Com em beneficia la compensació per excedents de consum? 

3 d'octubre de 2022

Com em beneficia la compensació per excedents de consum? 

Amb la finalitat d’incentivar la instal·lació de sistemes d’autogeneració i autoconsum solar, s’han creat una sèrie de beneficis per a les empreses i particulars. Un dels incentius més positius és la possibilitat d’ingressar a la xarxa els excedents d’energia generada i no consumida. Vegem com podem beneficiar-nos d’aquests excedents i què hem de fer per a implementar-los.

Excedentes de consumo

La comercialització dels excedents de consum és una de les fórmules amb més èxit dintre del pla d’incentius cap a la transició energètica. Espanya, gràcies a la seva posició geogràfica privilegiada, és un dels països amb més potencial de generació d’energia solar a Europa. Aquesta capacitat ens permet crear un gran estalvi i ingressos extra enfront dels preus creixents de l’energia convencional.

És a dir, el Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha creat una sèrie de fórmules per a l’abocament d’excedents d’energia. Les empreses i particulars poden reingressar a la xarxa elèctrica pública l’energia autogenerada per diferents fonts alternatives.

Fins a l’any 2018 els particulars i les empreses havien de pagar una sèrie d’impostos que es cobraven per la instal·lació de sistemes d’autogeneració energètica. És el que s’anomenava impost al sol, amb què es cobraven taxes elevades als qui substituïen el consum elèctric per fonts alternatives com els panells solars. A més de l’eliminació d’aquests impostos, es van crear un seguit de subvencions i incentius per aprofitar el nostre potencial energètic.

Actualment, qualsevol immoble residencial o comercial pot proveir-se per si mateix i pot vendre els excedents a la xarxa pública. Evidentment, aquesta activitat està sotmesa a un seguit de regulacions que és important conèixer abans d’instal·lar aquests sistemes.

Addicionalment, fan falta una sèrie de requisits tècnics i la instal·lació d’una sèrie d’equips per autogenerar, acumular i transferir energia a la xarxa.

Avui veurem quines són les normatives vigents en matèria de compensació per excedents de consum. De la mateixa manera, veurem alguns requisits tècnics associats a aquesta transferència energètica.

Què és la transferència d'excedents a la xarxa pública?

Ahorro de energía

Per entendre de manera integral com funciona l’abocament i la comercialització d’excedents energètics és fonamental saber com es genera l’energia de fonts solars. En termes senzills, l’autogeneració solar s’estableix en diversos nivells.

En primer lloc, els panells o plaques solars capturen la llum i la calor del sol per transformar-la en energia elèctrica. Els panells generen energia contínua que s’ha d’invertir o convertir en energia alterna, l’energia consumida a la major part de les llars i indústries.

L’energia alterna es transmet cap a la xarxa interna de l’immoble de forma total o parcial, satisfent d’aquesta manera la demanda de consum. Però aquesta energia es pot acumular per al subministrament intern o transmetre’s a la xarxa elèctrica pública com una aportació individual al subministrament energètic general.

La Normativa 2021 en Matèria d’Autoconsum i Compensacions Energètiques permet comercialitzar aquesta energia generada en excés. Evidentment, la llei crea una sèrie d’impostos sobre aquesta activitat econòmica que es descompten de la retribució monetària que rep el generador.

Els particulars i les empreses que generen excessos d’energia que serà comercialitzada han de pagar taxes i impostos sobre aquesta retribució. Així i tot, aquests abocaments resulten econòmicament beneficiosos per als autogeneradors d’energia.

El benefici es pot estimar en una reducció del pagament de l’energia consumida de la xarxa convencional o en ingressos monetaris. Addicionalment, les comunitats autònomes han creat una sèrie de reduccions d’impostos, subvencions i altres beneficis als generadors energètics privats.

 

¿Cuánto puedes ahorrar al mes con la instalación de placas solares?

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Què es necessita per generar excedents de consum?

normativa 2021

Generar un excedent d’energia dintre de les nostres llars, oficines i indústries requereix un seguit d’elements tècnics, legals i logístics. Primer, haurem de comptar amb una infraestructura física que ens permeti la instal·lació de plaques solars, equips d’autogeneració i autoconsum.

Per sort, i a diferència dels estats europeus, Espanya és un dels països amb major quantitat de llum solar durant tot l’any. De fet, aquesta situació geogràfica privilegiada ens ha posicionat com el país europeu amb majors possibilitats d’exportació d’energia solar a Europa.

Tot i això, si comparem amb altres països de la regió, existeix una enorme bretxa entre la capacitat possible i la capacitat instal·lada de sistemes d’autogeneració. Aquesta diferència s’ha anat reduint de forma accelerada en els últims dos anys i els incentius públics hi han tingut molt a veure.

Un altre element que s’ha de considerar és la reducció dels costos d’instal·lació pel creixement de l’oferta i la demanda de sistemes fotovoltaics. De la mateixa manera, els programes de subvencions han fet possible aquestes instal·lacions per a famílies, comunitats de veïns i pimes.
Per fer la instal·lació d’un sistema d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic es necessita:

Superfície i infraestructura per a la instal·lació de panells

Com ja hem comentat anteriorment, a Espanya la ubicació dels panells és una de les menors preocupacions. A qualsevol teulada, pati o àrea sense construcció espanyola rebem l’energia solar suficient per generar electricitat.

Tot i això, és important fer un estudi d’impacte arquitectònic, ambiental i urbanístic, que variarà depenent de la comunitat autònoma i el municipi. A més, existeix un estudi de viabilitat tècnica que haurem de prendre en consideració abans de començar la instal·lació.

Permisos i aspectes legals

Actualment, existeix un pla d’incentius a escala nacional i comunitària enfocats a l’incentiu de la instal·lació de sistemes solars. No obstant això, cadascuna de les legislacions regionals i municipals obliguen a particulars o empreses a complir una sèrie de normatives sobre les obres civils i les instal·lacions físiques.

En el cas de les comunitats de veïns, polígons industrials o zones urbanitzades, existeixen regulacions internes que han de revisar-se amb antelació.

Aspectes econòmics de la inversió

L’autogeneració i l’autoconsum solar generen estalvis i ingressos addicionals per la compensació d’excedents. Però hem de tenir en compte que existeix una inversió en la compra d’equips, la instal·lació i l’adequació dels sistemes elèctrics.

Actualment, per sort existeixen desenes de programes de subvencions, finançaments i fórmules econòmiques que fan que aquesta instal·lació sigui molt més fàcil. A cada ciutat i regió trobem diferents plans d’ajuda econòmica i sistemes de retribució realment interessants.

En conclusió, el més important en tot moment és comptar amb l’assistència i l’assessorament d’empreses especialitzades en energia fotovoltaica. A més de fer els estudis de viabilitat tècnica, t’ajudaran perquè la compensació per excedents sigui una realitat tangible.