Com ampliar una instal·lació fotovoltaica?

2 de juny de 2022

Com ampliar una instal·lació fotovoltaica?
Com ampliar una instal·lació fotovoltaica?

Bateries, vehicle elèctric, aigua calenta, calefacció i aire condicionat necessitaran, cada cop més, l’energia generada a casa. L’energia elèctrica domèstica va guanyant terreny al petroli i al gas en la transició energètica. És per això, que moltes persones fan el pas a la instal·lació de plaques solars als seus domicilis, però de vegades se’ls queda curta i volen augmentar-la. ACCIONA Energía té la clau de com ampliar una instal·lació fotovoltaica de manera fàcil i eficient: els microinversors.

Quan sents la paraula “microinversor” segur que t’imagines un broker minúscul, un petit especulador financer, però res a veure amb això. Els microinversors són uns petits aparells que es col·loquen a cada panell solar i que permeten ampliar la xarxa sense problemes, ja que cada placa funciona de forma autònoma.

En canvi, l’altra opció seria la d’un inversor central únic, que té una limitació física de la seva capacitat i mai podrà donar més energia que la seva potència màxima. De manera que, si es volgués ampliar la instal·lació de plaques, s’hauria de canviar tot el sistema. Afortunadament, els microinversors que ofereix ACCIONA Energía són sinònim de més longevitat a la teva instal·lació solar.

La funció concreta dels microinversors fotovoltaics és convertir el corrent continu en altern. Transformar l’energia per fer-la servir a la llar. Però…

QUINS ALTRES AVANTATGES TENEN ELS MICROINVERSORS?

Versatilitat

Facilitaran una ampliació de la teva xarxa de manera molt més eficaç. S'instal·larien nous panells fotovoltaics amb els seus microinversors, de manera totalment independent a la instal·lació ja en servei.

El sistema és molt més fiable

El motiu: desapareix qualsevol punt únic de coll d'ampolla en cas de fallada, cada placa té més autonomia.

Comoditat i estètica

Hi ha un equip menys i, per tant, es redueixen els elements auxiliars.

Més eficiència per a cada panell

Gràcies a una gestió individualitzada que inclou el monitoratge de la informació en el núvol.

Un dels punts forts de l’opció de microinversors per a una instal·lació fotovoltaica és que, per poder fer una ampliació de la xarxa de panells, mai no caldrà reemplaçar els dispositius ja instal·lats. De manera absolutament independent a la instal·lació de base, s’afegeixen noves plaques amb els seus respectius microinversors incorporats. Cadascun serà totalment independent a la resta.

Per això, una ampliació de la teva xarxa fotovoltaica, pel que fa al nombre de panells, no interfereix a la instal·lació anterior. Com hem dit, en un sistema basat en un inversor central únic, en cas de col·locar més plaques fotovoltaiques, es seguiria generant la mateixa energia, fet que ens obligaria a acudir, inevitablement, a la compra i instal·lació d’un altre inversor general, un amb més capacitat que el pugui substituir. És una situació que passa cada cop més a molts usuaris, creixen les necessitats energètiques però la font que tenen és limitada.

És important tenir en compte la ràpida evolució dels panells fotovoltaics, any rere any. Això implica la incompatibilitat de potència entre panells de diferents anys en cas que s’utilitzi un inversor central. Un cop més, amb els microinversors aquest problema no existeix i és molt més fàcil la renovació de la instal·lació de plaques solars.

Tots els nostres serveis tenen el mateix segell de qualitat. Disposem dels microinversors ENPHASE, sistemes més intel·ligents i segurs.

Moment d’ampliar la teva instal·lació:

La tecnologia de microinversors de la companyia d’energia ENPHASE facilita una instal·lació amb un traç de corrent continu menor, minimitzant així les pèrdues d’electricitat. A banda, aquests microinversors en concret ens faciliten una informació específica de funcionament que després ens serà de molta utilitat. Estem parlant del sistema de monitoratge, de seguiment, que detalla valors per unitat i mòdul instal·lat. Aquest seguiment el pot fer l’usuari amb llibertat i comoditat des de l’aplicació mòbil. És un avantatge i valor afegit poder visualitzar la producció per unitat de cada placa fotovoltaica, de la mateixa manera que també es poden comprovar les dades de producció i consum.

Amb aquest sistema de monitoratge ofert per ENPHASE es pot fer un seguiment en temps real, calcular quanta energia ofereix el teu sistema i, a més, és possible comparar l’energia que gastes a casa teva. Així, pots gestionar el consum d’energia i disminuir al màxim la despesa de la llum, ja que podràs conèixer al detall el que està passant a casa teva, el que necessita el teu habitatge per a alimentar-se.

Els sistemes oferts per ACCIONA Energía de la mà d’ENPHASE convencen cada cop més els clients. Per norma general, els usuaris es decanten per les solucions aconsellades per l’empresa. La majoria queden convençuts i satisfets després de comprovar tots els avantatges i les oportunitats d’aquesta tecnologia, en el procés de complir les seves necessitats particulars. I és que comptem amb una base de clients molt compromesa i amb interès pel medi ambient i l’economia sostenible.

Si no comptem amb microinversors, l'ampliació d'una instal·lació fotovoltaica serà quasi impossible en un futur immediat

Per tant, l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica serà molt difícil o gairebé impossible en un futur més o menys proper, si no es compta amb un sistema basat en microinversors. Des de ACCIONA Energía hem comprovat que l’electrificació no fa més que créixer i els clients necessiten ampliar les seves xarxes energètiques. És pels motius explicats que no recomanem l’ús d’una instal·lació basada en un inversor central.

Fent referència a l’inici de l’article, l’electrificació és la utilització d’electricitat com a font d’energia primària per a la majoria de les nostres activitats diàries. Els grans perjudicats d’aquesta reconversió són altres energies més contaminants i amb encara molta presència a la nostra societat, els combustibles fòssils. El petroli i el gas passaran de mica en mica a un segon pla a causa d’una necessitat climàtica i de sostenibilitat. La pujada del preu dels combustibles també facilitarà un augment natural de les alternatives.

Segur que si ja has pujat al vaixell dels microinversors i les plaques solars, també col·laboraràs en la transició energètica amb altres fonts sostenibles. Són el cas dels carregadors de cotxe elèctric de ACCIONA Energía i els sistemes de climatització amb aerotèrmia. Contamina menys amb aire i mobilitat neta. Encara no els coneixes?


UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT