Saps com interpretar la teva factura elèctrica? Descobreix les claus més importants

11 d'agost de 2023

Saps com interpretar la teva factura elèctrica? Descobreix les claus més importants

A la teva factura elèctrica hi ha moltes dades útils per interpretar el teu consum i plantejar-te formes per reduir la despesa elèctrica mensual. Descobrirem quines són les dades més importants de la factura elèctrica i la seva aplicació a la nostra vida diària.

La factura elèctrica és un document fonamental per entendre i controlar el nostre consum d’energia. Tot i això, moltes vegades resulta confús i fins i tot intimidant, ja que algunes dades són difícils d’interpretar. Sense el coneixement tècnic en consum elèctric, analitzar la informació continguda a la factura elèctrica sol ser una mica complex per a la majoria dels consumidors.

Així mateix, saber si el nostre consum és alt o baix és difícil sense una guia que ens permeti fer comparacions. Afortunadament, la factura elèctrica actual s’ha anat dissenyant per aprendre a interpretar-la de manera més senzilla.

La majoria de les companyies elèctriques estan obligades a fer les seves factures més explícites i senzilles. Però, encara que ens inclouen gràfics i estadístiques de consum, encara és complicat extreure’n algunes dades.

En aquest article, et mostrarem les claus més importants per interpretar la factura elèctrica. Comprendre aquestes dades et permetrà prendre decisions informades i realitzar ajustaments per reduir el consum i estalviar en la factura elèctrica.

Les dades més importants d'una factura elèctrica

Mensualment, arriba a la bústia o a la safata d’entrada del correu electrònic una factura elèctrica del nostre consum. La majoria de nosaltres només ens fixem en quant cal pagar i quan venç el període de pagament.

I encara més, per als que domicilien els pagaments als comptes bancaris, la lectura de la factura elèctrica no és una activitat habitual. Per això, aprendre a interpretar el nostre consum implica conèixer les dades de la factura següents:

Termosyat

Dades de contacte

A la part superior de la factura elèctrica trobaràs les teves dades personals i de contacte, a més del nombre de contracte, número CUPS i data d’emissió.

Potència contractada

La potència contractada és la capacitat màxima d’energia que pots consumir simultàniament. Aquesta informació es troba a la secció “Potència contractada” i s’expressa en quilovats (kW).

Consum en kWh

La factura mostrarà el teu consum d’energia elèctrica en quilovats-hora (kWh). Aquesta informació us permetrà tenir un seguiment detallat del vostre consum mensual.

Període de facturació

La factura indicarà el període de temps que cobreix el consum facturat, generalment un mes. Això és important per analitzar els canvis en el consum al llarg del temps.

Terme d'energia

El terme d’energia és l’import que es cobra per l’electricitat consumida i s’expressa en euros per kWh.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Com conèixer el teu consum a la factura elèctrica?

Dins la teva pròpia factura pots trobar la informació més important per saber quin és el teu consum d’energia. Per conèixer el consum d’energia elèctrica a la factura, seguiu aquests passos:

  1. Localitza la secció de consum: Busca la secció que mostra el teu consum a kWh. Aquesta informació sol trobar-se en una taula o gràfic sota el títol “Consum” o “Detall de consum”.
  2. Revisa els mesos anteriors: Analitza el teu consum d’electricitat durant els mesos anteriors per identificar possibles patrons o canvis significatius en el teu consum.
  3. Compara el teu consum actual: Compara el teu consum actual amb el dels mesos anteriors per avaluar si hi ha hagut un augment o una disminució significativa.
  4. Tingues en compte les estacions de l’any: Recordeu que el consum d’energia pot variar segons les estacions de l’any. Durant l’hivern, és comú que augmenti a causa de l’ús de calefacció, mentre que a l’estiu es pot incrementar per l’ús d’aire condicionat.

Totes aquestes dades et permeten saber si hi ha hagut algun element que justifiqui l’augment de la despesa. Encendre els sistemes de climatització, esdeveniments especials o altres despeses extraordinàries pot afectar el consum. Tot i això, també pots trobar la font de malbaratament, com algun equip poc eficient o alguns hàbits que afecten la teva despesa elèctrica. Estudiar l’històric de consum a la factura és imprescindible per analitzar com es comporta la necessitat d’energia al llarg del temps.

La factura com a clau de la reducció de la despesa en energia

La factura elèctrica no només mostra el consum d’energia, sinó que també et pot ajudar a identificar formes de reduir la despesa en energia. Aquí us presentem algunes claus importants:

  • Control del consum: Utilitza la informació de la factura per fer un seguiment regular del teu consum i detectar possibles augments inesperats. Això us permetrà identificar àrees de millora i prendre mesures per reduir el vostre consum.
  • Eficiència energètica: La factura elèctrica permet avaluar l’eficiència energètica dels teus electrodomèstics. Si notes un consum excessiu, considera la possibilitat de reemplaçar-los per models més eficients.
  • Horaris de tarifació: A la factura, trobareu informació sobre els horaris de tarifació, com ara les hores vall o punta. Aprofiteu els horaris vall per utilitzar electrodomèstics d’alt consum energètic.
  • Modificació de la potència contractada: Si observeu que no utilitzeu tota la potència contractada, podeu considerar la possibilitat de reduir la vostra potència contractada. Això pot generar estalvis significatius a la factura elèctrica.

En conclusió, interpretar la factura elèctrica és fonamental per entendre el teu consum d’energia i buscar formes de reduir la despesa. Coneixent les dades més importants de la teva factura i seguint algunes claus pràctiques, pots optimitzar el teu consum i estalviar a la factura elèctrica.

D’altra banda, pensar a implementar solucions d’energia renovable a casa teva o empresa, pot ser una alternativa eficient. L’energia solar us ajuda a reduir significativament el pagament d’electricitat mensual. ACCIONA Energía pot donar-te un assessorament personalitzat a la instal·lació de plaques solars a partir d’un estudi tècnic personalitzat. Tenir un consum energètic més sostenible i eficient és cada cop més possible amb l’energia solar.