Cases ecològiques amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum com a principal font energètica

9 d'octubre de 2020

Cases ecològiques amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum com a principal font energètica

Taula de continguts

El disseny reeixit d’una casa no només requereix estètica i comoditat, sinó també la implementació de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i la possibilitat d’assolir estalvis energètics. Mitjançant l’ús de materials naturals com la fusta, de tecnologies ecològiques com la generació d’energia fotovoltaica o l’aerotèrmia, així com la implementació de mètodes de construcció nets, l’ecologia ha de ser un centre de gravitació de les cases del segle XXI.

Dissenyar una casa a mida del seu entorn

És fonamental dissenyar una casa tenint en compte el clima i l’entorn, així com l’orientació del terreny respecte als moviments del Sol al llarg de l’any, el paisatge i els vents. Per tenir èxit, quan es dissenya una casa se n’ha d’adaptar l’estructura, les diferents estances i volums per limitar l’exposició a la intempèrie.

Una bona consideració de les característiques ambientals d’un terreny no només millorarà la comoditat d’una casa en maximitzar la llum natural i les obertures en les vistes, sinó que a més permetrà estalviar energia amb sistemes de calefacció adequats i un aïllament acurat, i en última instància reduir l’impacte ambiental de la casa. L’orientació de la casa també és important pensant a reduir al màxim el consum d’energia de la xarxa elèctrica. Un bon posicionament dels panells fotovoltaics pot ajudar a millorar fins a un 50% la quantitat d’energia que aquests generen. ACCIONA Energía, en aquest sentit, s’implica des del principi i d’acord amb les necessitats del nostre client, a definir una ubicació i orientació òptimes dels panells, fins i tot en la fase de projecte de la casa.

Per descomptat, l’elecció del terreny i el diàleg amb l’arquitecte, el constructor i els diferents industrials, incloent-hi els especialistes en el disseny energètic de la casa com ACCIONA Energía, seran primordials perquè l’arquitectura d’aquesta respongui a la forma de vida dels seus habitants i estigui ben integrada en el seu entorn, tot respectant les limitacions econòmiques del propietari.

L’aïllament d’una casa

Per a una casa tradicional sense aïllament, les pèrdues de calor generalment provenen dels diversos elements de l’edifici en els següents ordres de magnitud: sostre: 30%; parets: 25%; ventilació: 20%; finestres: 13%; sòl: 7%; ponts tèrmics: 5%

La reducció del consum energètic d’un habitatge passa necessàriament per un bon aïllament tèrmic. Per tant, és imperatiu tenir en compte els diferents elements de pèrdua de calor i, en particular, els que generen les pèrdues més importants. Segons els països i el clima, l’aïllament contra el fred o contra la calor serà més o menys important.

Tècniques d’aïllament per a una casa

En lloc d’agregar un aïllament addicional als elements febles en energia tèrmica, com es feia antigament, l’aïllament modern encaixa directament a la casa. Per exemple, les cobertes verdes combinades amb la instal·lació de panells fotovoltaics s’utilitzen cada vegada més perquè, a més del seu atractiu estètic, proporcionen un bon rendiment d’aïllament del sostre contra el fred de l’hivern i la calor de l’estiu, i també es poden utilitzar per a la filtració i recuperació d’aigua de pluja.

Amb la inèrcia tèrmica de les parets, i les pèrdues d’energia per ventilació, la necessitat de mantenir una temperatura constant i la regulació higromètrica de les diferents habitacions són paràmetres a tenir en compte en el disseny de l’aïllament. El disseny de la casa en el seu entorn, l’ús de materials de construcció aïllants de manera natural, dispositius com aerotèrmia funcionant de manera prioritària amb energia fotovoltaica o doble vidre, són les millors pràctiques d’arquitectura sostenible que condueixen a un excel·lent rendiment general del sistema.

En zones molt fredes, com les de muntanya, s’hi poden afegir característiques especials per afavorir l’aïllament de l’habitatge: un vestíbul d’entrada per limitar els intercanvis de calor en obrir la porta principal, portes per aïllar passadissos i diferents plantes amb la finalitat de concentrar la calor de sales de dia o de nit.

Materials ecològics per a la construcció d’habitatges

Alguns materials de construcció impliquen la presència en un habitatge de diversos elements nocius per al medi ambient, utilitzats en la seva preparació, tractament o ús diari. Per evitar materials que continguin substàncies nocives, la construcció amb materials naturals com la fusta o productes d’origen vegetal (palla, cànem, aïllants com la llana de lli o altres llanes vegetals) crea estructures duradores alhora que potencia els espais saludables, estètics i càlids.

A més, aquests materials naturals, en particular la fusta, proporcionen de manera natural bons rendiments aïllants, eliminen els ponts tèrmics amb un cost més baix i, per tant, també permeten aconseguir estalvis d’energia a llarg termini i fins i tot una climatització natural. El mateix passa amb certs materials del sector agrícola (llana animal, plomes, etc.), abundants productes minerals (terra o pedra) o materials reciclats com la cel·lulosa, que ofereix excel·lents propietats tèrmiques.

La selecció de materials de producció local a prop del lloc de construcció també redueix les emissions contaminants del transport, al mateix temps que dona suport a l’economia local. Els materials naturals importats tindran un impacte més fort que els materials menys ecològics produïts localment. El balanç ecològic de la construcció, tenint en compte no només l’impacte ambiental en l’origen durant la producció dels materials sinó també el seu transport, assemblatge i descomposició, permet avaluar el pes total de la construcció d’una casa sobre el medi ambient.

Producció i reciclatge d’energia dins d’una casa

Establir mètodes de producció d’energia que limitin l’ús de combustibles fòssils, especialment per a calefacció i aire condicionat, és un element central en el disseny ecològic d’un habitatge. L’ús d’una instal·lació fotovoltaica o instal·lació fotovoltaica amb aerotèrmia és, sens dubte, la millor manera de produir energia neta i reduir la petjada de carboni d’una casa, les factures de llum o gas i, eventualment, aprofitar les produccions locals. És conegut per tothom però mai és sobrer recordar-ho: l’energia del Sol és gratuïta, verda i infinita. A més, la petjada mediambiental produïda en la fabricació d’un panell fotovoltaic (d’una placa solar) es recupera amb energia verda del Sol en menys de 2 anys.

Per aconseguir la construcció d’una casa verda, tot aquest equipament ha d’anar de bracet amb una consciència més global dels habitants per una vida més verda: carpooling, reciclatge de residus, consum orgànic, limitació de l’ús d’envasos i bosses de plàstic, etc.

En resum, una casa ecològica ideal tindria les següents característiques en el seu disseny, materials i equipament:

 • Forma compacta per reduir la superfície d’intercanvi de calor amb l’exterior.
 • Maximitzar l’exposició i les àrees amb finestres al sud.
 • Aprofitament del paisatge natural i/o implantació dels elements auxiliars (garatge, sala de màquines, celler…) per actuar com a amortidor d’aïllament de la casa contra els vents i el fred en el costat dels vents dominants i el nord.
 • Calefacció per energies renovables, si és possible, amb panells solars i aerotèrmia que redueixen considerablement les emissions de CO₂.
 • Calefacció per sòl radiant per bloquejar les pèrdues d’energia del sòl.
 • Casa de fusta o qualsevol material orgànic, com a material de construcció principal.
 • Il·luminació amb bombetes de baix consum i tecnologia LED.
 • Impermeabilització i aïllament de murs mitjançant llana vegetal o similar.
 • Eliminació de ponts tèrmics amb materials aïllants.
 • Recollida d’aigua de pluja per a ús sanitari i reg del jardí.
 • Recollida i reutilització d’aigües grises.
 • Sostres voladissos que resguarden del sol a l’estiu i el deixen entrar a l’hivern.
 • Des del punt de vista de la jardineria associada a la casa, plantar arbres de fulla perenne per a aïllament al nord i arbres de fulla caduca al sud per crear ombra a l’estiu i deixar passar la llum a l’hivern, i plantes trepadores per bloquejar els rajos del sol a l’estiu.
 • Optimització de la ventilació natural.
 • Aïllament per neu acumulada al sostre en zones fredes.

Confia en ACCIONA Energía per instal·lar el teu sistema fotovoltaic. Coneixements tècnics i experiència professional avalen els nostres equips professionals i tecnologia.

UNEIX-TE A LA NOSTRA COMUNITAT