixement generalitzat de com es calcula una factura de la llum. Per a la majoria és molt més difícil prendre mesures d’estalvi, ja que no sabem quin és el consum de cada electrodomèstic.

Si aprenem a gestionar el nostre consum podem reduir la despesa en aquells equips menys eficients. De la mateixa manera, saber quins són els trams més econòmics i les tarifes del kWh més flexible ens permet fer les millors previsions.

Anem a veure com es fa el càlcul d’una factura de la llum domèstica i com podem estalviar mensualment amb un consum més eficient. D’aquesta manera, estalviar es tornarà una feina més senzilla i eficaç a casa nostra.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Conceptes essencials per a entendre la factura de la llum

A Espanya, la factura de la llum es calcula depenent de múltiples factors que varien entre companyies, localitats i tipus de servei. A la majoria de cases, la factura elèctrica depèn del tipus de tarifa elèctrica contractada, el consum del període i els imposts.

Com hem dit, existeixen variants entre les empreses de subministrament, el tipus de consumidor o la localitat. Malgrat això, existeixen elements comuns que determinen el càlcul del què paguem mensualment per l’energia consumida a la nostra casa. Aquests factors són:

Potència contractada

La potència que contractem a casa nostra determina el màxim d’electricitat que consumim. És a dir, la potència contractada estableix el límit màxim de kW que podem consumir en un mateix moment. Aquesta potència es cobra en base a una tarifa i que, a la majoria dels casos, és una suma fixa que paguem encara que no consumim res.

Consum del període

Aquest és l’element que més incideix al càlcul de la factura de la llum. Es calcula per la quantitat de kWh que consumim en un període de temps. Existeixen dos tipus de contractes en aquest càlcul. Els contractes de tarifa regulada cobren una tarifa fixa durant tot el període. Als contractes de mercat lliure, la tarifa es calcula en base a la fluctuació del preu a cada hora de consum.

Peatges i càrrecs

La distribució i el transport de l’electricitat generen càrrecs que es cobren mensualment a la factura. Aquests càrrecs també es sumen als càrrecs per finançament de factura en aquells consumidors que escullen aquest servei.

Imposts

Cada factura de la llum genera una sèrie d’imposts i taxes que es paguen de manera percentual d’acord amb el consum del període. A Espanya, es cobren l’Impost sobre l’Electricitat i l’IVA.

Aprèn a llegir les teves factures de la llum

Comprendre com es compon la factura de la llum ens permet tindre un major coneixement de quin és el nostre patró de consum en un període. La factura de la llum ens aporta informació molt important a l’hora de millorar la nostra planificació energètica.

A cada factura podem veure el consum real d’energia del mes i quant d’aquest consum s’ha fet a les hores més costoses o “hores puntes”. Així mateix, ens mostra amb molt de detall quant és el consum en comparació amb els mesos anteriors amb gràfiques bastant explícites. A cada factura podem comparar quant és el consum en relació a la potència contractada.

Tota aquesta informació ens dona eines molt importants a l’hora de fer un pla d’estalvi energètic. Si analitzem quines són les hores i dies de més consum, podem crear un pla més eficient i amb millors resultats.

D’altra banda, comparar el nostre consum mitjà amb la potència contractada ens aporta dades molt rellevants. Si la diferència entre el que està contractat i el consumit és més gran, potser podem replantejar-nos reduir la potència contractada. A la llarga, aquesta reducció ens pot ajudar a minimitzar la porció fixa de la factura elèctrica.

Finalment, però no menys important, identificar quin és el tipus de tarifa que tenim contractada és fonamental. Si estem en una tarifa de mercat lliure, estarem subjectes a les fluctuacions del preu de l’electricitat, a diferència d’una tarifa més plana.

Com estalviar a la factura de la llum

Una vegada hem identificat com és el nostre patró de consum i quin és l’horari de més ús, podem prendre mesures d’estalvi. Igualment, si aconseguim reduir el pagament fix i canviar-nos a la tarifa regulada, l’estalvi mensual és màxim.

Tot i així, una de les mesures d’estalvi més recomanades pels experts és fer un llistat del consum dels nostres electrodomèstics. Fer-ho és bastant senzill, ja que cadascun porta aquesta informació a la fitxa, que també està disponible a la internet. Així, podem saber quins són els equips més o menys estalviadors, pel que podem prendre decisions sobre el seu ús.

Però, sense cap dubte, la màxima mesura d’estalvi és considerar l’autogeneració i autoconsum d’energia solar. L’energia fotovoltaica ens ajudarà a reduir progressivament el pagament de la factura de la llum. Demanar un estudi tècnic personalitzat és 100% gratis i et permet saber quina és la inversió, el consum i les mesures d’amortització més efectives.