El manteniment preventiu. Clau en l’eficiència energètica dels teus equips

2 de maig de 2024

El manteniment preventiu. Clau en l’eficiència energètica dels teus equips

El manteniment preventiu és una de les accions més recomanades pels experts en consum energètic i estalvi. Un equip que té un manteniment periòdic pot operar amb un menor consum elèctric, ja que les peces funcionen de manera òptima. Avui veurem com fer un pla de manteniment per als equips de més desgast i consum dins de casa teva. Així mateix, analitzarem l’efecte que té la cura del funcionament dels equips en l’allargament de la vida útil i l’estalvi a llarg termini.

La nostra vida diària s’ha fet cada cop més dependent d’equips que milloren les nostres tasques i ens fan la vida una mica més fàcil. Aquests equips s’encarreguen d’automatitzar tasques manuals i tedioses. Una llarga llista d’electrodomèstics són presents a la nostra quotidianitat i és difícil imaginar la vida sense ells.

Però, com qualsevol màquina, tots els equips de casa nostra estan subjectes a un desgast normal amb una vida útil predeterminada. Des que els traiem de l’empaquetatge, tots els equips inicien un compte enrere que anomenem vida útil.

Els fabricants inclouen peces i subsistemes que fan que aquests equips funcionin de manera òptima. A causa de l’ús, les peces es van desgastant i en el procés de deteriorament van perdent eficiència. En alguns equips, és possible anar reemplaçant i reparant peces al llarg de la vida per corregir aquest desgast. Aquesta acció, anomenada manteniment preventiu, ajuda a millorar-ne l’eficiència, reduir-ne el consum elèctric i allargar-ne la vida útil.

A ACCIONA Energia hem analitzat la influència del manteniment preventiu com una de les principals claus a la llar. Aquestes revisions poden reduir la factura elèctrica a una fracció del que pagues actualment de manera progressiva. Vegem com.

Què és el manteniment preventiu?

Qualsevol dels nostres equips està format per una sèrie de peces i dispositius que treballen de manera conjunta amb una finalitat específica. Algunes d’aquestes peces tenen més desgast i a mesura que més treballen, més es desgasten. Les peces mecàniques, de fricció o de moviment, solen ser les primeres a vèncer la seva vida útil.

Com en qualsevol sistema, l’avaria de la peça més petita pot comprometre el funcionament de tot el conjunt. Addicionalment, el consum elèctric de qualsevol equip és una sumatòria dels petits consums de cada part. Així, amb el desgast i el pas del temps, un equip qualsevol pot reduir-ne significativament l’eficiència.

En general, la solució pot ser el reemplaçament de l’equip per un model més nou per recuperar l’eficàcia. Tanmateix, certs equips, per la seva mida, funció o cost, solen ser més difícils de substituir de manera senzilla. I, és aquí, quan un pla de manteniment periòdic pot ser la solució.

El manteniment preventiu no és res més que una revisió periòdica i amb l’equip en funcionament, per un tècnic especialitzat. Aquest professional analitza la funció de l’equip i les seves peces de forma separada. Substitueix aquelles peces amb més desgast, filtres, lubricants i altres consumibles que redueixen l’eficàcia de l’equip en conjunt.

D’aquesta manera, l’equip pot recuperar els nivells d’operativitat, eficiència i consum sense haver d’invertir en la substitució. D’altra banda, aquest manteniment pot advertir a temps qualsevol avaria que comprometi l’equip i el funcionament. El manteniment preventiu és recomanable en tots els equips de casa nostra, però principalment en els més costosos i de més utilitat. Vegem quins són.

Lavadora

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Quins equips haurien de tenir un manteniment periòdic a casa meva?

Per als experts en servei tècnic i consum energètic a la llar, tots els equips haurien de tenir una rutina de revisió periòdica. En aquestes revisions, cal analitzar el funcionament del conjunt i de cada part de forma individual. Es comparen els consums especificats pel fabricant amb el consum actual i es revisa que tot funcioni correctament. Tot i que aquestes tasques solen ser les més recomanades, alguns equips de casa nostra són més susceptibles al desgast. Per tant, haurien de passar per un manteniment més regular. Alguns d’aquests equips són:

Aire condicionat/calefacció

Els equips de climatització solen tenir un desgast que s’incrementa amb l’ús. Les bombes de calor, compressors i ventiladors es poden deteriorar pel temps d’acció. Addicionalment, els gasos de refrigeració es consumeixen de manera continuada patint evaporació i pèrdua de propietats.

Els filtres d’aquests equips es col·lapsen amb l’acumulació de partícules, el que produeix més necessitat d’energia. Aquest augment tracta de compensar les limitacions de flux d’aire, cosa que a la llarga en redueix l’eficiència energètica.

Més o menys el mateix passa amb els radiadors, calderes i equips de calefacció. Les peces d’aquests equips es poden deteriorar amb el temps i el reemplaçament redueix la probabilitat d’errors generalitzats. Això permet rebaixar la factura a curt i llarg termini.

Refrigeradors i congeladors

Les neveres i congeladors de casa nostra treballen amb equips que redueixen la temperatura interior de forma controlada. Aquests equips usen filtres, evaporadors i condensadors que pateixen desgast. A més, les gomes que impedeixen l’intercanvi tèrmic entre l’interior i l’exterior perden elasticitat, cosa que en redueix l’eficàcia.

De la mateixa manera, algunes peces de l’equip poden avariar-se a un ritme més gran que la resta del conjunt. Amb una despesa menor, es poden reemplaçar petites peces i recuperar-ne l’eficàcia i l’operativitat òptima.

Rentadora/assecadora

Les rentadores i assecadores són màquines de gran consum elèctric, ja que operen amb motors de gran potència i alt consum. Les peces mòbils, filtres i gomes pateixen desgasts que afecten l’operativitat i augmenten la necessitat d’energia d’aquests equips.

Passa el mateix amb les assecadores, equips que essencialment treballen amb alts consums d’energia elèctrica. Aquests equips solen perdre vida útil i augmentar-ne el consum pel desgast de resistències, peces mòbils i termòstats.

Rentaplats

El rentaplats és un equip que en general té un consum elevat quan les peces es desgasten per l’acció de l’aigua. Els taponaments dels filtres i sortides d’aigua generen més necessitat de potència de motors i bombes d’aigua. En conseqüència, el consum augmenta i l’eficiència disminueix amb el pas del temps.

Encara que no són els únics que es poden revisar periòdicament, aquests equips solen millorar-ne l’eficiència amb el manteniment. El més recomanable és que aquest tipus de feines siguin fetes per tècnics especialitzats. Algunes marques tenen departaments de servei tècnic de gran qualitat. Així mateix, al mercat hi ha una gran oferta d’empreses dedicades al manteniment preventiu i reparacions dels equips de la llar.

Per què el manteniment optimitza l'eficiència i redueix el consum energètic?

Els fabricants d’equips i electrodomèstics inverteixen molts recursos en la investigació i el desenvolupament dels seus productes. Actualment, l’eficiència elèctrica i el baix consum són una part molt important dels dissenys d’equips de la llar. Tot i això, és un fet ineludible que els equips vagin perdent facultats amb el pas del temps i l’ús.

A mesura que els equips redueixen la seva capacitat operativa, els elements de reducció del consum van perdent la qualitat i capacitat d’estalvi. Un equip amb desgasts i avaries menors pot incrementar la necessitat de consum i, així, augmentar significativament la necessitat energètica.

El manteniment preventiu ajuda a recuperar els valors d’eficiència dels equips de manera progressiva i escalable. A llarg termini, el manteniment dels equips permet mantenir un consum predictible i regulable en la recerca d’estalviar a la factura elèctrica.

Els estudis tècnics d’ACCIONA Energia mesuren el consum individual i real de cada equip com a part d’una anàlisi de necessitats de consum a casa. Els nostres tècnics especialitzats recomanen fer un manteniment preventiu i periòdic com una de les maneres de reduir les necessitats elèctriques a l’interior de la llar. Així, podràs mantenir més estabilitat en el teu consum, cosa que permet augmentar l’eficiència i reduir el que pagues en energia convencional.