Energia solar per a zones comunes. Una nova alternativa per a comunitats de veïns

4 d'agost de 2023

Energia solar per a zones comunes. Una nova alternativa per a comunitats de veïns

Cada cop més comunitats de veïns s’uneixen a l’energia solar com a font sostenible, segura i de grans rendiments econòmics. La reducció del consum de zones comunes així com l’optimització de la sostenibilitat veïnal és un corrent cada cop més popular. Vegem per què.

A les comunitats de veïns, el consum d’energia de les zones comunes sol ser una de les partides de despeses més importants. Elements com ascensors, il·luminació d’escales i àrees recreatives, són una part significativa de la factura elèctrica.

En aquest sentit, l’energia solar es presenta com una alternativa sostenible i rendible per proveir aquestes àrees comunes d’edificis i comunitats de veïns. La possibilitat d’alimentar equips amb una energia neta, econòmicament rendible i tècnicament segura és una opció molt popular actualment.

Centenars de comunitats de veïns a tot Espanya estan instal·lant panells solars a les teulades i patis. Aquests panells poden proveir una bona part de les necessitats energètiques i, en alguns casos, cobrir tot el subministrament elèctric.

Addicionalment, la inversió en equips dividida entre els immobles sol ser força atractiva en termes d’estalvi a llarg termini. En un altre ordre d’idees, la creació de comunitats energètiques i edificis ecològicament sostenibles és una tendència mundial cada cop més popular.

A ACCIONA Energía, hem fet projectes personalitzats per a comunitats de veïns de totes les regions, mides i complexitat. Un dels avantatges d’aquests projectes és que permeten identificar les zones comunes de més necessitat i on es pot optimitzar el consum. Vegem quins són i com es pot beneficiar la teva comunitat de l’energia solar.

Quines zones comunes es poden alimentar d’energia solar?

L’energia solar pot ser utilitzada per abastir diverses zones comunes a les comunitats de veïns. Algunes de les àrees més comunes que es poden alimentar amb energia solar són:

  • Il·luminació d’àrees comunes: La il·luminació d’escales, garatges, llamps, passadissos, patis i jardins es pot alimentar amb energia solar mitjançant panells solars i bateries d’emmagatzematge.
  • Ascensors: Els ascensors també poden ser alimentats per energia solar mitjançant sistemes d’energia fotovoltaica connectats a la xarxa elèctrica de l’edifici.
  • Àrees recreatives: Piscines, pistes de pàdel o tennis, àrees de jocs i altres instal·lacions recreatives a les comunitats de veïns poden ser proveïdes amb energia solar. Així, es redueix la dependència de la xarxa elèctrica convencional.
  • Sistemes de climatització: L’energia solar tèrmica es pot utilitzar per escalfar l’aigua utilitzada en sistemes de calefacció o en la climatització de piscines, generant estalvis significatius en el consum de combustibles fòssils.

Aquestes són només algunes de les zones comunes més freqüents a edificis i comunitats. Però, a més, l’energia solar pot proveir portes de garatges, porters i videoporters, sistemes de vigilància, sistemes de reg o altres elements de la comunitat.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Estalvi d'energia i altres beneficis de l'energia solar a les comunitats

La implementació d’energia solar a les zones comunes de les comunitats de veïns ofereix una sèrie de beneficis, tant econòmics com ambientals. A continuació, vegem els cinc beneficis més destacats:

Estalvi econòmic

L’ús d’energia solar a les zones comunes permet reduir significativament els costos energètics. L’electricitat generada a partir del sol és 100% gratuïta i els estalvis obtinguts es poden destinar a altres fins. Per exemple, poden ser utilitzats per finançar millores addicionals a l’edifici o noves adquisicions per a la comunitat.

Per cada pis o apartament, la reducció dels pagaments a la comunitat representa una millora a l’economia familiar. A curt termini, aquest estalvi és una amortització del pagament en equips i instal·lació de panells fotovoltaics. A més, avui dia existeixen moltes subvencions i avantatges fiscals per a les comunitats que implementen l’energia solar.

Reducció de la dependència energètica

En aprofitar l’energia solar, les comunitats de veïns redueixen la dependència de la xarxa elèctrica convencional i els preus fluctuants de l’electricitat. Això proporciona estabilitat en el subministrament denergia i protegeix les comunitats de les possibles pujades en els preus de l’electricitat a futur.

Placas solares y nubes

Sostenibilitat ambiental

L’energia solar és una font d’energia neta i renovable que no emet gasos amb efecte d’hivernacle ni contamina el medi ambient. En utilitzar energia solar a les zones comunes, les comunitats de veïns contribueixen a la reducció de la petjada de carboni i promouen la transició cap a una societat més sostenible.

Major valorització de l'immoble

La instal·lació de sistemes d’energia solar a les zones comunes pot augmentar el valor de l’immoble. Els compradors i arrendataris valoren cada cop més les propietats que compten amb solucions sostenibles i eficients des del punt de vista energètic.

De la mateixa manera, hi ha rebaixes substancials a l’IBI, IRPF i altres impostos que creen millors condicions en possibles vendes o lloguers. Això se suma a la millora de la percepció de l’immoble per crear una cadena de valor escalable.

Imatge i compromís

En optar per l’energia solar, les comunitats de veïns mostren el compromís amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Això millora la seva imatge, tant entre els mateixos residents com a l’exterior, cosa que fomenta un sentit de comunitat i responsabilitat compartida.

Sens dubte, l’energia solar representa una alternativa rendible i sostenible per proveir les zones comunes a les comunitats de veïns. Mitjançant la instal·lació de panells solars és possible aprofitar l’energia renovable i gaudir de beneficis econòmics i ambientals significatius. Si esteu interessats en implementar sistemes d’energia solar a les zones comunes de la vostra comunitat de veïns, ACCIONA Energía et pot donar assessorament i solucions personalitzades en energia solar. Junts podem impulsar la transició cap a un futur més sostenible i eficient en el consum energètic.