Què és el CUPS? Un codi que hauria d’importar-te

26 d'abril de 2023

Què és el CUPS? Un codi que hauria d’importar-te

El CUPS és un dels números més importants per a qualsevol usuari d’un servei elèctric. És fonamental per a qualsevol modificació en el teu servei, incloent-hi canvis de direcció, tarifes o tipus de contracte. Malgrat això, és un codi que sol passar desapercebut. Anem a veure què és i quina és la seva importància.

En general, els usuaris ens concentrem en quant és la suma a pagar de la factura elèctrica. Poques vegades ens fixem en la resta de la informació d’un servei i saber què és el CUPS no és gaire comú entre els usuaris.

El CUPS és l’acrònim de Codi Universal de Punt de Subministrament i identifica de manera única a un subministrament elèctric. Aquest codi, generalment, es troba a la factura, al contracte de serveis i al comptador.

La seva importància radica en que és una informació crucial per a qualsevol canvi en les condicions d’un servei d’energia. A més a més, és el número imprescindible a qualsevol alta, baixa o canvis en el contracte elèctric.

Què és i per a què serveix el CUPS elèctric és una cosa que tots els usuaris d’un servei elèctric devem conèixer. Avui, et mostrarem com ubicar-ho i per a què podries fer-lo servir a curt o llarg termini.

Què és el CUPS? Per a què serveix?

Un CUPS és un codi de 20 dígits que identifica el subministrament d’una casa, una empresa, un comerç o una indústria. Com el DNI o el número de passaport, el CUPS elèctric és únic, intransferible i associat a una direcció de serveis.

És un codi que està lligat al punt de subministrament independentment de l’usuari, l’empresa proveïdora o el tipus de contracte. Aquest número permet a les empreses elèctriques identificar un punt i establir la correspondència amb una direcció física.

La utilitat del CUPS està més relacionada amb els sistemes de comptabilitat del consum i facturació dins del sistema del proveïdor elèctric. Tot i així, els usuaris necessitem aquest codi per a qualsevol tipus de canvi de dades i/o contracte.

El número CUPS d’electricitat sol demanar-se per a:

  • Canvis de titularitat del contracte
  • Altes o baixes del servei
  • Modificació de la domiciliació o mètodes de pagament
  • Canvis amb la potència contractada
  • Nous contractes i canvis en el tipus de tarifes
  • Reports d’incidències, avaries i altres tipus d’operacions amb el proveïdor

Per al subministrament elèctric, el CUPS està dissenyat de la següent manera:

ESXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Lletres ES com a identificador del país (Espanya en el nostre cas)
  • 4 dígits que identifiquen a l’empresa distribuïdora
  • 12 dígits que identifiquen al punt de subministrament (aquests són únics per a cada direcció i comptador)

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Què faig si no tinc codi CUPS?

Al nostre dia a dia, saber què és el CUPS no és una informació que fem servir molt sovint i per tant pocs coneixen de la seva existència. Tot i així, aquells que s’han mudat, han canviat de proveïdor de serveis o modificat el seu contracte han necessitat d’aquest número tan important.

No tenir a mà el codi CUPS pot ser un veritable malson per aquells que necessiten fer modificacions als seus serveis. Això és més comú del que creiem, especialment en canvis de residència i nous contractes.

Si tenim el contracte de serveis podem trobar un apartat d’identificació del subministrament amb les dades de l’immoble i el codi CUPS. Però, també és factible llegir aquesta informació al comptador elèctric.

Generalment, a la cara frontal del comptador a prop del codi de barres o de la identificació de l’equip podem trobar aquesta numeració. En aquells casos on els comptadors són de difícil accés, el CUPS pot obtenir-se a través de l’empresa distribuïdora.

Als centres d’atenció al client, les empreses distribuïdores poden facilitar aquesta informació als usuaris. És probable que ens sol·licitin algun tipus de document per a comprovar la veracitat de la informació com el DNI, NIE, Passaport i contractes de lloguer o títols de propietat.

Troba el CUPS a la teva factura

Com hem dit, aquest codi es troba al comptador elèctric i al contracte inicial de serveis. Però, la forma més senzilla de localitzar-ho és a la factura periòdica de l’electricitat i/o el gas.

Cada empresa té un disseny de factura diferent on expressen els consums i diferents variables de maneres diferents. No obstant això, la majoria de les factures guarden en comú una forma d’identificació de l’usuari i dades sobre el subministrament.

Normalment, a l’encapçalament de la factura es poden trobar dos tipus de dades. Les de l’usuari amb el nom i cognom, número d’identificació i direcció del servei. En un altre apartat, la majoria de les empreses tenen una secció que normalment es diu “dades o identificació del contracte”.

En aquest apartat podem veure el número del contracte, referència interna del tipus de tarifa aplicada, potència contractada i el CUPS. Aquest número és fàcilment identificable, ja que és un codi de 20 dígits que comença amb les lletres “ES” com a identificador d’Espanya, de la següent manera:

ESXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aquest número s’identifica de manera explícita a les modalitats de factura impresa i digital. A més a més, és important saber què és el CUPS d’electricitat i el CUPS de gas. Fins i tot als casos de les factures unificades d’ambdós serveis, les empreses identifiquen el tipus de CUPS. Si no és així, una manera d’identificar-ho és que el CUPS elèctric té 20 dígits i el CUPS de gas en té 22.

Per als usuaris d’energia fotovoltaica que vulguin comercialitzar els excedents d’energia generats automàticament, el número CUPS és fonamental. Aquest codi es farà servir per a generar el que es coneix com a CAU o Codi d’Autoconsum, un número que identifica a l’usuari i la seva modalitat de contribució d’excedents.

Als estudis tècnics personalitzats de ACCIONA Energía podràs tenir tota aquesta informació de forma detallada i explícita. De la mateixa forma, el nostre servei d’acompanyament continu t’ajudarà a tenir sempre a mà tota la informació que necessites amb el teu proveïdor elèctric actual.