Com funciona la bateria d’ENPHSASE en una instal·lació trifàsica?

27 d'octubre de 2023

Com funciona la bateria d’ENPHSASE en una instal·lació trifàsica?

Les bateries d’ENPHSASE estan preparades per funcionar de manera òptima en una instal·lació residencial amb configuració trifàsica, carregant o descarregant-se, tenint en compte la producció i el consum de les tres fases.

La bateria d’ENPHASE permet la seva connexió a nivell elèctric només en una de les fases de la instal·lació elèctrica, simplificant en gran mesura el cablejat elèctric associat a aquesta. En canvi, el monitoratge de la producció i dels excedents fotovoltaics es duu a terme a cadascuna de les fases de la instal·lació elèctrica.

Com es carrega la bateria d'ENPHSASE?

Quan la bateria d’ENPHASE detecta que hi ha excedents fotovoltaics a qualsevol de les tres fases de la instal·lació elèctrica, la bateria comença el procés de càrrega si ho requereix (en cas que la bateria no estigui completament plena). La càrrega es duu a terme des de la fase on la bateria està connectada. Tant si els excedents es localitzen a la fase on la bateria està connectada com a les altres dues fases, la bateria es carregarà en funció dels excedents generats. Per tant, carreguem la bateria amb l’energia equivalent d’excedents:

  • La càrrega amb excedents des de la mateixa fase serà interna amb l’energia generada pels panells fotovoltaics (sempre amb l’energia que circula abans de sortir del comptador, dins de casa nostra).
  • La càrrega quan hi ha excedents de les fases no connectades a la bateria es farà des de la xarxa elèctrica, però amb el balanç horari de suma i resta de consum i excedents, el cost en kWh de la càrrega serà sempre 0.

Com és sabut, el comptador de la distribuïdora elèctrica suma consums i excedents de les tres fases hora a hora i el valor que es repercuteix a la factura és la diferència entre els dos valors durant aquesta hora. Per tant, per a cada hora, la bateria carregarà de la xarxa la mateixa quantitat d’excedents que s’hagin abocat des de les dues fases no connectades a la bateria, obtenint una suma 0 kWh de consum – excedents, assegurant un balanç net 0 a la factura de la llum i, per tant, sense repercutir cap cost.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Com es descarrega la bateria d'ENPHSASE?

Quan la bateria d’ENPHASE detecta que hi ha necessitats de consum a qualsevol de les tres fases de la instal·lació elèctrica, la bateria comença el procés de descàrrega (sempre que tingui energia a descarregar). La descàrrega es duu a terme a la fase on la bateria està connectada. Tant si els consums es localitzen a la fase on la bateria està connectada com a les altres dues fases, la bateria es descarregarà en funció dels consums de la casa que es detecten. Per tant, descarreguem la bateria amb el consum equivalent de les tres fases:

  • La descàrrega des de la mateixa fase serà interna amb l’energia de la bateria i els consums de la mateixa fase (sempre amb l’energia circulant abans de sortir del comptador, dins de casa nostra).
  • La descàrrega quan hi ha consums de les fases no connectades a la bateria es realitzarà cap a la xarxa elèctrica, abocant per la fase on hi ha la bateria l’energia equivalent del consum de les altres dues fases, fent, per tant, la compensant entre consum i abocament , obtenint un balanç horari de suma 0.

Com comentàvem a l’anterior punt, el comptador de la distribuïdora elèctrica suma consums i excedents de les tres fases hora a hora. Per tant, per a cada hora, la bateria descarregarà cap a la xarxa la mateixa quantitat d’energia que els consums de les dues fases no connectades amb la bateria, aconseguint una suma 0 kWh de consum – excedents, assegurant un balanç net 0 a la factura de la llum.