Com fer el manteniment de les plaques solars

30 de març de 2020

Com fer el manteniment de les plaques solars

Taula de continguts

Quan decidim apostar per una instal·lació de plaques solars per a la nostra llar, o per al nostre edifici, hem de tenir en compte que el manteniment preventiu és de vital importància per a un correcte funcionament de les plaques. És a dir, no n’hi ha prou amb instal·lar-les i oblidar-nos-en. Com és obvi, la instal·lació necessita unes atencions al llarg de la seva vida, sobretot, per assegurar-nos que tots els seus components funcionin perfectament. Només d’aquesta manera aconseguirem un millor rendiment de la instal·lació i, encara més important, allargarem la vida útil de les plaques d’energia solar.

I és que el rendiment màxim dels panells solars s’aconsegueix únicament quan es donen les condicions idònies. I a vegades, petits desperfectes, fallades o desviacions poden comportar una petita pèrdua en aquest rendiment. Cal aprendre de les grans instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica a Espanya.

A vegades no sabem què falla perquè una simple orientació inadequada o una certa desviació dels mòduls, una ombra sobre aquests, l’acumulació de pols o la brutícia en general poden incidir, sense que ho sapiguem, en el rendiment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Per què és important el manteniment de les plaques solars?

Com diem, el principal objectiu del manteniment preventiu dels panells fotovoltaics és que funcionin bé i que puguem utilitzar-los durant molt més temps.

Si mantenim nets i en bones condicions els panells, aprofitarem més l’energia solar. A més, el rendiment serà més estable i continu.

Un bon manteniment ens estalviarà també males passades, és a dir, avaries de major o menor envergadura que poden arribar a inhabilitar la instal·lació. És més, a vegades prevenir petits danys en les instal·lacions ens evitarà tenir problemes molt més greus i més costosos.

Un altre dels beneficis que obtindrem si tenim en bones condicions les plaques d’energia solar fotovoltaica és que reduirem despeses, ja que si estan en bon estat rendeixen més i, per tant, no haurem de recórrer al proveïment de la xarxa elèctrica o a altres combustibles fòssils. Continuarem sent autosuficients sense despeses extra.

Això sí, cal tenir en compte que el manteniment de les plaques solars, no obstant això, no s’ha de fer amb massa freqüència, ja que per les seves característiques tenen molta durabilitat i resistència.

En general, es recomana revisar de manera general una vegada al mes que tot més o menys funcioni, però caldria fer un manteniment dels panells solars més conscient –si pot ser per un professional–, una o dues vegades l’any.

Podem fer el manteniment dels panells solars nosaltres mateixos?

La filosofia de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum és, precisament, ser autosuficients. Per això, si el manteniment de les instal·lacions el podem fer nosaltres mateixos, molt millor. En tot cas, sempre és opcional, per la qual cosa una altra opció també molt vàlida és contractar un professional perquè periòdicament ens revisi l’estat de la instal·lació.

En cas que siguem nosaltres mateixos els que fem el manteniment, cal tenir en compte que, com que la majoria de les plaques solars estan sota cobert, és relativament fàcil d’accedir-hi i, per tant, no costarà revisar-les periòdicament. Sabem que és important estalviar en la factura de la llum, però deixem aquesta revisió als més experts.

En el cas de les plaques fotovoltaiques, les cèl·lules estan elaborades a base de silici, un mineral que ofereix una gran resistència a les condicions meteorològiques adverses, fins i tot si plou pedra. És per això que, en aquesta mena d’instal·lacions, el manteniment dels panells solars no és gaire complicat i el podem fer sense problemes.

A més, el manteniment de les plaques solars fotovoltaiques, com que no tenen parts mòbils, se simplifica bastant. Principalment, hem de revisar tots els components:

  • Panells fotovoltaics. Hem de revisar que no hi hagi trencaments, que estiguin nets i que es conservin gairebé com el primer dia. Depenent de la zona on estiguin situats caldrà revisar-los amb més o menys freqüència, segons les condicions climatològiques de la zona. És recomanable, com a mínim, netejar les plaques i controlar-ne la temperatura almenys quatre vegades l’any. Per a aquesta neteja n’hi ha prou amb aigua tèbia a poca pressió, una esponja suau i netejar amb cura la superfície de les plaques.
  • Inversor. Et recordem que es tracta de l’equip de mida reduïda que deixa l’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a punt per ser utilitzada al teu habitatge (convertint el corrent continu en corrent altern). Per a un bon manteniment cal mirar que funcioni correctament, que el cablejat estigui en bones condicions, etc. Una vegada al mes es recomana revisar-lo, i comprovar que tot va bé. També es pot netejar amb un drap la brutícia acumulada.
  • Les bateries. És important, també un cop al mes, revisar el seu funcionament, que el nivell d’electròlit de les bateries sigui l’adequat, i en cas que en falti, caldrà omplir-les fins a arribar al nivell recomanat. Per a això, utilitzarem aigua destil·lada o amb un contingut mineral baix. Amb un densímetre convé verificar l’estat de la càrrega de la bateria i la capacitat.
  • Comptador. És el que comptabilitza l’electricitat que consumeixes. Hem de verificar que no hi ha fallades i que funciona bé. Es pot fer, com a mínim, quatre vegades l’any.
  • Sistema de monitoratge. És la part més important perquè estiguem alerta que tot funciona, ja que és l’apartat que envia la informació de l’estat de la instal·lació i de la generació d’energia al teu telèfon mòbil i al nostre centre de control. D’aquesta manera nosaltres estem al corrent del bon funcionament de la instal·lació i vigilem que el sistema també funcioni correctament.
  • Suports. No oblidem, quan fem el manteniment –almenys quatre vegades l’any o, fins i tot, durant la revisió mensual– revisar de manera visual que les estructures estan també en bon estat i que els factors de la climatologia no les han espatllat o danyat. És a dir, hem de revisar que es mantenen intactes davant la corrosió. Cal controlar possibles deformacions o esquerdes, que els cargols estiguin ben collats per evitar que els panells es desprenguin, el segellament de les juntes, la fixació dels mòduls a l’estructura i la presa a terra, etc.

Des de ACCIONA Energía subratllem la importància de la cura i de la neteja de les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques i de tot el sistema, sobretot, per evitar majors problemes i avaries més costoses en el futur. Perquè la prevenció és sempre l’aposta més segura.

No obstant això, a vegades no n’hi ha prou amb un bon manteniment. Hi ha casos especials en què factors externs poden danyar les instal·lacions. Per exemple, quan cau una tempesta de calamarsa o de neu. En tot cas, com ja hem esmentat, els panells fotovoltaics tenen una gran resistència, per això la probabilitat que l’impacte de la pedra faci malbé els panells solars és mínima. Tanmateix, en el cas que això passés, hi ha garanties que cobreixen aquestes incidències. I a ACCIONA Energía oferim fins a 25 anys de garantia en els nostres panells.

Contractar el manteniment de les plaques solars

Encara que el manteniment de les plaques d’energia solar i tot el sistema fotovoltaic sigui relativament fàcil de fer, sovint, i per oblidar-nos de problemes que no dominem, l’opció de contractar el manteniment és molt recomanable.

És més, per a les revisions més a fons, com dèiem abans, el més recomanable és posar-nos en mans d’especialistes, ja que els professionals saben perfectament com han d’estar les nostres instal·lacions d’energia solar perquè el seu rendiment arribi al 100%. A més, són els especialistes els que saben quan cal fer la revisió, amb quina freqüència i exactament què cal revisar en cada cas.

Perquè no és el mateix una instal·lació situada al nord d’Espanya, on les condicions climatològiques són molt particulars, que una altra instal·lada al sud, amb més hores de sol i calor. Però a més de les condicions climatològiques, també depèn de la pols en suspensió en l’aire de la zona on estan situades les plaques, i d’altres factors externs.

Per això, els especialistes saben revisar tots els factors externs i intrínsecs per dur a terme un manteniment de les instal·lacions molt més exhaustiu i eficient.

Així mateix, quan detectem que hi ha alguna fallada, que la instal·lació no funciona correctament, sens dubte hem d’acudir a un especialista.

Poden ser fallades de naturalesa diferent: des de simples errors en els sistemes electrònics que se solucionen des de la centraleta de control, fins a fallades en l’inversor o en el sistema de gestió en el cas de les fotovoltaiques. Sovint és necessari substituir o reparar components avariats. En aquests casos, no hi ha altre remei que contractar un professional.