Els equips d’una instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía

4 d'octubre de 2020

Els equips d’una instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía

Taula de continguts

Els equips d’una instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía

A ACCIONA Energía tenim una política exhaustiva a l’hora de seleccionar els productes i equips que instal·lem als nostres clients. Valorem no només les condicions tècniques que es presenten en els catàlegs tècnics del fabricant contraposant-ho al preu de l’equip, sinó que valorem altres aspectes que són tant o més importants que els comentats, tant per a nosaltres com per als nostres clients.

Efectivament, ACCIONA Energía no només som una empresa instal·ladora de sistemes fotovoltaics. La nostra raó de ser va més enllà de la simple instal·lació de panells fotovoltaics, prova d’això és que més d’un 35% dels professionals de ACCIONA Energía són enginyers. Tenir un equip professional de nivell i amb alt criteri tècnic ens permet dur a terme aquest tipus d’avaluacions i auditories tècniques, econòmiques, empresarials i mediambientals:

Passem a resumir a continuació les 7 característiques i elements que valorem abans d’oferir-li a un dels nostres clients un producte per a la instal·lació del seu habitatge:

1– Fiabilitat dels productes

ACCIONA Energía estudia i audita detalladament les característiques tècniques, els assajos per al compliment de normatives, els reports tècnics, així com tests d’envelliment accelerat, els estudis FDMS (Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat, Seguretat) i el propi retorn de l’experiència que genera la instal·lació de centenars d’instal·lacions, per tal d’assegurar que els productes que selecciona per als seus clients tenen una alta fiabilitat, és a dir, que no fallaran i, per tant, no donaran problemes als nostres clients.

Paràmetres d’enginyeria relacionats amb la fiabilitat dels equips com la MTBF (Mean Time Between Failures) són paràmetres que passen desapercebuts, per la seva complexitat de comprensió, per a la majoria d’instal·ladors però no per a ACCIONA Energía. Indagar, estudiar i consultar els fabricants d’equips sobre aquesta mena de dades ens ajuda a poder seleccionar equips que estan dissenyats i fabricats per durar més enllà de la seva pròpia garantia i no tenir problemes tècnics (no únicament pel fet de tenir un preu baix amb relació a unes característiques tècniques).

Per tant, ACCIONA Energía només treballa amb marques capaces d’aportar evidències clares que la fiabilitat dels seus equips supera les expectatives dels nostres clients, la qual cosa garanteix que aquests equips no fallaran i que la seva longevitat supera de manera folgada els 25 anys de funcionament a màxim rendiment.


2 – Qualitat dels productes i processos

Ens agrada treballar amb empreses que tenen la voluntat d’excel·lència com nosaltres. Per tant, busquem marques i productes que a un preu competitiu vagin un pas per davant de la tecnologia bàsica del mercat. La qualitat dels productes que instal·lem és un pilar en les nostres infraestructures, descartant dins del portafolis de productes que certifiquem per a les nostres instal·lacions qualsevol producte que no compleixi uns estàndards de qualitat excepcionals. A més, exigim un servei postvenda adequat a la resposta que volem donar als nostres clients. Per tant, sol·licitem als nostres proveïdors un servei postvenda actiu, eficaç, local i ràpid, que permeti donar una resposta instantània als nostres clients en cas de qualsevol anomalia remota.

Saber + sobre autoconsum a la llar

3 – Seguretat dels productes i les instal·lacions

Per a ACCIONA Energía és important fer instal·lacions segures per a les persones: per als nostres clients i les seves famílies i també per als nostres companys que instal·len els equips. No hi ha dubte que les instal·lacions fotovoltaiques no són intranscendents pel que fa a aquest tema: els panells fotovoltaics instal·lats en diferents configuracions (sèrie/paral·lel) generen tensions de corrent continu que poden arribar a ser molt altes i que poden ser un risc per a les persones si se’n fa una manipulació incorrecta. 

Els sistemes basats en microinversors, per exemple, eliminen completament aquest risc ja que no generen tensió en corrent continu d’alt voltatge i, d’aquesta manera, assegurem que els nostres clients mai tindran un accident domèstic a causa de la instal·lació fotovoltaica. A tall d’exemple, les instal·lacions amb microinversors s’escullen habitualment per a les escoles, ja que compleixen els requisits de seguretat més estrictes per als nostres infants.

Per tant, ACCIONA Energía avalua, estudia i investiga dins dels seus pilars en R+D, els productes, arquitectures i solucions que maximitzen la salut de les persones. Aquesta és la raó per la qual en moltes de les nostres instal·lacions domèstiques recomanem als nostres clients l’ús de microinversors.

4 – Mantenibilitat i connectivitat dels productes

Els sistemes fotovoltaics que instal·lem són per definició lliures de manteniment. És a dir, són dissenyats i instal·lats perquè el seu manteniment sigui nul. La neteja dels panells fotovoltaics que sempre és un punt de discussió, tret que estiguem en èpoques molt prolongades de sequera sense pluja, no cal dur-la a terme. En efecte, la pluja elimina la pols, pol·len, excrements d’ocells, fulles, etc., que poden acumular-se a la superfície dels panells fotovoltaics i, amb una instal·lació d’aquests amb la inclinació adequada, s’assegura l’evacuació d’aquests elements. Per tant, podem considerar que el manteniment preventiu de la instal·lació (aquell que es duu a terme de manera periòdica i regular independentment de l’aparició d’avaries) no és necessari.

D’aquesta manera, la mantenibilitat de la instal·lació passa perquè estigui pensada per a la ràpida detecció, de manera remota, de possibles avaries dels equips i, també, per la seva ràpida substitució, executant degudament les longeves garanties dels equips que instal·la ACCIONA Energía.

En aquest sentit, ACCIONA Energía busca treballar sempre amb equips i solucions amb alta connectivitat i que aportin un nivell de detall del comportament de la instal·lació amb la màxima capil·laritat possible. Per exemple, l’ús de microinversors en comptes d’una instal·lació amb només un inversor central, ens aporta informació en temps real del rendiment de cadascun dels panells fotovoltaics, de manera independent:

Aquesta informació presentada en una aplicació de mòbil/tauleta i també d’accés web, s’instal·la i configura en els dispositius mòbils i/o ordinador dels nostres clients, els quals podran veure en temps real si algun dels equips de la instal·lació té un comportament anòmal. A més, aquesta informació també es monitoritza a ACCIONA Energía en el sistema de postvenda, de manera que quan la instal·lació d’un dels nostres clients no funciona com cal, rep una alarma automatitzada.

Per tant, quan ACCIONA Energía selecciona algun dels equips de la seva futura instal·lació fotovoltaica aquest han de ser, per descomptat, lliure de manteniment, però a més han de disposar d’una tecnologia de connectivitat avançada (basada normalment en la Internet de les Coses, IoT), amb un detall de la informació que permet detectar avaries de manera ràpida en temps real i, sobretot, disponible de manera senzilla tant per al nostre client com per a nosaltres (cosa que ens permet desenvolupar un servei postvenda de qualitat).

5 – Petjada i consciència mediambiental

No hem de perdre mai de vista un dels objectius de les instal·lacions fotovoltaiques i una de les raons més importants per les quals existeix ACCIONA Energía: la reducció del nostre impacte ambiental a causa del consum energètic en la nostra vida.

D’aquesta manera, ACCIONA Energía garanteix que els fabricants dels components que utilitza en les seves instal·lacions també comparteixen aquest mateix objectiu. Des d’un punt de vista quantitatiu això implica una fabricació de productes amb una baixa petjada energètica i un EPBT (Energy Pay Back Time) al més reduïda possible.

L’EPBT és el temps que triguem, per exemple, a generar amb energia verda (com l’energia solar) amb un panell fotovoltaic l’energia que s’ha requerit per fabricar-lo. ACCIONA Energía busca, seguint el mateix exemple, panells fotovoltaics amb un EPBT inferior a 2 anys. És a dir, en menys de 2 anys el panell fotovoltaic ha d’haver generat per al nostre client l’energia que s’ha necessitat per fabricar-lo.

De nou, ens trobem amb fabricants d’equips fotovoltaics que no avaluen aquest tipus de paràmetres i, per tant, a ACCIONA Energía no els considerem proveïdors adequats dels nostres equips. Molts dels nostres clients volen assegurar que impacten de manera positiva en el medi ambient i que la seva inversió en la instal·lació va més enllà que en l’estalvi en la factura de la llum. Sense tenir sota control l’EPBT dels equips que instal·lem als nostres clients, no els podem donar garanties del seu impacte positiu en el medi ambient.

huella energética 1

6 – Voluntat de manteniment en la indústria fotovoltaica

Com és sabut, un dels grans valors afegits de les instal·lacions fotovoltaiques és que els equips principals de la instal·lació tenen unes garanties molt longeves que asseguren una retorn d’inversió en garantia de producte d’un factor x5 o x6. És a dir, tota instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía té un retorn d’inversió inferior a 5 anys i, d’altra banda, tenim una garantia de les plaques fotovoltaiques i dels sistemes electrònics de potència (normalment el microinversor) de 25 anys. Per tant, tenim un factor x5 entre el retorn de la inversió i el temps en què tenim garantits els elements centrals de la instal·lació. Per tant, d’alguna manera assegurem un retorn de la inversió per un factor x5, sense perjudici del que durin sense espatllar-se els equips més enllà dels seus anys de garantia (perfectament prop dels 40 anys).

Ara bé, aquests períodes tan llargs de garantia han de comptar amb el suport d’empreses que tinguem clar que perduraran durant aquests anys en la indústria fotovoltaica. No ens serveix de res una garantia d’un fabricant de 25 anys si l’any que ve decideix tancar i abandonar el negoci, per exemple, dels panells fotovoltaics. Si al cap de 5 anys que l’empresa hagi tancat se’ns espatlla el seu panell fotovoltaic, evidentment no haurà de gaudir d’aquella garantia que vam contractar el dia que li vam comprar el panell fotovoltaic.

Moltes empreses del sector fotovoltaic no avaluen aquests detalls i compren panells fotovoltaics que ofereixen unes característiques tècniques acceptables però que són fabricats per empreses amb un any de vida o que sabem de primera mà que estan en procés de venda de l’empresa o fins i tot avaluant desprendre’s de les seves fàbriques de panells fotovoltaics. Empreses amb aquestes situacions poden perfectament deixar d’existir en pocs anys i, per tant, la garantia que prometen en els seus productes no podrà ser executada el dia que un dels seus panells falli.

7 – Estètica adequada per instal·lar un equip en un habitatge

Els sistemes que instal·lem se situen a les residències dels nostres clients, els quals han fet i fan una inversió de temps i diners per mantenir el seu habitatge net, estètic i agradable a la vista: parlem de la pintura de les parets, la neteja regular, la compra dels mobles, inversió en jardineria i paisatgisme, etc.

Per tant, considerem no apropiat instal·lar un equip, per exemple, amb una estètica industrial que fa perdre l’harmonia decorativa i estètica de la casa del nostre client. D’aquesta manera, per exemple, seleccionem per als nostres clients panells solars sense marc com el que s’observa en la imatge següent, que presenten una estètica i integració visual a la teulada molt més elegant que els panells solars clàssics amb marc de color alumini:


El procés d’instal·lació també té un paper important en el resultat final de l’estètica del sistema. Tant la posició dels panells separats de les vores de la teulada, com utilitzar composicions simètriques (com s’aprecia en les imatges), amagar els perfils de subjecció dels panells des de tots els angles de visió, o aplicar una integració del cablejat personalitzat per a la casa, adequat i amb voluntat estètica, assegura un resultat que satisfà la perspectiva estètica de la nostra instal·lació a casa dels nostres clients.

IMG_1643

Confia en ACCIONA Energía per instal·lar el teu sistema fotovoltaic. Coneixements tècnics i experiència professional avalen els nostres equips professionals i tecnologia. No dubtis a contactar amb nosaltres >>

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT